Raportowanie SQL Report Server

Raportowanie SQL Report Server
SQL Server Reporting Services (SSRS) to oparta na serwerze platforma raportowania, która umożliwia nam tworzenie i zarządzanie wieloma różnymi typami raportów oraz dostarczanie ich w różnych formatach. Jest to część platformy Microsoft SQL Server i jest dostępna jako bezpłatna edycja Express lub jako część wersji Standard lub Enterprise programu SQL Server.

RAPORTOWANIE SQL REPORT SERVER – Raportowanie w oparciu o SQL Server Report Builder. Pracownicy merytoryczni w całej organizacji — by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje — potrzebują dostępu do danych biznesowych. Reporting Services zapewnia kompletny zestaw narzędzi do tworzenia, zarządzania i dostarczania raportów oraz do tworzenia zaawansowanych aplikacji opartych na raportach. Zawiera projektanta raportów do tworzenia i modyfikowania raportów oraz serwer raportów do wdrażania i wykonywania raportów.

Raportowanie w SoftwareStudio z wykorzystaniem SQL Report Server

Raportowanie stanowi kluczowy element w procesie podejmowania decyzji w każdej organizacji. SoftwareStudio doskonale rozumie tę potrzebę, oferując zaawansowane rozwiązania w zakresie raportowania z wykorzystaniem SQL Report Server. Dzięki temu narzędziu, pracownicy merytoryczni uzyskują szybki i sprawny dostęp do niezbędnych danych biznesowych.

Tworzenie i zarządzanie raportami z Studio WMS.net

SoftwareStudio zapewnia kompleksowe wsparcie w tworzeniu i zarządzaniu raportami. Narzędzie takie jak SQL Report Server umożliwia tworzenie bogatych raportów, które wspierają procesy decyzyjne w firmie. Ponadto, dzięki integracji z systemem Studio WMS.net, użytkownicy mogą łatwo dostosować raporty do swoich indywidualnych potrzeb.

Tworzenie raportów odbywa się za pomocą intuicyjnego projektanta, co umożliwia łatwą modyfikację i dostosowanie raportów do bieżących wymagań. Niezależnie od tego, czy chodzi o analizę danych magazynowych, czy monitoring efektywności procesów logistycznych, narzędzia raportowe SoftwareStudio oferują niezbędne funkcjonalności.

Dostarczanie i wykonywanie raportów z wykorzystaniem SQL Report Server

SoftwareStudio wykorzystuje SQL Report Server nie tylko do tworzenia, ale również do efektywnego dostarczania i wykonywania raportów. Dzięki temu pracownicy merytoryczni mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnych danych, co znacząco przyspiesza i ułatwia procesy decyzyjne w firmie. Serwer raportów zapewnia nie tylko wykonanie raportów na żądanie, ale również ich automatyczne generowanie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Podsumowując, SoftwareStudio, wykorzystując SQL Report Server i integrację z systemem Studio WMS.net, oferuje swoim klientom potężne narzędzia do raportowania. Te narzędzia nie tylko ułatwiają dostęp do kluczowych informacji biznesowych, ale również znacząco przyczyniają się do poprawy efektywności i skuteczności procesów decyzyjnych w organizacji. W ten sposób SoftwareStudio wspiera swoich klientów w osiąganiu lepszych wyników biznesowych.

Reporting Services

Usługi Reporting Services zawierają również szereg innych narzędzi i funkcji, takich jak menedżer raportów do zarządzania raportami i bazami danych serwera raportów oraz źródła danych do łączenia się ze źródłami danych.

Reporting Services to wszechstronna platforma, której można używać w wielu różnych scenariuszach. Na przykład może służyć do generowania raportów z danych przechowywanych w bazie danych SQL Server lub z danych przechowywanych w bazie danych Oracle. Może być również używany do generowania raportów z danych przechowywanych w systemie plików lub z danych przechowywanych na liście programu SharePoint.

Ponadto usługi Reporting Services mogą służyć do generowania raportów na podstawie danych dostępnych za pośrednictwem usług sieci Web lub danych dostępnych za pośrednictwem niestandardowej aplikacji .NET.

Reporting Services zapewnia szereg korzyści, w tym:

 1. Usługi Reporting Services to platforma serwerowa, co oznacza, że ​​można jej używać do generowania raportów opartych na danych przechowywanych w bazie danych SQL Server lub w bazie danych Oracle.
 2. Usługi Reporting Services mogą służyć do generowania raportów na podstawie danych przechowywanych w systemie plików lub danych przechowywanych na liście programu SharePoint.
 3. Reporting Services można używać do generowania raportów na podstawie danych dostępnych za pośrednictwem usług internetowych lub danych dostępnych za pośrednictwem niestandardowej aplikacji .NET.
 4. Usługi Reporting Services obejmują projektanta raportów do tworzenia i modyfikowania raportów oraz serwer raportów do wdrażania i wykonywania raportów.
 5. Usługi Reporting Services obejmują również szereg innych narzędzi i funkcji, takich jak menedżer raportów do zarządzania raportami i bazami danych serwera raportów oraz źródła danych do łączenia się ze źródłami danych.

Dostęp do danych biznesowych

Pracownicy merytoryczni w całej organizacji — by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje — potrzebują dostępu do danych biznesowych. Ci posiadający wszechstronne umiejętności i wiedzę pracownicy potrzebują intuicyjnego, a jednocześnie silnego narzędzia, umożliwiającego przeglądanie danych i znajdowanie odpowiedzi na pytania o znaczeniu krytycznym, bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy technicznej na temat firmowych źródeł danych. Report Builder — nowy składnik Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services — umożliwia użytkownikom tworzenie własnych raportów z wykorzystaniem przyjaznego modelu danych. Narzędzie to wykorzystuje platformę Reporting Services do udostępnienia wszystkim użytkownikom funkcji raportowania ad hoc.

Report Builder pozwala także użytkownikom na:

 • formatowanie raportów i uzupełnianie ich napisami,
 • tworzenie nowych pól i obliczeń zdefiniowanych z wykorzystaniem modelu, ;
 • podgląd, drukowanie i publikowanie raportów, ;
 • eksport danych tworzących raport do plików w różnych formatach, w tym w formacie Microsoft Excel.

Interaktywna eksploracja danych – Narzędzie Report Builder umożliwia użytkownikom interaktywne drążenie i eksplorację danych związanych z zawartością raportów.

 • Automatyczne tworzenie nowych raportów o rosnącej szczegółowości (drill down) pozwala użytkownikom na eksplorację danych zgodnie ze ścieżkami nawigacyjnymi zdefiniowanymi w modelu. ;
 • Zapytania dla raportów nawigacyjnych generowane są „w locie” zgodnie z kontekstem „miejsca”, w którym obecnie znajduje się użytkownik. ;
 • Drążenie danych dostępne jest tak długo, jak długo w bieżącym widoku istnieje relacja prowadząca do danych o większej szczegółowości.

  Modele Report Builder
  Narzędzie Report Builder buduje raporty w oparciu o modele stanowiące warstwę biznesową opisującą źródła danych. Modele raportów zawierają:

 • stosowane w praktyce nazwy pól i tabel w bazie danych, ;
 • definicje relacji pomiędzy elementami źródła danych, ;
 • logiczne grupy zawierające inne elementy modelu. Model ułatwia użytkownikom nawigowanie i wybieranie odpowiednich informacji ze źródła danych. Na podstawie definicji zawartych w modelu, narzędzie Report Builder automatycznie generuje zapytania i pobiera żądane dane źródłowe. Modele pozwalają także na zabezpieczanie wybranych elementów, dzięki czemu użytkownicy widzą tylko te dane, do których mają prawa. Modele Report Builder można budować w oparciu o bazy danych Microsoft SQL Server i Analysis Sevices

  Integracja z usługami Reporting Services Raport utworzony i opublikowany za pomocą narzędzia Report Builder niczym nie różni się od raportów Reporting Services. Może wykorzystywać wszystkie dostępne na platformie raportowania funkcje przeglądania raportów i zarządzania nimi.

 • Raporty Report Builder są publikowane za pomocą języka Report Definition Language. ;
 • Raporty są zarządzane, zabezpieczane i dostarczane za pomocą tych samych metod i interfejsów API. ;
 • Raporty Report Builder mogą być edytowane za pomocą narzędzia Report Designer — wykorzystują pełną funkcjonalność tego narzędzia, między innymi tworzenie zagnieżdżonych regionów danych i obsługę rozszerzonych wyrażeń. ;
 • Narzędzie Report Builder może zostać zintegrowane i uruchamiane z aplikacji opracowanych przez niezależnych producentów oprogramowania.

Report Builder

Użytkownicy tworzą i edytują raporty za pomocą aplikacji klienckiej Report Builder. Interfejs użytkownika aplikacji Report Builder został zbudowany podobnie jak interfejs takich aplikacji jak Excel czy PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Report Builder to aplikacja ClickOnce wdrażana za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Użytkownik rozpoczyna pracę od wybrania szablonów układu raportu, zawierających predefiniowane sekcje danych, takie jak tabele, macierze czy wykresy. Następnie przeciąga z modelu wybrane elementy danych, umieszcza je w widoku projektu i definiuje ograniczenia pozwalające przefiltrować dane źródłowe raportu. Model zawiera wszelkie informacje, które narzędzie Report Builder potrzebuje do automatycznego wygenerowania zapytania i pobrania wymaganych danych.

Raporty przez internet

Wykorzystanie technologii raportów instalowanych na serwerze SQL powoduje, że szybkość wykonnaia raportu nawet dla dużych baz danych jest bardzo duża, a podłączenia ich do aplikacji internetowej ASP.net pozwala na prezentowanie wyników za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Funkcje raportów standardowo pozwala eksportować uzyskane wyniki do arkuszy kalkulacyjnych Excel, dokumentów Worda czy PDF.

Dostęp do Danych Biznesowych z SoftwareStudio

Intuicyjne Narzędzie do Raportowania – Report Builder

Pracownicy merytoryczni w organizacji potrzebują szybkiego dostępu do danych biznesowych, aby podejmować decyzje efektywnie i sprawnie. Jednakże ci pracownicy, posiadający różnorodne umiejętności i wiedzę, wymagają narzędzia, które jest zarówno intuicyjne, jak i potężne, umożliwiając im przeglądanie danych i znajdowanie kluczowych odpowiedzi, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej na temat źródeł danych w firmie.

Jednym z rozwiązań, które spełnia te potrzeby, jest Report Builder, nowy składnik Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services. Ten zaawansowany program umożliwia użytkownikom tworzenie własnych raportów z wykorzystaniem prostego i przyjaznego modelu danych. Dzięki temu narzędziu, niezależnie od poziomu zaawansowania technicznego, pracownicy mogą łatwo tworzyć raporty i analizować dane, co umożliwia im podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji.

Funkcje Raportowania Ad Hoc

Report Builder korzysta z platformy Reporting Services, aby umożliwić wszystkim użytkownikom funkcje raportowania ad hoc. To oznacza, że pracownicy mogą dynamicznie manipulować danymi i dostosowywać raporty do swoich potrzeb, bez konieczności angażowania zasobów IT. Dzięki temu, decydenci mają szybki i elastyczny dostęp do aktualnych informacji biznesowych, co znacznie przyspiesza proces podejmowania decyzji oraz zwiększa efektywność działania całej organizacji.

Dzięki narzędziu Report Builder, dostępnemu w ramach usług SoftwareStudio, organizacje mogą zapewnić swoim pracownikom łatwy i efektywny dostęp do danych biznesowych, wspierając tym samym szybkie podejmowanie decyzji i osiąganie lepszych wyników biznesowych.

SQL Server Reporting Services (SSRS) to oparta na serwerze platforma raportowania, która umożliwia nam tworzenie i zarządzanie wieloma różnymi typami raportów oraz dostarczanie ich w różnych formatach. Jest to część platformy Microsoft SQL Server i jest dostępna jako bezpłatna edycja Express lub jako część wersji Standard lub Enterprise programu SQL Server.

WMS i Android
Magazyn

WMS i Android

Jeśli Twoja firma rozważa zautomatyzowanie swojego magazynu wysokiego składowania, musisz pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, ważne jest, aby współpracować z renomowanym dostawcą, który ma doświadczenie we wdrażaniu i

Komunikacja z programem
Magazyn

Komunikacja z programem

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii, elastyczność w interakcji z systemami IT jest kluczowa. SoftwareStudio, lider w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań dla logistyki magazynowej, doskonale rozumie tę potrzebę. W związku z

Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania
Magazyn

Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania

Magazyny wysokiego składowania są zaprojektowane do przechowywania dużych ilości produktów lub materiałów na małej powierzchni. Są często używane w centrach produkcyjnych i dystrybucyjnych, gdzie przestrzeń jest ograniczona. W większości

Awizacje transportu w magazynach
Magazyn

Awizacje transportu w magazynach

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki, kluczową rolę odgrywa efektywne zarządzanie transportem i dostawami. SoftwareStudio, jako doświadczony dostawca rozwiązań IT, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, oferując zaawansowane narzędzie Studio

Awizacja dostaw i okna czasowe transportu
Magazyn

Awizacja dostaw i okna czasowe transportu

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, zarządzanie czasem staje się kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. W tym kontekście, SoftwareStudio przedstawia innowacyjne rozwiązanie – moduł awizacji

Wstęp
Magazyn

Wstęp

SoftwareStudio wprowadza innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu magazynami wysokiego składowania, oferując program magazynowy WMS.net. Rozwiązanie to, dostępne w wersji 64-bitowej z interfejsem WWW, umożliwia efektywną obsługę magazynu przez przeglądarkę internetową