Konfiguracja MENU

Konfiguracja MENU
Systemy WMS są zazwyczaj wdrażane w magazynach, które przyjmują i wysyłają duże ilości produktów. Oprogramowanie WMS zarządza stanami magazynowymi, logistyką i transportem w magazynie. Aby usprawnić operacje oraz poprawić dokładność i wydajność magazynu, ważne jest posiadanie WMS.
Program do magazynu
Magazyn

Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe to podstawowy element zarządzania magazynem w firmie 3PL (Third Party Logistics). W skrócie, 3PL to firma zajmująca się kompleksową obsługą logistyczną dla innych firm, w tym przede wszystkim magazynowaniem i dystrybucją towarów.

awizacje
Magazyn

Tworzenie programów dla firm

SoftwareStudio Poznań oferuje tworzenie programów dla firm. Wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne, dzięki którym gwarantujemy najnowsze standardy. Magazyn Wysokiego Składowania Obsługa informatyczna przedsiębiorstw Obsługa informatyczna przedsiębiorstw

aplikacja internetowa
Magazyn Wysokiego Składowania

Zarządzania Bazą Danych SQL

Przy podejmowaniu decyzji o miejscu przechowywania towarów w magazynie należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Najważniejszym czynnikiem jest zazwyczaj rodzaj przechowywanych towarów. Na przykład, jeśli przechowujesz materiały niebezpieczne, musisz upewnić się, że są one przechowywane w wyznaczonym miejscu, z dala od innych towarów. Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują rozmiar i wagę towarów, a także częstotliwość dostępu do nich. Po rozważeniu wszystkich tych czynników możesz zacząć opracowywać najlepszy sposób przechowywania towarów w magazynie.

KONFIGURACJA MENU – Program udostępnia użytkownikom możliwość korzystania z kilku różnych sposobów związanych z nawigacją po programie za pomocą tzw. MENU. Każdy użytkownik programu może korzystać z innego sposobu prezentacji i nawigacji dostępnych w systemie, są to: menu klasyczne, Outlook, desktop oraz transakcji. Oprogramowanie WMS śledzi poziomy zapasów w magazynie i zapewnia dostępność produktów w razie potrzeby. System WMS może również generować raporty, które pomagają zoptymalizować stany magazynowe.

Konfiguracja MENU automatycznie zmienia sposób wyświetlania MENU w pozostałych trybach pracy. Dzięki temu administrator nadaje uprawnienia do MENU wskazując rodzaj transakcji, opis ikonę, kolejność wyświetlania itp, a wszystkie MENU zmieniają się odpowiednio do ustawień. Konfiguracja MENU składa się z z definicji GRUP przycisków, szczegółowych poleceń (transkacji) wywołujących poszczególne elementy programu. Ostatnim elementem jest konfiguracja skrótów dotyczy jednak to wyłącznie opcji Desktop.

Konfiguracja programu magazynowego

definiowanie menu wywołanie submenuMagazyn Wysokiego Składowania

Rozwiązania SoftwareStudio pozwalają na łatwą konfiguracje menu widocznego na pulpicie, jak również na konfigurację szybkiego dostępu do rejestrów wybieranych z menu START oraz menu nawigacyjnego znajdującego się po prawej stronie ekranu.

Ustalona konfiguracja zapamietana jest w bazie danych i pozwala wyśweitlać MENU użytkownikowi w różny sposób. W tej chwili dostepne są następujące sposoby prezentacji:

  • MENU klasyczne wyświetlane w gónym pasku;
  • MENU typu Outlook wyświetlane po lewej stronie;
  • MENU typu Desktop Udostępnia puplit nawugacyjny z menu typu START oraz skrótami;
  • MENU typu Transkacjie, pozwala ;na dostęp do wybranych transakcji z listy wyboru lub po wpisaniu kodu.
menu budowane dynamicznie

System WMS ma zazwyczaj następujące cechy:

  • Zarządzanie zapasami: Oprogramowanie WMS śledzi poziomy zapasów w magazynie i zapewnia dostępność produktów w razie potrzeby. System WMS może również generować raporty, które pomagają zoptymalizować stany magazynowe.
  • Kompletacja zamówień: Oprogramowanie WMS pomaga zoptymalizować proces kompletacji zamówień, sugerując osobom kompletującym najbardziej wydajną trasę. Oprogramowanie przypisuje również zadania zbieraczom i śledzi ich postępy.
  • Magazynowanie: Oprogramowanie WMS pomaga zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej w magazynie. Sugeruje najbardziej efektywny sposób przechowywania produktów, a także może generować raporty dotyczące wykorzystania przestrzeni magazynowej.
  • Transport: Oprogramowanie WMS pomaga zaplanować transport produktów z magazynu do klienta. Może również generować raporty dotyczące kosztów transportu.