Kryteria wyboru lokalizacji

Kryteria wyboru lokalizacji
Jeśli Twoja firma jest jak większość, masz magazyn pełen towarów i materiałów i potrzebujesz sposobu, aby to wszystko śledzić. Aplikacje WMS to świetny sposób na zrobienie tego i mogą pomóc Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Wybór miejsca przechowywania towarów to kluczowa decyzja dla każdej firmy. Lokalizacja musi być w stanie pomieścić ilość przechowywanych towarów, rodzaj towarów, które mają być przechowywane, oraz wymagania dotyczące dostępu przedsiębiorstwa. Ponadto lokalizacja musi być bezpieczna i chroniona, a także musi być w stanie zaspokoić potrzeby firmy pod względem kosztów i wygody.
inwentaryzacja w magazynie
Magazyn

Komisjonowanie

Magazyny wysokiego składowania to obiekty służące do przechowywania dużych ilości towarów. Są one zazwyczaj wysokie, mają wysokie sufity i są zaprojektowane tak, aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń. Do przechowywania i pobierania towarów z magazynu wysokiego składowania często stosuje się system automatyczny.

magazyn wysokiego składowania
Magazyn

Rotacja i zaleganie

Korzystanie z WMS może pomóc w poprawie dokładności poziomów zapasów, skróceniu czasu potrzebnego na kompletację zamówień i zadaniach wysyłkowych oraz zwiększeniu zadowolenia klientów. Ponadto korzystanie z WMS może pomóc w obniżeniu całkowitych kosztów operacji magazynowych.

Oprogramowanie dla magazynów
Magazyn

Oprogramowanie dla magazynów

Istnieje wiele różnych typów magazynów wysokiego składowania, w tym karuzele poziome, karuzele pionowe i wieże magazynowe. Poziome karuzele są zwykle używane do przechowywania długich i nieporęcznych przedmiotów, takich jak drewno lub rury. Karuzele pionowe są zwykle używane do przechowywania mniejszych przedmiotów, takich jak pudełka lub pojemniki. Wieże magazynowe są zwykle używane do przechowywania przedmiotów o różnych rozmiarach, takich jak pudełka, pojemniki i palety.

KRYTERIA WYBORU LOKALIZACJI – Algorytmy wyboru lokalizacji przy przyjęciach i wydaniach towarów stanowią jeden z bardziej istotnych elementów zaawansowanego zarządzania magazynem wysokiego składowania przy pomocy oprogramowania WMS. Przy wyborze miejsca przechowywania towarów należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Pierwszym z nich jest ilość towarów do przechowania. Lokalizacja musi być w stanie pomieścić objętość towarów, które mają być przechowywane, oraz musi posiadać odpowiednie regały, regały i inną infrastrukturę magazynową, aby obsłużyć objętość towarów.

Drugim czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest rodzaj przechowywanych towarów. Lokalizacja musi być w stanie pomieścić rodzaj towarów, które mają być przechowywane, oraz musi posiadać odpowiednie regały, regały i inną infrastrukturę magazynową do obsługi rodzaju towarów.

Trzecim czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, są wymagania dostępowe firmy. Lokalizacja musi być dostępna dla firmy i musi mieć odpowiednią infrastrukturę, aby spełnić wymagania firmy dotyczące dostępu.

Aplikacje WMS

Na rynku dostępnych jest wiele różnych aplikacji WMS, więc skąd wiesz, która z nich jest odpowiednia dla Twojej firmy? Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze aplikacji WMS:

  1. Łatwość użytkowania: nie chcesz spędzać godzin na szkoleniu swoich pracowników, jak korzystać z systemu. Poszukaj aplikacji, która jest łatwa w użyciu i nawigacji.
  2. Funkcjonalność: Upewnij się, że wybrana aplikacja ma wszystkie potrzebne funkcje. Jeśli nie masz pewności, czego potrzebujesz, poproś o pomoc eksperta WMS.
  3. Integracja: Ważne jest, aby wybrana aplikacja WMS mogła zintegrować się z istniejącymi systemami. Dzięki temu przejście będzie płynniejsze i na dłuższą metę zaoszczędzisz czas i pieniądze.
  4. Skalowalność: Wraz z rozwojem firmy będziesz potrzebować aplikacji WMS, która będzie rozwijać się razem z Tobą. Upewnij się, że wybrany system można łatwo skalować do przyszłych potrzeb.
  5. Wsparcie: Gdy coś pójdzie nie tak z Twoją aplikacją WMS, będziesz chciał szybko uzyskać pomoc. Upewnij się, że wybrany dostawca oferuje wsparcie 24/7.

To tylko kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze aplikacji WMS. Nie spiesz się i wybierz odpowiedni system dla swojej firmy. Na dłuższą metę zaoszczędzi to czas i pieniądze.

Kryteria wyboru lokalizacji są pochodną potrzeb logistycznych i biznesowych oraz możliwości infrastruktury magazynowej. Kryteria wyboru lokalizacji nie wynikaja ;tylko i wyłącznie z potrzeb biznesowych, zwykle wpływ ma na to sama organizacja przestrzeni magazynowej, dostępnych środków transportu. W logistycznym magayznie zauważyć można dwa niezalezne trendy metod wyboru lokalziacji, jedna zaraz przy przyjęciu towaru do magazynu, druga przy jego wydawaniu. Optymalizacja tych procesów i sprawne nimi zarządzanie pozwalają na lepszą Operatywność firmy logistycznej.

Wybór lokalizacji przy przyjęciach do magazynu

Najkrótszy czas przyjęcia – oczekująca na magazyniera kolejka wydań i przyjęć często przyjmuje się że wydania mają priorytet, wobec czego tak wyznaczamy lokalizację przyjęcia, aby jak najszybciej można było zrealizować najbliższe wydanie z kolejki. Strategia najkrótszego czasu przyjęcia realizowana jest wówczas, gdy kolejka wydań jest pusta (brak zleceń wydań). Można też realizować w pierwszej kolejności wszystkie wydania, ale jest to strategia niebezpieczna, mogąca doprowadzić do zatoru w strefie przyjęć. Ilość znajdująca się w lokalizacji w stosunku do przyjmowanej; należy wybrać tę lokalizację, która zawiera ilość optymalną w stosunku do ilości przyjmowanej.

Strategia zarządzania zazwyczaj magazynem określa, czy dozwolone są przyjęcia do lokalizacji, w których istnieje już towar. Ilość optymalna jest to ta, która najlepiej wypełni miejsce składowania. Istotne jest kryterium ewidencji partii towaru, aby nie dopuścić do zmieszania towarów z różnymi terminami ważności lub identyfikatorami partii. Najczęściej jednak spotykanym kryterium są właściwości fizyczne towaru i nośnika. Budowa i organizacja magazynu narzuca ograniczenia, związane z wytrzymałością regałów np. na górnych poziomach nie można składować pojemników cięższych niż X, w pewnych lokalizacjach nie można składować palet o wymiarach inny niż Y, materiały łatwopalne muszą znajdować się jedynie w strefach Z itp. Wszystkie te dodatkowe warunki musza być uwzględnione podczas przydzielania lokalizacji dla przyjmowanego towaru.

magazyn klienci

Strategia kolejności rozchodu z magazynu

Najkrótszy czas wydania – wybieramy tę lokalizację, z której czas realizacji wydania będzie najkrótszy, uwzględnia się więc najkrótszą drogę na trasie: aktualne położenie magazyniera oraz strefy kompletacji wydania. W celu usprawnienia obsługi wydań powierzchnię magazynowania (lokalizacje) dzieli się na strefy, w zależności od czasu dostępu. W strefie najszybszego dostępu umieszcza się towary najszybciej rotujące, nieco wolniej rotujące w strefie następnej itd. Przypisanie towarów do odpowiednich stref nie powinno być stałe, jednak z uwagi na dużą kłopotliwość reorganizacji i przemieszczania towarów pomiędzy lokalizacjami.

Operację analizy rotacji towarów i przydzielenie towarów do odpowiednich stref wykonuje się niezbyt często. Ilość znajdująca się w lokalizacji w stosunku do ilości zapotrzebowanej. Należy wybrać tę lokalizację, która zawiera ilość optymalną w stosunku do ilości zapotrzebowanej. Jeśli ilość zapotrzebowana danego towaru nie jest zgodna z żadną z ilości znajdujących się w lokalizacjach wówczas wybranie ilości optymalnej nie jest do końca oczywiste. Zazwyczaj definiując strategię zarządzania magazynem wysokiego składowania określa się, czy dozwolone są wydania częściowe czy też wydania są zawsze całopaletowe.