Definicja

robot work on laptop
System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja wspierająca codzienną pracę w magazynie. WMS pomaga kontrolować i śledzić zapasy, optymalizować przestrzeń magazynową oraz ułatwiać operacje kompletacji, pakowania i wysyłki.

DEFINICJA – Polityka bezpieczeństwa informacji (information security policy) jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione.

Polityka powinna obejmować wskazanie możliwych rodzajów naruszenia bezpieczeństwa (jak np. utrata danych, nieautoryzowany dostęp), scenariusze postępowania w takich sytuacjach i działania, które pozwolą uniknąć powtórzenia się danego incydentu. Polityka bezpieczeństwa definiuje ponadto poprawne i niepoprawne korzystanie z zasobów (np. kont użytkowników, danych, oprogramowania). Systemu SoftwareStudio wykorzystują rozwiązania bezpieczeństwa oferowane w ramach rozwiązań technologicznych Microsoft, w tym autentykację Windows Server

Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji. W celu wybrania metody i określenia priorytetów wraz z określoną polityką bezpieczeństwa danych należy przed wdrożeniem wykonać analizę potrzeb i aktualnie posiadanych możliwości technicznych.

Żaden z systemów autentykacji Asp.Net nie oferuje szyfrowania danych przesyłanych od klienta do serwera, problem wynika nie z technologii Asp.Net, ale z prokotłu HTTP, jeżeli aplikacja ma przesyłać ważne dane i działać w internecie, a nie tylko w sieci lokalnej, wówczas należy zastosować bezpieczny protokół SSL (Secure Socket Layer) lub inny mechanizm szyfrujący.

Systemy WMS mają na celu usprawnienie i automatyzację operacji magazynowych. Automatyzując zadania i wykorzystując technologie kodów kreskowych i skanowania, WMS może pomóc w poprawie wydajności i dokładności w magazynie.

Zarządzanie zapasami to kluczowa funkcja WMS. WMS może pomóc w śledzeniu poziomu zapasów w magazynie i identyfikowaniu, kiedy należy uzupełnić zapasy. Dodatkowo system WMS może służyć do śledzenia ruchu zapasów w magazynie. Informacje te można wykorzystać do optymalizacji układu składowania w magazynie.

Kompletacja to proces wybierania towarów z półek magazynowych w celu realizacji zamówień klientów. WMS może pomóc zoptymalizować operacje kompletacji, identyfikując najbardziej wydajną trasę przez magazyn i dostarczając w czasie rzeczywistym informacje o lokalizacji towarów.

Pakowanie to proces przygotowania przedmiotów do wysyłki. WMS może pomóc w usprawnieniu operacji pakowania, generując listy pakowania i identyfikując najbardziej wydajną konfigurację pakowania.

Wysyłka to proces wysyłania przedmiotów do klientów. WMS może pomóc zautomatyzować operacje wysyłkowe poprzez generowanie etykiet wysyłkowych i śledzenie wysyłek.

Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania Magazyn Wysokiego Składowania Magazyn wysokiego składowania program Program Magazynowy Program WMS Warehouse Management System