Firma przeprowadzająca tysiące operacji w magazynie dziennie, a tym bardziej, gdy prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu znajduje się w sytuacji, gdy pojawiają się nowe wyzwania i potrzeby.

Oprócz informacji o ilości danego towaru, pojawia się potrzeba znajomości jego rozmieszczenia. Gdy na jednej zmianie pracuje wielu magazynierów, pojawia się potrzeba sterowania ich pracą wraz z kontrolą wykonania zleceń.

W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania jest system klasy WMS obsługujący MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA.

Systemy informatyczne wspierające pracę magazynu w Polsce wykorzystywane są niemal w każdym przedsiębiorstwie, a ich znaczenie ciągle rośnie ze względu na wzrost gospodarczy, związany także ze zwiększonymi obrotami towarowymi. Dostępność systemów i skuteczność ich wdrażania jest jednak bardzo zróżnicowana. Wiele osób zarządzających zastanawia się, czy kupować niezależny system WMS, czy też wdrożyć kolejny moduł działającego ERP.

etykieta miejsca składowania

Nowoczesne magazyny wysokiego składowania wykorzystują kody kreskowe w celu przyśpieszenia ewidencji przyjęć, wydań oraz operacji magazynowych. Niezbędnym narzędziem magazyniera pracującego w magazynie wysokiego składowania staje się przemysłowy laptop zamontowany na wózku widłowym z czytnikiem kodów kreskowych albo ręczny terminal (dawniej kolektor danych) działający on-line przez sieć WiFi lub opcjonalnie LTE. Terminal może pracować z systemem Windows CE, Windows Mobile lub Android 4 lub nowszym.

skanowanie

Magazynowy system informatyczny (ang. WMS – Warehouse Management System) to wykorzystywany w logistyce program do zarządzania ruchem produktów w magazynach. Wyobraźmy sobie magazyn, w którym w ciągu godziny rejestrowanych jest kilkadziesiąt zleceń przyjęcia i wydania z magazynu. Magazyn z regałami, w którym w miejscu składowania paleta rotuje kilka razy dziennie. Rotacja wyrobów w magazynie jest na tyle duża, że pracownik bez pomocy systemu informatycznego nie byłby wstanie zapanować nad ilością danych dotyczących przepływów towarów oraz danych ich dotyczących.

Magazynier koordynujący prace nie nadążałby za organizacją pracy swoich pracowników, a ilość pomyłek w wysyłkach dyskwalifikowałaby firmę na rynku i powodowałby ogromne straty. Systemem WMS jest rozwiązaniem, które w pełni nadzoruje procesy wewnątrz magazynu, do minimum eliminuje możliwości pomyłek, przyspiesza wykonywanie operacji przyjęcia i wydawania. Program obsługujący magazyn wysokiego składowania może wyświetlać wizualizację zajętości miejsc składowania.

moduł terminal radiowy

Kody kreskowe

Oprogramowanie Studio Magazyn WMS.net dedykowane dla firm posiadających magazyny wysokiego składowania obsługuje kody w standardzie 1D: EAN 128, EAN 13, EAN 39, EAN 2of5 oraz w standardzie 2D: QR Code.

Aby wygenerowany kod w dowolnym standardzie można było umieścić na dowolnym wydruku czy podglądzie kartoteki należy w pierwszej kolejności skonfigurować odpowiednio program, a następnie wygenerować kody do dopisanych w systemie kartotek. Dostęp do konfiguracji systemu i transakcji hurtowego generowania kodów ma osoba posiadająca prawa administratora systemu.

Generowanie kodów kreskowych

W roli Administrator w menu SKOROWIDZE, sekcja SYSTEMOWE pod pozycją GENEROWANIE KODÓW KRESKOWYCH została udostępniona funkcja hurtowego generowania kodów kreskowych pozwalająca na wypełnienie bazy kodami z wybranych informacji. Przykład umieszczonego kodu kreskowego na dokumencie magazynowym.

dokument-magazynowy

Aplikacja dla magazynu wysokiego składowania

Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania WMS.net wspomaga prowadzenie magazynu wysokiego składowania, zapewnia racjonalne gospodarowanie przestrzenią magazynową, ułatwiając wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz ułożenia składowanych towarów. Program WMS.net daje możliwość lokowania przyjmowanych towarów w zależności od objętości, wagi, rozmiaru palety, rodzaju lokalizacji. Studio WMS .net to aplikacja przeznaczona jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie wysokiego składowania oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki.

Dokumenty magazynowe

W systemach WMS stosowane są zarówno standardowe dokumenty magazynowe związane z przyjecie i wydaniem, jak i dedykowane specjalistyczne dokumenty obrotu wewnętrznego.