Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe
Oprogramowanie WMS zapewnia scentralizowany system śledzenia wszystkiego w Twoim magazynie. Możesz sprawdzić, ile każdej pozycji masz w magazynie, gdzie się ona znajduje i kiedy należy ją uzupełnić. Te informacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego działania firmy.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych programów WMS, dlatego ważne jest, aby wybrać taki, który będzie odpowiedni dla Twojej firmy. Podejmując decyzję, weź pod uwagę wielkość, potrzeby i budżet swojej firmy. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie przyjęcia wydania SSCC GTIN kody kreskowe.

Zarządzanie dokumentami magazynowymi w SoftwareStudio

W każdym magazynie dokumenty magazynowe odgrywają kluczową rolę, rejestrując wszystkie procesy związane z obrótem towarów. SoftwareStudio, wykorzystując system Studio WMS.net, zapewnia kompleksowe wsparcie w zarządzaniu tymi dokumentami, co znacząco ułatwia kontrolę nad procesami magazynowymi.

Dokumenty Pz i Wz – serce zewnętrznego obrotu magazynowego

Dokumenty Pz, czyli przyjęcia do magazynu, rejestrują dostawy towarów od kontrahentów zewnętrznych. Stanowią one podstawę do aktualizacji stanów magazynowych i są niezbędne dla śledzenia historii produktów. Z kolei dokumenty Wz, dokumentujące wydanie towarów z magazynu, są równie istotne, ponieważ pozwalają na monitorowanie wszystkich przepływów towarów na zewnątrz firmy. SoftwareStudio za pomocą Studio WMS.net zapewnia efektywne i przejrzyste zarządzanie tymi dokumentami.

Dokumenty Pw i Rw – klucz do wewnętrznego obrotu magazynowego

W kontekście obrotu wewnętrznego, dokumenty Pw odnoszą się do przyjęć wewnętrznych, czyli dostaw towarów między magazynami w ramach tej samej firmy, bez angażowania zewnętrznych kontrahentów. Dokumenty Rw, rejestrujące wydanie wewnętrzne, są równie ważne, ponieważ pozwalają na śledzenie wewnętrznych przemieszczeń towarów. System Studio WMS.net umożliwia precyzyjne zarządzanie tymi dokumentami, co przekłada się na efektywność wewnętrznych procesów logistycznych.

Dokumenty Zl – efektywne zarządzanie lokalizacją towarów

Specyficzne dla magazynów wysokiego składowania są dokumenty Zl, które odnoszą się do zmiany lokalizacji towarów wewnątrz magazynu. Pozwalają one na śledzenie przeniesień towarów z jednego miejsca na inne, co jest niezbędne dla utrzymania porządku i optymalizacji przestrzeni magazynowej. Studio WMS.net oferuje funkcjonalności umożliwiające łatwe zarządzanie tymi dokumentami, co z kolei przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy magazynu.

Podsumowując, SoftwareStudio za pomocą Studio WMS.net zapewnia kompleksowe wsparcie w zarządzaniu wszystkimi typami dokumentów magazynowych. Dzięki temu, firmy mogą nie tylko efektywnie monitorować i kontrolować swój obrót magazynowy, ale również optymalizować procesy logistyczne, co przekłada się na lepszą organizację pracy i zwiększenie efektywności działalności magazynowej.

Przepakowanie towarów – usprawniony proces

Dokumentacja przepakowania:

 • Rozładunek palet (wydanie do przepakowania): dokument Rw oznaczony statusem „P”.
 • Załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania): dokument Pw oznaczony statusem „P”.

Zasady wydania palet:

 • Analogiczne do dokumentu Wz.
 • W nagłówku dokumentu wybierany jest kontrahent.
 • W pozycjach wyświetlana jest lista towarów wybranego kontrahenta.
 • Czas wyładunku nie jest rejestrowany.
 • Przepakowanie nie jest ujęte w zestawieniach kosztów.

Przyjęcie po przepakowaniu:

 • Dokument Pw oznaczony statusem „P”.
 • W nagłówku dokumentu wybierany jest kontrahent.
 • W pozycjach wyświetlana jest lista towarów kontrahenta.
 • Przyjęcie z przepakowania nie jest ujęte w zestawieniach kosztów.

Współczynnik kosztów magazynowania:

 • Wymagany przy przepakowaniu na mniejsze palety.
 • Umożliwia obciążenie palet częściową stawką za magazynowanie.
 • Definiowany w kartotece cennikowej dla kontrahenta.
 • Obliczenia: stawka za magazynowanie palet ze współczynnikiem = iloczyn stawki podstawowej i współczynnika.

Dokumenty paletowe
Dokumenty magazynowe H2 mogą być powiązane i generować dodatkowo dokumenty związane z obrotem paletami i procesem paletyzacji, tworzeniem palet MIX, rozliczaniem palet z kontrahentami. aaa

Magazyn i rozmieszczenie towarów w magazynie, ma kluczowe znaczenie w dostarczeniu towaru. Decyzje dotyczące rozmieszczenia asortymentu w magazynie wpływają na wskaźniki i parametry realizowanego w nich procesu magazynowego. Bowiem prawidłowy sposób rozmieszczania zapasów w strefie składowania powinien zapewnić szybką realizację zamówień, szybkie odszukiwanie asortymentu oraz – 6- wysoki stopień wykorzystania miejsc składowania w magazynie. WMS.net program magazynowy.

Rola Dokumentów Wewnętrznych w Zarządzaniu Magazynem

Dokumenty Mw (przesunięcia międzymagazynowe wydania) i Mp (przesunięcia międzymagazynowe przyjęcia) stanowią specyficzną odmianę dokumentów Mm (przesunięcia międzymagazynowego). Ich zadaniem jest przesunięcie towaru, który jest ewidencjonowany w różnych czasach (księgowanie poprzez konto towar w drodze). Proces ten rozpoczyna się od magazynu, który wydaje towar na podstawie dowodu Wm. Ten dokument może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokumentu Mp. Towar zostaje wydany, a po pewnym czasie dostarczony do magazynu docelowego. W tym momencie można zatwierdzić dokument Mp lub też wystawić go ręcznie. W ten sposób zamyka się obieg dokumentów, który ma taki sam efekt jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Korzyścią takiego podejścia jest możliwość śledzenia towaru w drodze i bilansowania ilości wydanych z przyjętymi.

Korekta Stanów Magazynowych

Dokumenty przychodu Px i rozchodu wewnętrznego Rx służą do korygowania stanów magazynowych poprzez protokoły różnicowe, zmiany indeksów towarowych, obsługę opakowań itp. Są one niezwykle istotne w procesie zarządzania magazynem, umożliwiając precyzyjne bilansowanie stanów towarów oraz śledzenie wszelkich zmian, jakie zachodzą w magazynie. Dzięki nim firma może efektywnie zarządzać swoimi zapasami i uniknąć nieprzewidzianych braków lub nadwyżek.

Oprogramowanie WMS zapewnia scentralizowany system śledzenia wszystkiego w Twoim magazynie. Możesz sprawdzić, ile każdej pozycji masz w magazynie, gdzie się ona znajduje i kiedy należy ją uzupełnić. Te informacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego działania firmy.

Oprogramowanie magazynowe
Magazyn Wysokiego Składowania

Oprogramowanie magazynowe

System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja wspierająca codzienną pracę w magazynie. WMS pomaga kontrolować i zarządzać ruchem i przechowywaniem materiałów w magazynie. Umożliwia pracownikom magazynu wydajniejszą i dokładniejszą pracę,

Czy używasz Microsoft Report Builder?
Magazyn

Czy używasz Microsoft Report Builder?

W dzisiejszym świecie logistyki, gdzie szybkość i efektywność są kluczowe, narzędzia do tworzenia raportów stają się niezbędne. Oczywiście, mowa tutaj o Microsoft Report Builder, który oferuje szerokie możliwości w

Magazyn klienta
5. Rozwiązania

Magazyn klienta

Prowadzenie magazynu w imieniu klienta to jedna z usług oferowanych przez firmy 3PL. Polega na tym, że firma logistyczna zajmuje się kompleksową obsługą magazynową towarów klienta, w tym ich

Miejsca składowania
Magazyn

Miejsca składowania

System zarządzania magazynem może być kluczowym narzędziem sukcesu Twojej firmy. Poświęcenie czasu na znalezienie odpowiedniego systemu i właściwe jego wdrożenie może pomóc w poprawie dokładności, wydajności i rentowności.

Integracja programu magazynowego z Humansoft HermesSQL
Magazyn Wysokiego Składowania

Integracja programu magazynowego z Humansoft HermesSQL

Systemy ERP są często używane przez większe firmy do zarządzania zapasami i śledzenia zamówień klientów. System zarządzania magazynem (WMS) można zintegrować z systemem ERP, aby dostarczać dane o stanach

Internetowy moduł magazynowy
Magazyn

Internetowy moduł magazynowy

Wiele organizacji wdrożyło w swoich obiektach jakąś formę szczupłego myślenia lub praktyk. Niestety, niektóre firmy nie odniosły takich samych korzyści ze swoich wysiłków w magazynie, jak w innych obszarach