WMS Windows mobile

WMS Windows mobile
Jeśli szukasz systemu do zarządzania magazynem, który pomoże Ci zwiększyć wydajność, poprawić dokładność i obniżyć koszty, powinieneś rozważyć WMS z Windows Mobile. Ten system został zaprojektowany w celu usprawnienia operacji magazynowych i zapewnienia narzędzi potrzebnych do zapewnienia doskonałej obsługi klientów.
Składowania ADR towarów niebezpiecznych
Magazyn Wysokiego Składowania

Składowania ADR towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne muszą być przechowywane w pojemnikach, które są kompatybilne z substancją i które są zaprojektowane i skonstruowane tak, aby wytrzymać ciśnienie i temperatury, które mogą wystąpić podczas przechowywania. Kodeks wymaga, aby magazyny towarów niebezpiecznych znajdowały się na obszarach, które prawdopodobnie nie będą narażone na powodzie lub inne zagrożenia dla środowiska.

Magazyn

Picking List

W najbardziej podstawowym sensie WMS to aplikacja, która pomaga kontrolować i zarządzać codziennymi operacjami magazynu. Jednak dobry WMS zrobi znacznie więcej. Zapewni Ci widoczność i kontrolę niezbędną do efektywnego zarządzania magazynem i zapewnienia płynnego przebiegu operacji.

skanowanie
Magazyn

Aplikacja magazynowa online

W dynamicznym i szybko rozwijającym się środowisku biznesowym wydajny system zarządzania magazynem ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dokładnych poziomów zapasów, wspierania popytu klientów i poprawy ogólnej rentowności. Skuteczność systemu zarządzania magazynem może być różnicą między sukcesem a porażką firmy.

WMS WINDOWS MOBILE – Program WMS mobile to dedykowane rozwiązania dla Windows Mobile zainstalowane na terminalu radiowym. WMS mobile terminal radiowy magazynie Windows mobile, motorola, symbol, mc9090. System magazynowy WMS to jeden z najbardziej kompleksowych i przyjaznych dla użytkownika systemów dostępnych obecnie na rynku. To kompletne rozwiązanie do zarządzania magazynem, od przyjmowania i przechowywania produktów po wysyłkę do klientów. System jest wysoce konfigurowalny, dzięki czemu możesz dostosować go do swoich konkretnych potrzeb.

Aplikacja mobilna dla systemu Windows

Aplikacja mobilna dla systemu Windows ułatwia śledzenie zapasów i wysyłek w podróży. Możesz także użyć aplikacji do skanowania kodów kreskowych i śledzenia produktów podczas ich przemieszczania się po magazynie. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w Sklepie Windows.

System magazynowy WMS jest niezbędnym narzędziem dla każdej firmy, która musi zarządzać zapasami i wysyłkami. Jest łatwy w użyciu i wysoce konfigurowalny, dzięki czemu możesz dostosować go do swoich konkretnych potrzeb. Aplikacja mobilna dla systemu Windows ułatwia śledzenie zapasów i wysyłek w podróży.

Jeśli Twoja firma poszukuje nowego systemu zarządzania magazynem (WMS), powinieneś rozważyć WMS z Windows Mobile. Oto niektóre z korzyści, których możesz oczekiwać od korzystania z tego systemu:

 1. Zwiększona wydajność: WMS z systemu Windows Mobile został zaprojektowany w celu usprawnienia operacji magazynowych i zwiększenia ogólnej wydajności. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i zaawansowanym funkcjom będziesz w stanie wykonać więcej pracy w krótszym czasie.
 2. Większa dokładność: Dzięki WMS z Windows Mobile możesz mieć pewność, że Twój spis jest zawsze dokładny. Ten system wykorzystuje najnowszą technologię RFID do śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze będziesz dokładnie wiedzieć, co masz pod ręką.
 3. Obniżone koszty: WMS z Windows Mobile może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze, zmniejszając potrzebę pracy ręcznej. Ten system automatyzuje wiele zadań związanych z zarządzaniem magazynem, dzięki czemu możesz obniżyć koszty personelu.
 4. Większa satysfakcja klienta: Korzystając z WMS z systemu Windows Mobile, masz pewność, że Twoi klienci zawsze otrzymają swoje zamówienia na czas iw idealnym stanie. System ten daje możliwość śledzenia zapasów i zamówień w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze możesz informować swoich klientów o statusie ich zamówienia.

Jeśli szukasz systemu do zarządzania magazynem, który pomoże Ci zwiększyć wydajność, poprawić dokładność i obniżyć koszty, powinieneś rozważyć WMS z Windows Mobile. Ten system został zaprojektowany w celu usprawnienia operacji magazynowych i zapewnienia narzędzi potrzebnych do zapewnienia doskonałej obsługi klientów.

Każdy użytkownik programu WMS Mobile jest przypisany do określonej roli systemu Studio Magazyn WMS.net, natomiast podczas uruchamiania programu mam obowiązek zalogować się aby skorzystać z jednej z dwóch ról:

 • Setup – elementy administracyjne programu – konfiguracja połączenia z bazą SQL server, ;
 • LOGUJ – Magazyn – logowanie pogłównego modułu obsługi magazynu.
Oprogramowanie terminal

Konfiguracja programu WMS mobile

Po wybraniu opcji konfiguracyjnej programu Setup wyświetla się okno logowania administratora, domyślnie zabezpieczone jest hasłem startowym 123 Po zalogowaniu wyświetla się okno konfiguracyjne w którym należy zdefiniować:

 • Adres IP serwera SQL
 • Nazwa bazy danych do której następuje połączenie
 • Sposób autoryzacji z bazą
 • W przypadku autoryzacji typu SQL należy podać nazwę użytkownika i jego hasło ;
 • Ponadto można zmienić hasło do modułu konfiguracji (hasło pliku) ;
 • Ostatnim elementem jest ustawienie unikalnego w ramach danej firmy identyfikatora terminala

Menu główne programu wyświetlane jest w panelu głównym i zbudowane jest z ikonek – przycisków uruchamiających poszczególne moduły. Program składa się z 4 modułów:

 1. Wyszukiwanie towaru
 2. Przyjęcia do magazynu
 3. Wydania z magazynu
 4. Przeniesienie palety – zmiana miejsca położenia nośnika w magazynie z jednej lokacji na inną.

Przyjęcie do magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Opcja związana jest z funkcja potwierdzania przyjęcia do magazynu na podstawie dokumentów Pz zarejestrowanych przez pracowników biura za pomocą programu Studio magazyn WMS.net Pierwszym krokiem przyjęcia do magazynu jest podanie numeru nośnika który ma zostać przyjęty (skanowanie numeru nośnika z karty paletowej), w górnej części okna ekranu wyświetlana jest informacja – numer nośnika oraz miejsce położenia jakie zostało zadysponowane przez pracownika biura. Jest to informacja wskazanie (polecenie) dla magazyniera, gdzie należy składować daną paletę. Magazynier zawozi daną paletę na wskazaną lokalizację lub inną w zależności od uprawnień i potwierdza fakt jej składowania poprzez zeskanowanie miejsca składowania. Jeżeli etykieta jest nieczytelna to może wpisać miejsce adresowe z klawiatury, w przypadku podanie tylko rzędu i kolumny program wyświetla dostępne miejsca dotyczące poziomu składowania.

Zmiana miejsca składowania za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Kolejnym elementem programu jest funkcja przenoszenia (zmiany lokacji) danej palety z jednego gniazda paletowego na inne. W pierwszym kroku podajemy numer nośnika lub miejsce adresowe z którego chcemy przenieść paletę (rys 1 oraz rys 2) następnie podajemy miejsce docelowe gdzie chcemy położyć paletę. Po zaakceptowaniu automatycznie w programie zostanie dokonane przeniesienie palety.

Wydanie z magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Praca z terminalem w magazynie związana z procesem wydania towaru z magazynu polega na seryjnym potwierdzaniu wydania nośników zapisanych w dokumencie wydania Wz przez pracownika biura w programie Studio magazyn WMS.net W pierwszym kroki pracownik skanuje numer dokumentu Wz, który będzie realizował, lub wprowadza jego numer z klawiatury. Po odszukaniu dokumentu wyświetlony zostanie numer w górnej części ekranu oraz pogram oczekuje na podanie numeru nośnika. Nośnik należy podać skanując jego kod z karty paletowej lub wprowadzając jego numer z klawiatury po jego wprowadzeniu program wyświetla informacje co znajduje się na tej palecie i gdzie ona jest składowana, wyświetlony zostaje duży przycisk AKCEPTUJ, za pomocą którego magazynier potwierdza fakt pobrania palety z miejsca składowania.