Informacje zapisywane w programie magazynu wysokiego składowania są w tabelach, których przeglądanie jest wygodne za pomocą standardowych funkcji – rejestrów. Rejestru udostępniają użytkownikowi szereg uniwersalnych metod:

  • sortowania danych;
  • filtrowania danych;
  • grupowania danych;
  • eksportowania danych np. do excela (xls).