Integracja programu magazynowego z Humansoft HermesSQL

integracja
Systemy ERP są często używane przez większe firmy do zarządzania zapasami i śledzenia zamówień klientów. System zarządzania magazynem (WMS) można zintegrować z systemem ERP, aby dostarczać dane o stanach magazynowych w czasie rzeczywistym i poprawiać dokładność. Może to pomóc firmom śledzić poziom zapasów, planować potrzeby produkcyjne i unikać braków zapasów.
Magazyn

Moduł internetowy dla kontrahentów

Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych przez Internet. Magazyn Wysokiego Składowania Internetowy moduł magazynowy Wiele organizacji

3. Dodatkowe moduły

Raportowanie SQL Report Server

SQL Server Reporting Services (SSRS) to oparta na serwerze platforma raportowania, która umożliwia nam tworzenie i zarządzanie wieloma różnymi typami raportów oraz dostarczanie ich w różnych formatach. Jest to część platformy Microsoft SQL Server i jest dostępna jako bezpłatna edycja Express lub jako część wersji Standard lub Enterprise programu SQL Server.

Inwentaryzacja
Magazyn

Inwentaryzacja

Zautomatyzowany system magazynowania i wyszukiwania (AS/RS) to rodzaj systemu WMS, który został zaprojektowany specjalnie dla magazynów wysokiego składowania. Systemy AS/RS wykorzystują różnorodne zautomatyzowane technologie, takie jak robotyka, do przechowywania i pobierania przedmiotów z półek wysokiego składowania. Systemy te można wykorzystać do poprawy dokładności i wydajności w magazynach wysokiego składowania.

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem HERMES SQL poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine. Integracja WMS z systemem ERP może przynieść firmom wiele korzyści. Jednak ważne jest, aby wybrać WMS kompatybilny z systemem ERP. W przeciwnym razie oba systemy mogą nie być w stanie komunikować się ze sobą.

Niektóre systemy ERP posiadają moduł WMS, który można wykorzystać do zarządzania operacjami magazynowymi. Jednak wiele firm decyduje się na korzystanie z oddzielnego programu WMS. Istnieje szereg korzyści z integracji WMS z systemem ERP, w tym:

 1. Większa dokładność: WMS może dostarczać dane inwentaryzacyjne w czasie rzeczywistym do systemu ERP. Może to pomóc firmom uniknąć braków i przeładowań.
 2. Zwiększona wydajność: WMS może zautomatyzować wiele zadań magazynowych, takich jak kompletacja i pakowanie zamówień. Może to dać pracownikom czas na skupienie się na innych zadaniach.
 3. Lepsze podejmowanie decyzji: WMS może dostarczyć dane, które można wykorzystać do usprawnienia procesu decyzyjnego. Na przykład firmy mogą wykorzystywać dane o zamówieniach klientów do planowania potrzeb produkcyjnych.
 4. Obniżone koszty: WMS może pomóc firmom obniżyć koszty poprzez usprawnienie zarządzania zapasami.
 5. Lepsza obsługa klienta: WMS może pomóc firmom poprawić obsługę klienta, dostarczając dane, które można wykorzystać do śledzenia zamówień i rozwiązywania problemów.

INTEGRACJA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO Z HUMANSOFT HERMESSQL.

Ponieważ program HermesSQL pracuje na bazie MS SQL server tak samo jak program magazynowy możliwa jest wymiana danych. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio magazyn WMS.net z system HermesSQL.

Integracja z innymi systemami

Magazyn Wysokiego Składowania

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z innymi systemami wykorzystywanymi w organizacji poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie np. kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z systemami np:.

 • ERP – SAP R3 – baza Oracle;
 • ERP – Sage Symfonia – baza MS SQL lub Betrive;
 • ERP – Enova baza MS SQL;
 • ERP – Hermes – baza MS SQL;
 • ERP – CDN Comarch – baza MS SQL;
 • ERP – Exact – baza MS SQL;
 • WMS – Qguar – baza Oracle;
 • TMS – Speed Interlan – baza Firebird;
 • inne integracja np. z bazami DBF.

Kolektor danych z systemem operacyjnym Android i zainstalowanym programem WMS oraz ukraińską wersją językową (po ukraińsku, język ukraiński) to sprawne narzędzie w rękach pracującego magazyniera za wschodniej granicy. System zarządzania magazynem WMS można wdrożyć zarówno lokalnie w pojedynczym magazynie, jak i centralnie w chmurze prywatnej do obsługi wielu magazynów w różnych lokalizacjach – struktura rozproszona. Dzięki optymalnemu zarządzaniu powierzchnią magazynową realizacja zleceń przebiega sprawniej i możliwa jest obsługa większej ilości zleceń każdego dnia przy wykorzystaniu niezmienionych zasobów.

moduł terminal radiowy

SoftwareStudio to producent oprogramowania dostarczający rozwiązania biznesowe dla firm sektora logistyki magazynowej, firm produkcyjnych i handlowych. System magazynowy WMS pozwala na ciągłą pracę magazynu związane z szybkim przyjmowaniem i wydawaniem towarów. Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami towarowymi. Kartoteki pełnią podstawową rolę przy ewidencji magazynowej.

Decyzje o doborze parametrów rozmieszczenia zapasów w strefie składowania na podstawie zmiennej rotacji danego towaru oraz aktualnie przechowywanych zapasach asortymentu automatycznie podejmuje system WMS. Aplikacja do awizowania dostaw, czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem. Program magazynowy można uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz jako aplikacja na systemie Android.

Android Aplikacja aplikacja magazynowa Aplikacje do awizacji awizacja transportu awizacje magazyn Dokumenty magazynowe Funkcje standardowe Internetowy magazynowy Inwentaryzacja w magazynie Kartoteki magazynowe kolektor danych konfiguracja Magazyn klienta magazynu Magazyn w chmurze magazyn wysokiego składowania Miejsca składowania Miejsca składowania towarów numery Obsługa magazynu O programie oprogramowanie dla magazynów oprogramowanie do zarządzania magazynem oprogramowanie magazynowe palety partii program do zarządzania magazynem program magazynowy online programu Program Warehouse Management System programy magazynowe dla firm Przyjęcie towaru do magazynu Raportowanie SQL Report Server Rozwiązania system do zarządzania magazynem system magazynowy system wms system zarządzania magazynem Używane WAPRO Wdrożenie WF-Mag wydania Zarządzania Bazą Danych SQL