Miejsca składowania

Miejsca składowania
Jeśli zarządzasz magazynem, wiesz, jak ważna jest organizacja i terminowość. Na szczęście dostępnych jest wiele aplikacji, które pomogą Ci z poradami dotyczącymi dostaw magazynowych, kalendarzem i oknami czasowymi. Odpowiednia aplikacja może pomóc w zarządzaniu zapasami, śledzeniu dostaw, a nawet planowaniu przepływu pracy.

MIEJSCA SKŁADOWANIA – W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe (lokalizacje magazynowe).

Nowoczesne Zarządzanie Miejscami Składowania

W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej, kluczowym elementem efektywnego zarządzania jest wyznaczenie stref składowania oraz odpowiednie oznaczenie miejsc adresowych. Dzięki temu, możliwe jest sprawniejsze lokalizowanie towarów oraz optymalizacja procesów magazynowych.

Znaczenie Stref Składowania

Strefy składowania pozwalają na logiczne grupowanie towarów w magazynie, co ułatwia zarówno ich przechowywanie, jak i odnajdywanie w momencie potrzeby. Magazyny wyposażone w regały są znakowane poprzez nadanie im miejsc adresowych, czyli lokalizacji magazynowych. Dzięki temu systemowi, każdy produkt znajduje swoje stałe miejsce, co minimalizuje chaos i przyspiesza procesy kompletacji zamówień.

Od Prostej Ewidencji do Zaawansowanych Systemów

Tradycyjna ewidencja magazynowa często ogranicza się jedynie do informacji dotyczących ilości poszczególnych asortymentów. Jednak w miarę rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększania się ilości przechowywanych produktów, proste metody stają się niewystarczające.

W dzisiejszych czasach budowane są coraz większe magazyny, w których przechowywane są coraz większe zapasy. W takiej sytuacji, konieczna staje się zmiana podejścia do ewidencji magazynowej. Informacja o ogólnym stanie magazynowym przestaje być wystarczająca, a przedsiębiorstwa zaczynają szukać zaawansowanych systemów, które pozwolą na bardziej szczegółowe zarządzanie miejscami składowania oraz kontrolę nad zapasami.

Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie zaawansowanych systemów zarządzania magazynem, takich jak Studio WMS.net od SoftwareStudio. Dzięki temu, mogą skutecznie monitorować i kontrolować swoje zapasy, zapewniając płynność działania procesów logistycznych oraz zwiększając efektywność działania magazynu.

Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu. Budowane są coraz większe magazynu, w których przechowywane są coraz większe zapasy, w takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca.

miejsce składowania stany 1

W celu ułatwienia pracy magazynierom, lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz uzyskania wiedzy w jakim miejscy znajdują się określone ilości towarów wprowadza się ewidencję wg miejsc składowania – system WMS.

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe (lokalizacje magazynowe).

Oznaczenie stref magazynowych lub regałów i miejsc paletowych symbolami pozwala jednoznacznie określić miejsce położenia artykułu w magazynie.

miejsca składowania strefy

Historia – obroty dla danego miejsca składowania

Z poziomu rejestru miejsc składowania dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów związaną z danym miejscem składowania. Wyświetlane są pozycje dokumentów magazynowych przyjęcia i wydania które powodowały zmianę stanów dla danej lokalizacji magazynowej. Dane wyświetlane są za pomocą standardowej tabeli, gdzie dokumentu obrotu dla miejsca składowania są grupowane miesięcznie w zależności od okresu w jakim wystawiony był dokument magazynowy w kolejności malejącej, czyli od góry wyświetlane są ostatnio wystawione dokumenty. Użytkownik ma do dyspozycji standardowe funkcje filtrowania, sortownia i eksportowania.

Dopisanie nowego miejsca składowania

historia miejsca składowania

Zarządzanie Miejscami Adresowymi w Studio WMS.net

Nowe miejsca adresowe w systemie Studio WMS.net można dodawać poprzez pozycję menu „Nowa Lokalizacja” lub za pomocą funkcji „Dopisz” w kartotece miejsc adresowych. Po wybraniu odpowiedniej opcji, użytkownikowi wyświetla się formularz, w którym może zdefiniować nowe miejsce adresowe.

Oznaczenie Miejsca Adresowego

Oznaczenie miejsca adresowego ma ustalony format, który składa się z czterech części: regał, gniazdo, wysokość (poziom) oraz paleta (gniazdo paletowe). Te parametry są podzielone na różne kategorie, takie jak regał, gniazdo, wysokość, gniazdo paletowe, status lokalizacji i inne. Użytkownik może wybierać parametry poprzez kliknięcie pola wyboru lub wprowadzenie informacji.

Podczas dodawania nowego miejsca adresowego, operator wybiera regał, gniazdo, poziom oraz gniazdo paletowe. Te parametry lokalizacji są zdefiniowane w skorowidzach. Lista dostępnych wartości parametrów jest tworzona dynamicznie na podstawie zapisanych w programie skorowidzów oraz stanu aktywności pozycji skorowidza.

Modyfikacje w Skorowidzach

Po wprowadzeniu zmian w skorowidzach dotyczących miejsc adresowych, w tym po zmianie aktywności pozycji skorowidza, należy odświeżyć ustawienia okna dodawania nowego miejsca adresowego. Aby to zrobić, użytkownik może kliknąć prawym klawiszem myszy na ekranie, w obszarze grupy informacji, które były zmieniane. Następnie wybiera polecenie „Odśwież” z listy dostępnych funkcji. Dzięki temu zapewniona jest aktualność i poprawność danych w systemie Studio WMS.net.

Regał, gniazdo, poziom i gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych.

Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlane są komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych. W sekcji STATUS LOKALIZACJI wyświetlone zostają pozycje skorowidza statusów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja skorowidza.

SYMBOL MAGAZYNU wybierany jest ze skorowidza, którego pozycje wyświetlane są po kliknięciu ikony listy rozwijanej. Domyślnie proponowana jest pierwsza pozycja skorowidza magazynów. OPIS LOKALIZACJI to dowolna informacja zapisywana przez Operatora. OBJĘTOŚĆ i ŁADOWNOŚĆ są nieobowiązkowymi parametrami miejsca adresowego.

Parametr MIEJSCE PODLEGA OBSŁUDZE MAGAZYNOWEJ domyślnie jest aktywny. Miejsce składowe, które nie podlega obsłudze magazynowej nie jest dostępne przy rejestracji przyjęcia do magazynu. Dopisanie miejsca adresowego wymaga potwierdzenia polecenia ZAPISZ (przez kliknięcie).Po dopisaniu lokalizacji jej symbol zostaje wyświetlony w górnej części formularzu dopisania. Program blokuje dublowanie lokalizacji. Przy próbie zapisania powtórzonej lokalizacji zostaje wyświetlony komunikat w górnej części formularzu dopisania lokalizacji: Powtórzona lokalizacja, proszę zaznaczyć inną.

Stany magazynowe

Z poziomu rejestru miejsc składowania można wyświetlić okienko z informacją o stanach magazynowych znajdujących się w tej lokalziacji towarach. Wyświetlane jest to w okienku w postaci tabeli zawierającej informację o indeksie towarowym, nazwie, jednostce miary oraz ilościach. Dostępne są standardowe funkcje sortowania, filtrowania oraz eksportowania danych.

Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej przechowywanych produktów; szczegółowa dokumentacja procesów przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydawania towarów; możliwość szczegółowego określenia i monitorowania miejsca składowania z dokładnością do numeru partii dostawy. Warehouse managment system.

Jeśli zarządzasz magazynem, wiesz, jak ważna jest organizacja i terminowość. Na szczęście dostępnych jest wiele aplikacji, które pomogą Ci z poradami dotyczącymi dostaw magazynowych, kalendarzem i oknami czasowymi. Odpowiednia aplikacja może pomóc w zarządzaniu zapasami, śledzeniu dostaw, a nawet planowaniu przepływu pracy.

Dokumenty magazynowe
Magazyn

Dokumenty magazynowe

Nowoczesny krajobraz biznesowy jest złożony i ciągle się zmienia, dlatego Twój system zarządzania magazynem (WMS) musi być w stanie się dostosować. WMS powinien ułatwiać śledzenie zapasów i zarządzanie operacjami

Awizacja dostaw i okna czasowe transportu
Magazyn

Awizacja dostaw i okna czasowe transportu

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, zarządzanie czasem staje się kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. W tym kontekście, SoftwareStudio przedstawia innowacyjne rozwiązanie – moduł awizacji

program magazynowy ze skanerem
Magazyn

Terminal radiowy

Jeśli chcesz usprawnić operacje magazynowe i zwiększyć wydajność, odpowiedzią jest aplikacja WMS lub program do zarządzania magazynem. Aplikacje WMS oferują kompleksowe rozwiązanie, które można dostosować do specyficznych potrzeb Twojej

Operacje wewnętrzne
Magazyn Wysokiego Składowania

Operacje wewnętrzne

System zarządzania magazynem (WMS) jest kluczowym elementem łańcucha dostaw i ma na celu przede wszystkim kontrolę przemieszczania i przechowywania materiałów w magazynie oraz przetwarzanie powiązanych transakcji, w tym wysyłkę,

Kartoteki magazynowe
2. Funkcje standardowe

Kartoteki magazynowe

SoftwareStudio, za pomocą rozwiązania Studio WMS.net, umożliwia skuteczne przechowywanie istotnych danych o produktach. System kartotek magazynowych pozwala na zapisywanie nazwy, kodu, opisu oraz kategorii każdego towaru. Ponadto, użytkownicy mogą

Magazyn klienta
5. Rozwiązania

Magazyn klienta

Prowadzenie magazynu w imieniu klienta to jedna z usług oferowanych przez firmy 3PL. Polega na tym, że firma logistyczna zajmuje się kompleksową obsługą magazynową towarów klienta, w tym ich