Kryteria wyboru lokalizacji

Kryteria wyboru lokalizacji
Jeśli Twoja firma jest jak większość, masz magazyn pełen towarów i materiałów i potrzebujesz sposobu, aby to wszystko śledzić. Aplikacje WMS to świetny sposób na zrobienie tego i mogą pomóc Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Wybór miejsca przechowywania towarów to kluczowa decyzja dla każdej firmy. Lokalizacja musi być w stanie pomieścić ilość przechowywanych towarów, rodzaj towarów, które mają być przechowywane, oraz wymagania dotyczące dostępu przedsiębiorstwa. Ponadto lokalizacja musi być bezpieczna i chroniona, a także musi być w stanie zaspokoić potrzeby firmy pod względem kosztów i wygody.
awizacja dostaw
Magazyn

Awizacja dostaw

Jeśli zarządzasz magazynem, wiesz, jak ważna jest organizacja i terminowość. Porady dotyczące dostawy, kalendarze i okna czasowe mogą Ci w tym pomóc. Okna czasowe to świetny sposób na śledzenie, kiedy Twoje przesyłki mają dotrzeć. Pozwalają zaplanować dzień pracy, kiedy spodziewasz się otrzymać swoje przesyłki.

miejsca składowania
Magazyn Wysokiego Składowania

Dopisanie nowego miejsca składowania

WMS może być cennym narzędziem do usprawnienia operacji magazynowych. Automatyzując zadania i wykorzystując technologie kodów kreskowych i skanowania, WMS może pomóc w poprawie wydajności i dokładności w magazynie.

magazyn
Magazyn

Magazyn klienta

MAGAZYN KLIENTA – Specjalistyczne firmy logistyczne zajmujące się usługami związanymi z prowadzeniem magazynu dla swoich klientów mogą oferować im dostęp do danych za pomocą modułu

KRYTERIA WYBORU LOKALIZACJI – Algorytmy wyboru lokalizacji przy przyjęciach i wydaniach towarów stanowią jeden z bardziej istotnych elementów zaawansowanego zarządzania magazynem wysokiego składowania przy pomocy oprogramowania WMS. Przy wyborze miejsca przechowywania towarów należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Pierwszym z nich jest ilość towarów do przechowania. Lokalizacja musi być w stanie pomieścić objętość towarów, które mają być przechowywane, oraz musi posiadać odpowiednie regały, regały i inną infrastrukturę magazynową, aby obsłużyć objętość towarów.

Drugim czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest rodzaj przechowywanych towarów. Lokalizacja musi być w stanie pomieścić rodzaj towarów, które mają być przechowywane, oraz musi posiadać odpowiednie regały, regały i inną infrastrukturę magazynową do obsługi rodzaju towarów.

Trzecim czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, są wymagania dostępowe firmy. Lokalizacja musi być dostępna dla firmy i musi mieć odpowiednią infrastrukturę, aby spełnić wymagania firmy dotyczące dostępu.

Aplikacje WMS

Na rynku dostępnych jest wiele różnych aplikacji WMS, więc skąd wiesz, która z nich jest odpowiednia dla Twojej firmy? Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze aplikacji WMS:

  1. Łatwość użytkowania: nie chcesz spędzać godzin na szkoleniu swoich pracowników, jak korzystać z systemu. Poszukaj aplikacji, która jest łatwa w użyciu i nawigacji.
  2. Funkcjonalność: Upewnij się, że wybrana aplikacja ma wszystkie potrzebne funkcje. Jeśli nie masz pewności, czego potrzebujesz, poproś o pomoc eksperta WMS.
  3. Integracja: Ważne jest, aby wybrana aplikacja WMS mogła zintegrować się z istniejącymi systemami. Dzięki temu przejście będzie płynniejsze i na dłuższą metę zaoszczędzisz czas i pieniądze.
  4. Skalowalność: Wraz z rozwojem firmy będziesz potrzebować aplikacji WMS, która będzie rozwijać się razem z Tobą. Upewnij się, że wybrany system można łatwo skalować do przyszłych potrzeb.
  5. Wsparcie: Gdy coś pójdzie nie tak z Twoją aplikacją WMS, będziesz chciał szybko uzyskać pomoc. Upewnij się, że wybrany dostawca oferuje wsparcie 24/7.

To tylko kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze aplikacji WMS. Nie spiesz się i wybierz odpowiedni system dla swojej firmy. Na dłuższą metę zaoszczędzi to czas i pieniądze.

Kryteria wyboru lokalizacji są pochodną potrzeb logistycznych i biznesowych oraz możliwości infrastruktury magazynowej. Kryteria wyboru lokalizacji nie wynikaja ;tylko i wyłącznie z potrzeb biznesowych, zwykle wpływ ma na to sama organizacja przestrzeni magazynowej, dostępnych środków transportu. W logistycznym magayznie zauważyć można dwa niezalezne trendy metod wyboru lokalziacji, jedna zaraz przy przyjęciu towaru do magazynu, druga przy jego wydawaniu. Optymalizacja tych procesów i sprawne nimi zarządzanie pozwalają na lepszą Operatywność firmy logistycznej.

Wybór lokalizacji przy przyjęciach do magazynu

Najkrótszy czas przyjęcia – oczekująca na magazyniera kolejka wydań i przyjęć często przyjmuje się że wydania mają priorytet, wobec czego tak wyznaczamy lokalizację przyjęcia, aby jak najszybciej można było zrealizować najbliższe wydanie z kolejki. Strategia najkrótszego czasu przyjęcia realizowana jest wówczas, gdy kolejka wydań jest pusta (brak zleceń wydań). Można też realizować w pierwszej kolejności wszystkie wydania, ale jest to strategia niebezpieczna, mogąca doprowadzić do zatoru w strefie przyjęć. Ilość znajdująca się w lokalizacji w stosunku do przyjmowanej; należy wybrać tę lokalizację, która zawiera ilość optymalną w stosunku do ilości przyjmowanej.

Strategia zarządzania zazwyczaj magazynem określa, czy dozwolone są przyjęcia do lokalizacji, w których istnieje już towar. Ilość optymalna jest to ta, która najlepiej wypełni miejsce składowania. Istotne jest kryterium ewidencji partii towaru, aby nie dopuścić do zmieszania towarów z różnymi terminami ważności lub identyfikatorami partii. Najczęściej jednak spotykanym kryterium są właściwości fizyczne towaru i nośnika. Budowa i organizacja magazynu narzuca ograniczenia, związane z wytrzymałością regałów np. na górnych poziomach nie można składować pojemników cięższych niż X, w pewnych lokalizacjach nie można składować palet o wymiarach inny niż Y, materiały łatwopalne muszą znajdować się jedynie w strefach Z itp. Wszystkie te dodatkowe warunki musza być uwzględnione podczas przydzielania lokalizacji dla przyjmowanego towaru.

magazyn klienci

Strategia kolejności rozchodu z magazynu

Najkrótszy czas wydania – wybieramy tę lokalizację, z której czas realizacji wydania będzie najkrótszy, uwzględnia się więc najkrótszą drogę na trasie: aktualne położenie magazyniera oraz strefy kompletacji wydania. W celu usprawnienia obsługi wydań powierzchnię magazynowania (lokalizacje) dzieli się na strefy, w zależności od czasu dostępu. W strefie najszybszego dostępu umieszcza się towary najszybciej rotujące, nieco wolniej rotujące w strefie następnej itd. Przypisanie towarów do odpowiednich stref nie powinno być stałe, jednak z uwagi na dużą kłopotliwość reorganizacji i przemieszczania towarów pomiędzy lokalizacjami.

Operację analizy rotacji towarów i przydzielenie towarów do odpowiednich stref wykonuje się niezbyt często. Ilość znajdująca się w lokalizacji w stosunku do ilości zapotrzebowanej. Należy wybrać tę lokalizację, która zawiera ilość optymalną w stosunku do ilości zapotrzebowanej. Jeśli ilość zapotrzebowana danego towaru nie jest zgodna z żadną z ilości znajdujących się w lokalizacjach wówczas wybranie ilości optymalnej nie jest do końca oczywiste. Zazwyczaj definiując strategię zarządzania magazynem wysokiego składowania określa się, czy dozwolone są wydania częściowe czy też wydania są zawsze całopaletowe.