Awizacja dostaw

Awizacja dostaw
Jeśli zarządzasz magazynem, wiesz, jak ważna jest organizacja i terminowość. Porady dotyczące dostawy, kalendarze i okna czasowe mogą Ci w tym pomóc. Okna czasowe to świetny sposób na śledzenie, kiedy Twoje przesyłki mają dotrzeć. Pozwalają zaplanować dzień pracy, kiedy spodziewasz się otrzymać swoje przesyłki.

W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca awizację dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej. Jeśli zarządzasz magazynem, wiesz, jak ważna jest organizacja i terminowość. Na szczęście dostępnych jest wiele aplikacji, które pomogą Ci z poradami dotyczącymi dostaw magazynowych, kalendarzem i oknami czasowymi.

Awizacja dostaw w SoftwareStudio z wykorzystaniem Studio WMS.net

Zarządzanie magazynem to zadanie, które wymaga precyzji i doskonałej organizacji. SoftwareStudio, z pomocą swojego systemu Studio WMS.net, oferuje funkcjonalność awizacji dostaw, która znacząco ułatwia ten proces. Dzięki temu narzędziu, menedżerowie magazynów mogą sprawnie planować i monitorować dostawy oraz rezerwacje ramp.

Ewidencja rezerwacji ramp i harmonogramy magazynowe

Studio WMS.net umożliwia nie tylko awizację dostaw, ale również dokładną ewidencję rezerwacji ramp w magazynie. Ta funkcjonalność pozwala na skuteczne zarządzanie transportem, zarówno przy dostawach, jak i wysyłkach. Dzięki temu, pracownicy magazynu mogą efektywnie planować swoją pracę, mając jasny obraz zaplanowanych operacji na rampie załadunkowej.

Tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej jest kolejnym aspektem, który ułatwia zarządzanie logistyką w magazynie. Te plany działania są nieocenione, gdy chodzi o optymalizację pracy i maksymalizację wydajności operacyjnej. SoftwareStudio przez Studio WMS.net daje możliwość precyzyjnego planowania, co przekłada się na lepszą organizację pracy i terminowość w realizacji zadań magazynowych.

Okna czasowe i ich znaczenie dla efektywnej logistyki magazynowej

Okna czasowe to kluczowy element w procesie planowania dostaw i odbiorów w magazynie. Pozwalają one na określenie dokładnych ram czasowych dla poszczególnych operacji, co znacząco ułatwia organizację pracy. Dzięki zastosowaniu okien czasowych, menedżerowie magazynów mogą z łatwością śledzić, kiedy spodziewane są poszczególne przesyłki, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem pracy oraz zasobami.

SoftwareStudio, dzięki swojemu systemowi Studio WMS.net, oferuje narzędzia, które usprawniają proces awizacji dostaw, rezerwacji ramp oraz planowania pracy magazynu. Dzięki tym rozwiązaniom, zarządzanie magazynem staje się bardziej przewidywalne, co przyczynia się do zwiększenia jego efektywności i skuteczności w realizacji codziennych zadań.

Kalendarze mogą pomóc w śledzeniu, kiedy należy zamówić towar, kiedy przesyłki mają dotrzeć i kiedy należy wysłać zamówienia.

Porady dotyczące dostawy mogą pomóc w zaplanowaniu trasy i zapewnić jak najefektywniejsze wykorzystanie czasu. Wszystkie te aplikacje mogą pomóc Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, a wszystkie można znaleźć w App Store.

Sekcja Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO.

Pojawi się Okno dopisania awiza W oknie dopisania należy uzupełnić następujące dane:

 • magazyn – należy wybrać ze skorowidza magazyn,
 • kontrahent – należy wskazać nazwę kontrahenta z listy rozwijanej,
 • awizo – należy wybrać numer awizo ZPZ w przypadku dostawy lub ZWZ w przypadku wysyłki,
 • rampa – należy wskazać rampę, której dotyczy wpisanie dostawy lub wysyłki,
 • godzina – należy podać godzinę dostawy/wysyłki
 • rodzaj Operacji – należy wskazać ze skorowidza rodzaj Operacji: wysyłka lub dostawa
 • ilość palet deklarowanych – należy podać ilość palet zadeklarowanych przez odbiorcę/dostawcę,
 • ilość palet potwierdzonych – należy podać ilość palet, które zostały rzeczywiście przyjęte lub wydane,
 • nr rejestracyjny pojazdu – należy wpisać nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego lub odbierającego towar
 • kierowca – należy wpisać dane kierowcy,
 • uwagi – możemy podać wszelkie uwagi dotyczące wysyłki/dostawy.

Awizacja dostaw – kluczowy element sprawnego zarządzania magazynem

W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność awizacji dostaw do magazynu, która usprawnia proces przyjęcia towaru i zapewnia jego płynną realizację.

Funkcje awizacji dostaw

 • Planowanie dostaw: Możliwość zaplanowania dostaw z wyprzedzeniem, uwzględniając dostępność ramp i zasobów magazynowych.
 • Rezerwacja ramp: Automatyczna lub ręczna rezerwacja ramp dla dostaw i wysyłek, zapewniając optymalne wykorzystanie infrastruktury magazynowej.
 • Harmonogramowanie dostaw: Tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej, ułatwiając koordynację pracy i kontrolę nad dostawami.
 • Powinowactwo dostaw: Możliwość grupowania dostaw powiązanych ze sobą, np. z tym samym dostawcą lub odbiorcą.
 • Efektywna komunikacja: Automatyczne powiadamianie o planowanych dostawach i ich statusie, usprawniając komunikację z kontrahentami.

Korzyści z awizacji dostaw

 • Lepsza organizacja pracy: Umożliwia lepszą organizację pracy w magazynie i optymalne wykorzystanie zasobów.
 • Zwiększenie terminowości: Zapobiega opóźnieniom w dostawach i usprawnia proces przyjęcia towaru.
 • Redukcja kosztów: Pozwala na redukcję kosztów magazynowania i transportu.
 • Poprawa kontroli nad magazynem: Zapewnia lepszą kontrolę nad stanami magazynowymi i procesami magazynowymi.
Oprogramowanie dla operatorów logistycznych

Awiza wg klientów

Lista klientów pojawiających się na liście budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od ilości aktywnych dostawców oraz dopisanych dla nich awizo transportu w systemie. Lista zawiera klientów, dla których zostały wprowadzone dokumenty awiz transportu.

Po kliknięciu myszką na wybraną nazwę klienta na pulpicie zostanie wyświetlone zestawienie dokumentów awiz transportu dla wybranego klienta. We wszystkich tych zestawieniach istnieje możliwość: dopisania nowego dokumentu awiza transportu oraz podgląd wprowadzonych już danych.

Transport do magazynu

Sekcja Transport dla magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy i wybranej godzinie.

Aby dopisać nową pozycję należy w pierwszej kolejności wybrać magazyn. Po wybraniu magazynu na pulpicie pojawi się tabela czasu pracy przedstawiająca poszczególne godziny z podziałem na dostępne w wybranym magazynie rampy. Na rzucie poniżej widoczne są dopisane już awiza dostaw i wysyłek. Aby dopisać nowe awizo dostawy/wysyłki należy kliknąć w odpowiednie miejsce, które będzie określało godzinę i wybraną rampę a następnie uruchomić przycisk DOPISZ lub poprzez podwójne kliknięcie myszką na wybranym polu. Na pulpicie pojawi się formatka dopisania, w którym należy uzupełnić pozostałe dane dotyczące dostawy/wysyłki.

W oknie będą już częściowo uzupełnione dane, takie jak: dzień, magazyn, rampa oraz godzina.

W oknie dopisania należy uzupełnić pozostałe dane o kontrahencie, awizie, rodzaju Operacji, ilości palet deklarowanych, ilości palet potwierdzonych, numerze rejestracyjnym pojazdu, kierowcy oraz istnieje możliwość wpisania dowolnych uwag.

WMS awizacja dostaw. Oprogramowanie może być zintegrowane z firmową domeną (Active Directory), tak więc zarządzanie kontami użytkowników i hasłami odbywa się za pomocą standardowych rozwiązań.

Program do prowadzenia magazynu
Magazyn WMS

Jeśli zarządzasz magazynem, wiesz, jak ważna jest organizacja i terminowość. Porady dotyczące dostawy, kalendarze i okna czasowe mogą Ci w tym pomóc. Okna czasowe to świetny sposób na śledzenie, kiedy Twoje przesyłki mają dotrzeć. Pozwalają zaplanować dzień pracy, kiedy spodziewasz się otrzymać swoje przesyłki.

Aplikacja magazynowa online
Magazyn

Aplikacja magazynowa online

W dynamicznym i szybko rozwijającym się środowisku biznesowym wydajny system zarządzania magazynem ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dokładnych poziomów zapasów, wspierania popytu klientów i poprawy ogólnej rentowności. Skuteczność systemu

WMS i Android
Magazyn

WMS i Android

Jeśli Twoja firma rozważa zautomatyzowanie swojego magazynu wysokiego składowania, musisz pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, ważne jest, aby współpracować z renomowanym dostawcą, który ma doświadczenie we wdrażaniu i

Etykiety logistyczne GS1
Magazyn

Etykiety logistyczne GS1

WMS może służyć do śledzenia poziomu zapasów, śledzenia tego, co jest w magazynie i gdzie się znajduje. Tego typu oprogramowania można również używać do planowania przesyłek przychodzących i wychodzących,

Partie produkcyjne i daty ważności
Magazyn

Partie produkcyjne i daty ważności

Skuteczne zarządzanie magazynem wymaga zastosowania efektywnego systemu zarządzania informacją (IMS). IMS pomaga w dokładnym i wydajnym prowadzeniu magazynu, umożliwiając szybkie i niezawodne wyszukiwanie informacji o lokalizacji, ilości i stanie

Kryteria wyboru lokalizacji
6. Wdrożenie

Kryteria wyboru lokalizacji

Jednym z najważniejszych aspektów biznesu jest zarządzanie zapasami. W przeszłości firmy musiały ręcznie śledzić swoje zapasy. Był to czasochłonny i podatny na błędy proces. Obecnie istnieją programy do zarządzania

Inwentaryzacja
Magazyn

Inwentaryzacja

W dzisiejszych czasach, efektywne zarządzanie magazynem wysokiego składowania jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych procesów w tym obszarze jest inwentaryzacja, która pozwala na dokładne określenie stanu