MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Magazyn wysokiego składowania
SoftwareStudio, w ramach swojej oferty, prezentuje Studio WMS.net - innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie zarządzania magazynem. WMS, czyli System Zarządzania Magazynem, to kluczowy element w efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw logistycznych. Zapewnia on scentralizowany system do śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami oraz optymalizacji powierzchni magazynowej. Dzięki niemu, firmy mają możliwość śledzenia aktywności magazynu w czasie rzeczywistym, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zarządzania zapasami oraz operacjami.

Firma przeprowadzająca tysiące operacji w magazynie dziennie, a tym bardziej, gdy prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu znajduje się w sytuacji, gdy pojawiają się nowe wyzwania i potrzeby. System magazynowy WMS to kompleksowe i skalowalne rozwiązanie, które pomaga firmom usprawnić ich działania i poprawić wyniki finansowe.

WMS zapewnia scentralizowany system do śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami i optymalizacji powierzchni magazynowej. Oferuje również wgląd w aktywność magazynu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu firmy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące zapasów i operacji. WMS to potężne narzędzie, które może pomóc firmom zwiększyć wydajność, poprawić obsługę klienta i obniżyć koszty.

Oprócz informacji o ilości danego towaru, pojawia się potrzeba znajomości jego rozmieszczenia. Gdy na jednej zmianie pracuje wielu magazynierów, pojawia się potrzeba sterowania ich pracą wraz z kontrolą wykonania zleceń.

W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania jest system klasy WMS obsługujący MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA.

Systemy informatyczne wspierające pracę magazynu w Polsce wykorzystywane są niemal w każdym przedsiębiorstwie, a ich znaczenie ciągle rośnie ze względu na wzrost gospodarczy, związany także ze zwiększonymi obrotami towarowymi. Dostępność systemów i skuteczność ich wdrażania jest jednak bardzo zróżnicowana. Wiele osób zarządzających zastanawia się, czy kupować niezależny system WMS, czy też wdrożyć kolejny moduł działającego ERP.

etykieta miejsca składowania

WMS: kluczowy element efektywnego zarządzania magazynem

Scentralizowany system dla efektywnego zarządzania

SoftwareStudio, w ramach swojej oferty, prezentuje Studio WMS.net – innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie zarządzania magazynem. WMS, czyli System Zarządzania Magazynem, to kluczowy element w efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw logistycznych. Zapewnia on scentralizowany system do śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami oraz optymalizacji powierzchni magazynowej. Dzięki niemu, firmy mają możliwość śledzenia aktywności magazynu w czasie rzeczywistym, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zarządzania zapasami oraz operacjami.

Zarządzanie pracą magazynierów

Oprócz monitorowania ilości towarów, istnieje także potrzeba skutecznego zarządzania rozmieszczeniem produktów. W przypadku pracy wielu magazynierów jednocześnie, kluczowe staje się sterowanie ich pracą oraz kontrola wykonania zleceń. Studio WMS.net oferuje narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania pracą personelu, co przekłada się na zwiększenie wydajności i efektywności operacyjnej magazynu.

Wycena usług magazynowych

Dla firm logistycznych istotne jest także właściwe wycenienie świadczonych usług magazynowych, co pozwala na odpowiednie obciążenie klientów fakturami za te usługi. W odpowiedzi na te potrzeby, Studio WMS.net wprowadza na rynek system klasy WMS obsługujący MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA, który umożliwia precyzyjną wycenę usług i efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi.

Znaczenie systemów informatycznych w Polsce

Rola systemów WMS w dynamicznym otoczeniu gospodarczym

Systemy informatyczne, wspierające pracę magazynu, stanowią nieodłączny element większości przedsiębiorstw w Polsce. W miarę wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia obrotów towarowych, ich rola staje się jeszcze bardziej istotna. Studio WMS.net odpowiada na potrzeby dynamicznego otoczenia gospodarczego, zapewniając kompleksowe narzędzia do efektywnego zarządzania magazynem.

Wyzwanie wyboru: WMS czy moduł ERP?

Dla wielu osób zarządzających przedsiębiorstwem, wybór odpowiedniego systemu informatycznego może być wyzwaniem. Czy zainwestować w niezależny system WMS, czy może lepiej zdecydować się na wdrożenie kolejnego modułu działającego systemu ERP? To pytanie, które często pojawia się w kontekście optymalizacji procesów magazynowych. Studio WMS.net, jako lider w dziedzinie rozwiązań magazynowych, oferuje kompleksowe wsparcie przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru odpowiedniego systemu, zapewniając profesjonalną konsultację i wdrożenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Wraz z rozwojem technologii i rosnącymi wymaganiami rynkowymi, systemy WMS stają się kluczowym elementem konkurencyjności przedsiębiorstw logistycznych. Studio WMS.net, jako partner biznesowy, wspiera firmy w osiąganiu efektywności operacyjnej oraz satysfakcji klienta poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie zarządzania magazynem.

Nowoczesne magazyny wysokiego składowania wykorzystują kody kreskowe w celu przyśpieszenia ewidencji przyjęć, wydań oraz operacji magazynowych.

Niezbędnym narzędziem magazyniera pracującego w magazynie wysokiego składowania staje się przemysłowy laptop zamontowany na wózku widłowym z czytnikiem kodów kreskowych albo ręczny terminal (dawniej kolektor danych) działający on-line przez sieć WiFi lub opcjonalnie LTE. Terminal może pracować z systemem Windows CE, Windows Mobile lub Android 4 lub nowszym.

Magazynowy system informatyczny (ang. WMS – Warehouse Management System) to wykorzystywany w logistyce program do zarządzania ruchem produktów w magazynach. Wyobraźmy sobie magazyn, w którym w ciągu godziny rejestrowanych jest kilkadziesiąt zleceń przyjęcia i wydania z magazynu. Magazyn z regałami, w którym w miejscu składowania paleta rotuje kilka razy dziennie. Rotacja wyrobów w magazynie jest na tyle duża, że pracownik bez pomocy systemu informatycznego nie byłby wstanie zapanować nad ilością danych dotyczących przepływów towarów oraz danych ich dotyczących.

Magazynier koordynujący prace nie nadążałby za organizacją pracy swoich pracowników, a ilość pomyłek w wysyłkach dyskwalifikowałaby firmę na rynku i powodowałby ogromne straty. Systemem WMS jest rozwiązaniem, które w pełni nadzoruje procesy wewnątrz magazynu, do minimum eliminuje możliwości pomyłek, przyspiesza wykonywanie operacji przyjęcia i wydawania. Program obsługujący magazyn wysokiego składowania może wyświetlać wizualizację zajętości miejsc składowania.

moduł terminal radiowy

Kody kreskowe

Oprogramowanie Studio Magazyn WMS.net dedykowane dla firm posiadających magazyny wysokiego składowania obsługuje kody w standardzie 1D: EAN 128, EAN 13, EAN 39, EAN 2of5 oraz w standardzie 2D: QR Code.

Aby wygenerowany kod w dowolnym standardzie można było umieścić na dowolnym wydruku czy podglądzie kartoteki należy w pierwszej kolejności skonfigurować odpowiednio program, a następnie wygenerować kody do dopisanych w systemie kartotek. Dostęp do konfiguracji systemu i transakcji hurtowego generowania kodów ma osoba posiadająca prawa administratora systemu.

Generowanie kodów kreskowych

W roli Administrator w menu SKOROWIDZE, sekcja SYSTEMOWE pod pozycją GENEROWANIE KODÓW KRESKOWYCH została udostępniona funkcja hurtowego generowania kodów kreskowych pozwalająca na wypełnienie bazy kodami z wybranych informacji. Przykład umieszczonego kodu kreskowego na dokumencie magazynowym.

dokument-magazynowy