Logowanie i autoryzacja

Logowanie i autoryzacja
Ponieważ świat coraz bardziej skłania się ku zakupom online i e-commerce, zapotrzebowanie na wydajne i efektywne systemy zarządzania magazynem (WMS) nigdy nie było większe. WMS to aplikacja, która pomaga kontrolować i zarządzać przechowywaniem i przemieszczaniem towarów i materiałów w magazynie. Został zaprojektowany, aby usprawnić i zautomatyzować różne zadania i procesy związane z prowadzeniem magazynu, takie jak przyjmowanie i wysyłanie zamówień, śledzenie poziomu zapasów i zarządzanie lokalizacją zapasów.

System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem, dlatego nasza firma wykorzystuje sprawdzone metody jakie oferuje środowisko VisualStudio oraz ASP.Net. Środowisko to oferuje różne mechanizmy uwierzytelnienia, z których w programie można wybrać jedną z metod: Standardowe uwierzytelnianie Windows z IIS.

Skuteczny WMS może mieć duży wpływ na wyniki firmy. Poprawiając wydajność operacji magazynowych, WMS może pomóc w obniżeniu kosztów i zwiększeniu zadowolenia klientów. Ponadto WMS może zapewnić cenny wgląd w stan zapasów i stanów magazynowych firmy, co może pomóc w optymalizacji podejmowania decyzji dotyczących zakupów i produkcji.

Logowanie i Autoryzacja w Aplikacjach Forms

Aplikacje oparte o formularze, takie jak nasze rozwiązania, wymagają, aby wszystkie moduły obsługujące żądania stron zawierały cookies wydane przez serwer. Jest to domyślne rozwiązanie naszych aplikacji. Gdy użytkownicy próbują uzyskać dostęp do zasobów zabezpieczonych bez cookies, automatycznie zostają przekierowani do strony logowania, która weryfikuje referencje wydające cookies.

Dostarczona przez nas aplikacja jest skonfigurowana do pracy zarówno w sieci lokalnej, jak i z dostępem przez Internet. Jednakże, do autentykacji użytkowników wykorzystuje logowanie Windows, co oznacza konieczność założenia użytkowników systemu Windows i nadania odpowiednich praw do korzystania z aplikacji IIS i/lub bazy SQL.

Po uruchomieniu aplikacji, serwer Windows prosi użytkownika o podanie nazwy użytkownika i hasła. Po zweryfikowaniu przez Windows prawidłowych danych, następuje logowanie do aplikacji, czyli sprawdzenie, czy podany użytkownik znajduje się na liście w bazie danych aplikacji i jakie ma ustawione uprawnienia.

Należy zwrócić uwagę, że domyślnie założona witryna w IIS server może mieć włączony dostęp anonimowy, co skutkuje brakiem pytania użytkownika o nazwę i hasło. Program uruchomiony w tym trybie pozwala korzystać użytkownikowi nieokreślonemu.

Programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego ważne jest spełnienie wymagań i zaleceń podawanych przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server. Nasze aplikacje opierają się w dużej mierze na technologiach firmy Microsoft, co zapewnia nie tylko pewność i stabilność stosowanych rozwiązań, ale również pewien uniwersalizm w stosowanych technologiach. Do poprawnej pracy niezbędny jest serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym, serwerem stron WWW (IIS) oraz silnikiem serwera baz danych (MS SQL). Instalacja aplikacji polega na stworzeniu odpowiedniej witryny WWW oraz umieszczeniu aplikacji w wybranym (predefiniowanym) katalogu.

TWORZENIE WITRYNY WWW

 • 1. Zaloguj się na komputerze serwera sieci Web jako Administrator.
 • 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 • 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Menedżer usług internetowych.
 • 4. Kliknij menu Akcja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Witryna sieci Web.
 • 5. Po Kreatora tworzenia witryny sieci Web zostanie uruchomiony, kliknij przycisk Dalej.
 • 6. Wpisz opis witryny sieci Web. Ten opis jest używany wewnętrznie do identyfikowania witryny sieci Web w Menedżerze usług internetowych tylko.
 • 7. Wybierz adres IP do wykorzystania na stronie. Jeśli wybierzesz opcję Wszystkie (nieprzypisane), witryna sieci Web jest dostępna na wszystkich interfejsach i wszystkich skonfigurowanych adresów IP.
 • 8. Wpisz numer portu TCP do publikowania witryny.
 • 9. Wpisz nazwę nagłówka hosta (na prawdziwe nazwisko, które są używane do dostępu do tej strony).
 • 10. Kliknij przycisk Dalej.
 • 11. Albo wpisz ścieżkę do folderu, który jest w posiadaniu dokumentów lub sieci Web kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 • 12. Wybierz uprawnienia dostępu do witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 • 13. Kliknij przycisk Zakończ.

Zmiana konfiguracji witryny WWW

Po zainstalowaniu usługi IIS, jeżeli chcemy zmienić domyślną konfigurację witryny, należy:

 • 1. Zaloguj się na komputerze serwera sieci Web jako Administrator
 • 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 • 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Menedżer usług internetowych.
 • 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę sieci Web, którą chcesz skonfigurować w lewym okienku, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 • 5. Kliknij kartę Witryna sieci Web.
 • 6. Wpisz opis witryny sieci Web w polu Opis.
 • 7. Wpisz protokołu internetowego (IP) do wykorzystania na sieci Web lub pozostaw wszystkie (nieprzypisane) ustawienie.
 • 8. Zmodyfikuj TCP (Transmission Control Protocol) jako odpowiedni port.
 • 9. Kliknij kartę Katalog macierzysty.
 • 10. Aby korzystać z folderu na komputerze lokalnym, kliknij katalogu na komputerze, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder, którego chcesz używać.
 • 11. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować właściwości witryny sieci Web

Instalacja serwera SQL server

Instalacja i Konfiguracja Serwera Microsoft SQL Server

Aby móc korzystać z baz danych Microsoft SQL Server, konieczne jest odpowiednie zainstalowanie i skonfigurowanie serwera bazodanowego. Można to zrobić poprzez instalację narzędzia dostępnego na stronie http://www.microsoft.com/express/sql/default.aspx. Po pobraniu, uruchamiamy instalator Microsoft SQL Server 2008, na przykład w wersji Express edition, i postępujemy zgodnie z instrukcjami podanymi przez program – zazwyczaj instalacja odbywa się w trybie standardowym z domyślnymi ustawieniami.

Po zakończeniu instalacji oprogramowania serwera, konieczne jest również zainstalowanie narzędzia Management Studio, które umożliwia zarządzanie bazą danych.

Logowanie i Autoryzacja

Połączenie z bazą SQL jest przechowywane w pliku Web.config znajdującym się w głównym folderze aplikacji. Dzięki temu, użytkownik może łatwo logować się i autoryzować do bazy danych, co zapewnia bezpieczny dostęp do danych.

Metody Składowania w Systemie WMS

W systemie zarządzania magazynem (WMS) istnieją różne metody składowania, takie jak metoda stałych miejsc składowania. Ta metoda zapewnia stabilizację, ponieważ magazynierzy wiedzą, gdzie znajduje się dana jednostka składowania. Jednakże, efektem tego podejścia może być słabe wykorzystanie strefy magazynowej, szczególnie w przypadku produktów sezonowych.

Inną metodą jest składowanie ad hoc, które nie uwzględnia wszystkich czynników mających wpływ na rozmieszczenie towarów, takich jak waga, powiązania między produktami czy rotacja. WMS jest kluczowym narzędziem, które pomaga efektywnie zarządzać magazynem, bez względu na wybraną metodę składowania.


Ponieważ świat coraz bardziej skłania się ku zakupom online i e-commerce, zapotrzebowanie na wydajne i efektywne systemy zarządzania magazynem (WMS) nigdy nie było większe. WMS to aplikacja, która pomaga kontrolować i zarządzać przechowywaniem i przemieszczaniem towarów i materiałów w magazynie. Został zaprojektowany, aby usprawnić i zautomatyzować różne zadania i procesy związane z prowadzeniem magazynu, takie jak przyjmowanie i wysyłanie zamówień, śledzenie poziomu zapasów i zarządzanie lokalizacją zapasów.

Inwentaryzacja
Magazyn

Inwentaryzacja

W dzisiejszych czasach, efektywne zarządzanie magazynem wysokiego składowania jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych procesów w tym obszarze jest inwentaryzacja, która pozwala na dokładne określenie stanu

Definicja Numeru Seryjnego
Magazyn Wysokiego Składowania

Definicja Numeru Seryjnego

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, identyfikacja produktów odgrywa kluczową rolę nie tylko dla producentów, ale także dla konsumentów. Jednym z narzędzi, które ułatwiają identyfikację i śledzenie produktów, jest Numer Seryjny.

Program magazynowy WMS
Magazyn

Program magazynowy WMS

WMS może służyć do śledzenia poziomu zapasów i generowania raportów, które można wykorzystać do poprawy poziomu zapasów i układu magazynu. WMS może być również używany do śledzenia zamówień i

Magazyn klienta
5. Rozwiązania

Magazyn klienta

Prowadzenie magazynu w imieniu klienta to jedna z usług oferowanych przez firmy 3PL. Polega na tym, że firma logistyczna zajmuje się kompleksową obsługą magazynową towarów klienta, w tym ich

Czy używasz Microsoft Report Builder?
Magazyn

Czy używasz Microsoft Report Builder?

W dzisiejszym świecie logistyki, gdzie szybkość i efektywność są kluczowe, narzędzia do tworzenia raportów stają się niezbędne. Oczywiście, mowa tutaj o Microsoft Report Builder, który oferuje szerokie możliwości w

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P
Magazyn Wysokiego Składowania

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P

Oprogramowanie WMS to aplikacja o krytycznym znaczeniu dla magazynów. Pomaga poprawić dokładność i wydajność operacji magazynowych. System WMS należy dobrać w oparciu o specyficzne potrzeby magazynu. WMS zapewnia większą