Używane palety

WMS może śledzić poziom i lokalizację zapasów, automatyzować zadania, takie jak kompletacja i pakowanie zamówień, oraz zapewniać widoczność danych w czasie rzeczywistym w całej organizacji. Co być może najważniejsze, WMS może pomóc w lepszym wykorzystaniu istniejącej przestrzeni i zasobów. Jednym ze sposobów, w jaki WMS może to zrobić, jest zarządzanie paletami. Palety są kluczowym elementem większości magazynów, ale ich ręczne śledzenie może być trudne. WMS może pomóc zoptymalizować wykorzystanie palet, zapewniając, że zawsze masz pod ręką odpowiednią liczbę palet. Może to prowadzić do obniżenia kosztów zapasów i poprawy dokładności wysyłki.
zajętość magazynu
Magazyn

Wizualizacja zajętości magazynu

WMS jest zazwyczaj zintegrowany z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz innymi systemami informatycznymi używanymi przez organizację. Na przykład WMS może być zintegrowany z systemem zarządzania transportem (TMS), aby wspierać tworzenie zoptymalizowanych harmonogramów wysyłek. WMS może być również używany do wspomagania tworzenia dokładnych raportów dotyczących poziomów zapasów, lokalizacji magazynów i innych aspektów operacji magazynowych.

Magazyn

Czy używasz Microsoft Report Builder?

Report Builder może zostać uruchomiony zarówno z poziomu przeglądarki, jak również jako aplikacja kliencka na stacji dowolnego użytkownika platformy raportowej. Microsoft Report Builder. Magazyn Wysokiego

oprogramowanie magazynowe android, program magazynowy, aplikacja magazynowa
Magazyn Wysokiego Składowania

Oprogramowanie magazynowe

System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja wspierająca codzienną pracę w magazynie. WMS pomaga kontrolować i zarządzać ruchem i przechowywaniem materiałów w magazynie. Umożliwia pracownikom magazynu wydajniejszą i dokładniejszą pracę, śledząc stany magazynowe, lokalizacje zapasów i status każdego zamówienia.

UŻYWANE PALETY – Palety EUR międzynarodowe gat. II (1200x800mm)zwrotne, nieuszkodzone, cechowane, koloru szarego, suche (bez żadnych śladów olejów, farb, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu i innych) o udźwigu do 1,5 tony. 100% pochodzenia europejskiego, spełniające kryteria stanów użytkowanych palet ładunkowych określonych w europejskiej normie UIC-435-4 oraz karty ECR. Jeśli Twoja firma nadal korzysta z ręcznego procesu śledzenia zapasów i zarządzania wysyłkami, nadszedł czas na uaktualnienie. Wprowadzenie systemu zarządzania magazynem (WMS) może pomóc zautomatyzować i zoptymalizować operacje, prowadząc do zwiększenia wydajności i oszczędności kosztów.

System zarządzania magazynem i paletami

Jeśli Twoja firma poszukuje nowego systemu zarządzania magazynem (WMS), możesz się zastanawiać, czy system paletowy jest właściwym wyborem. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji:

 1. Jakie są wymagania dotyczące palet w Twoim magazynie?
 2. Ile masz dostępnego miejsca do przechowywania?
 3. Jaki jest Twój budżet na nowy WMS?
 4. Jakie są cele Twojej firmy związane z nowym systemem?
 5. W jaki sposób nowy system zostanie zintegrowany z Twoją dotychczasową działalnością?
 6. Jakiego rodzaju szkolenia i wsparcia będziesz potrzebować dla nowego systemu?

Jeśli odpowiedziałeś na te pytania i zdecydowałeś, że system paletowy jest właściwym wyborem dla Twojej firmy, istnieje wiele różnych opcji do wyboru. Niektóre kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu palet, obejmują:

 1. Rozmiar i waga palet, z których będziesz korzystać.
 2. Rodzaj systemu paletowego (np. statyczny, mobilny lub zautomatyzowany).
 3. Cechy i zalety różnych systemów.
 4. Cena systemu.
 5. Reputacja firmy i obsługa klienta.

Kiedy jesteś gotowy na zakup systemu paletowego, upewnij się, że otrzymasz oferty od kilku różnych dostawców, aby porównać ceny i funkcje. Po wybraniu systemu koniecznie przetestuj go w swoim magazynie, aby upewnić się, że spełnia Twoje potrzeby przed pełnym wdrożeniem.

Gospodarka paletowa

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Stwarza to konieczność zakupu nowych palet EURO, których ceny systematycznie rosną. Sama ewidencja ilościowa palet pozwala kontrolować rozrachunki z kontrahentami na poziomie sztuk, ale nie potrafi zapewnić kontroli wartościowej.

Wdrożenie programu Studio Magazyn WMS.net wraz z modułem do zarządzania paletami pozwala kierownictwu magazynu na lepszą kontrolę i weryfikację obrotu paletami. każde przyjęcie i wydanie palet do magazynu jest poteirdzxane nie tylko ilościową informacją dotycząca palet, ale także określeniem rodzaju i ich jakości. Palety standardoow są zaklasyfikowane do jednej z trzech grup jakościowych:

System oparty na paletach

Jeśli Twoja firma poszukuje nowego systemu zarządzania magazynem (WMS), możesz się zastanawiać, czy system oparty na paletach jest właściwym wyborem. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji:

Zalety systemu opartego na paletach:

 1. Większa elastyczność — system oparty na paletach można łatwo przekonfigurować w celu dostosowania do zmian w układzie lub operacjach magazynu.
 2. Lepsza kontrola zapasów – Palety można łatwo śledzić i śledzić, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie są Twoje zapasy i ile masz pod ręką.
 3. Niższe koszty pracy – Dzięki systemowi opartemu na paletach nie ma potrzeby ręcznego podnoszenia i przenoszenia ciężkich pudeł lub pojemników.
 4. Większe bezpieczeństwo — właściwie zaprojektowany i wdrożony system oparty na paletach może pomóc zmniejszyć ryzyko obrażeń w magazynie.
 5. Zwiększona wydajność — dobrze zaprojektowany system oparty na paletach może pomóc w poprawie ogólnej wydajności operacji magazynowych.

Wady systemu opartego na paletach:

 1. Inwestycja początkowa — system oparty na paletach może wymagać znacznych inwestycji początkowych, w tym kosztów palet, regałów i innego sprzętu do przechowywania.
 2. Ograniczone opcje przechowywania — systemy paletowe nie są odpowiednie dla wszystkich rodzajów zapasów. Na przykład przedmioty, które są delikatne lub łatwo ulegają uszkodzeniu, mogą wymagać innego przechowywania.
 3. Wymaga przeszkolonego personelu — system oparty na paletach wymaga odpowiednio przeszkolonego personelu w zakresie jego użytkowania. W przeciwnym razie może to prowadzić do nieefektywności i błędów.
 4. Może nie być kompatybilny z istniejącym sprzętem — jeśli Twój magazyn ma już system przenośników lub inną automatyzację, może nie być kompatybilny z systemem opartym na paletach.
 5. Wymaga regularnej konserwacji – Systemy oparte na paletach muszą być regularnie sprawdzane i konserwowane, aby upewnić się, że działają prawidłowo.

Decydując, czy system oparty na paletach jest odpowiedni dla Twojej firmy, ważne jest, aby dokładnie rozważyć zalety i wady. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nasz zespół w Warehousing Solutions Inc. chętnie Ci pomoże.