TRANSAKCJE KNKON_GRID.ASPX – Wyświetla tabelę wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień.


Transakcje

Magazyn Wysokiego Składowania„>
Magazyn Wysokiego Składowania

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.