Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania
Jeśli zastanawiasz się nad systemem zarządzania magazynem dla swojego magazynu wysokiego składowania, musisz pamiętać o kilku rzeczach. Najpierw musisz zdecydować, jakiego rodzaju systemu potrzebujesz. Istnieją dwa główne typy systemów zarządzania magazynem: lokalne i oparte na chmurze. Podstawowe funkcje mogą obejmować zarządzanie zapasami, zarządzanie zamówieniami i integrację wysyłki. Bardziej zaawansowane funkcje mogą obejmować optymalizację magazynu, automatyzację kompletacji i analizę danych.
zajętość magazynu
Magazyn

Wizualizacja zajętości magazynu

WMS jest zazwyczaj zintegrowany z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz innymi systemami informatycznymi używanymi przez organizację. Na przykład WMS może być zintegrowany z systemem zarządzania transportem (TMS), aby wspierać tworzenie zoptymalizowanych harmonogramów wysyłek. WMS może być również używany do wspomagania tworzenia dokładnych raportów dotyczących poziomów zapasów, lokalizacji magazynów i innych aspektów operacji magazynowych.

Magazyn Wysokiego Składowania

Używane palety

WMS może śledzić poziom i lokalizację zapasów, automatyzować zadania, takie jak kompletacja i pakowanie zamówień, oraz zapewniać widoczność danych w czasie rzeczywistym w całej organizacji. Co być może najważniejsze, WMS może pomóc w lepszym wykorzystaniu istniejącej przestrzeni i zasobów.

Jednym ze sposobów, w jaki WMS może to zrobić, jest zarządzanie paletami. Palety są kluczowym elementem większości magazynów, ale ich ręczne śledzenie może być trudne. WMS może pomóc zoptymalizować wykorzystanie palet, zapewniając, że zawsze masz pod ręką odpowiednią liczbę palet. Może to prowadzić do obniżenia kosztów zapasów i poprawy dokładności wysyłki.

oprogramowanie magazynowe android, program magazynowy, aplikacja magazynowa
Magazyn

Program do magazynowania towarów

Jedną z zalet korzystania z magazynu wysokiego składowania jest to, że pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni. Wyższe regały i szersze korytarze umożliwiają składowanie większej liczby towarów na takiej samej powierzchni, jak w standardowym magazynie.

Lokalne systemy zarządzania magazynem (zarządzanie magazynem wysokiego składowania) są instalowane na własnym serwerze. Systemy zarządzania magazynem oparte na chmurze są hostowane przez zewnętrznego dostawcę i dostępne przez Internet.

Musisz także zdecydować, jakich funkcji potrzebujesz. Niektóre systemy zarządzania magazynem oferują podstawowe funkcje, podczas gdy inne oferują bardziej zaawansowane funkcje.

W procesach działalności gospodarczej związanej z magazynowaniem dóbr występują procesy, w trakcie których poprzez procesy logistyczne powstaje użyteczność czasu i miejsca.

Logistyka stwarza warunki do zaspokajania realnych potrzeb klientów, tworząc wartość dodaną poprzez przepływ materiałów i informacji.

Kierownik magazynu odpowiedzialny za zarządzanie magazynem wysokiego składowania dobiera sobie środki w postaci wyposażenia magazynu, ludzi którzy będą obsługiwać magazyn oraz niezbędną infrastrukturę informatyczną w tym odpowiednie specjalistyczne oprogramowanie.

Jak najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania sprowadza się więc do jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów w celu realizacji określonych zadań.

Wydajny system informatyczny ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania magazynu wysokiego składowania. Dobrze zaprojektowany system może pomóc w zwiększeniu produktywności i dokładności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Istnieje wiele różnych typów systemów informatycznych, które mogą być używane w magazynie wysokiego składowania, w tym:

  1. System zarządzania magazynem (WMS): WMS to aplikacja używana do śledzenia i zarządzania ruchem zapasów w magazynie. Może być używany do śledzenia stanów magazynowych, lokalizacji i ruchów.
  2. System kontroli magazynu (WCS): WCS to aplikacja używana do kontrolowania i zarządzania działaniem zautomatyzowanego sprzętu w magazynie. Może służyć do śledzenia i optymalizacji ruchu zapasów, a także do zarządzania i monitorowania wydajności sprzętu.
  3. System realizacji magazynu (WES): WES to aplikacja służąca do wykonywania i zarządzania operacjami magazynu. Może służyć do śledzenia i zarządzania ruchem zapasów, a także do automatyzacji i optymalizacji procesów magazynowych.
  4. System zarządzania transportem (TMS): TMS to aplikacja używana do zarządzania transportem towarów w magazynie. Może służyć do śledzenia i zarządzania przesyłkami, a także do optymalizacji tras transportowych.
  5. System zarządzania zapasami (IMS): IMS to aplikacja używana do śledzenia i zarządzania poziomami zapasów w magazynie. Może być używany do śledzenia stanów magazynowych, lokalizacji i ruchów.
  6. System zarządzania pracą (LMS): LMS to aplikacja służąca do śledzenia i zarządzania siłą roboczą w magazynie. Może być używany do śledzenia czasu pracy, obecności i produktywności pracowników.

Wydajny system informatyczny może pomóc w poprawie wydajności i dokładności magazynu wysokiego składowania. Jednak ważne jest, aby wybrać odpowiedni system do swoich konkretnych potrzeb.

Zasady organizacji i zarządzania magazynem wysokiego składowania

Magazyn stanowi nieodłączny atrybut procesu logistycznego, zasady organizacji i zarządzania magazynem wysokiego składowania powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań danego magazynu i jego przeznaczenia. Podczas tworzenia zasad zarządzania magazynem, warto zwrócić uwagę na role jaką będzie odgrywać magazyn wysokiego składowania w procesie logistycznym. Kierownictwo przedsiębiorstwa oczekuje takiej organizacji pracy magazynu, aby w wyniki jego pracy prowadziły do optymalnej koordynacji wszystkich funkcji magazynu wysokiego składowania oraz osiągania najlepszych efektów przy jak najmniejszych nakładach finansowych.

zarządzanie magazynem wysokiego składowania

Organizacja magazynu wysokiego składowania

Zła organizacja w magazynach prowadzi do problemów organizacyjnych w całej firmie. Chaotyczne, złe zarządzanie magazynem powoduje opóźnienia w wysyłkach, pomyłki w lokalizacji towarów, złe wykorzystywanie zasobów, nadmiar lub niedobór towarów, a w końcu: niezadowolenie pracowników i klientów co przekłada się na gorsze wyniki finansowe. Proces zarządzania magazynem staje się tym bardziej skomplikowany, gdy zarządzanie dotyczy nie tylko prostego magazynu, ale całego logistycznego systemu magazynowania (magazyny wysokiego składowania WMS), a najbardziej w centrach logistycznych, gdzie zarządzanie magazynem dotyczy przechowywania powierzonych towarów.

magazyn-wysokiego-składowania Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

Zarządzanie magazynem to skomplikowany zespół procesów, w których jedna drobna pomyłka może odbić się negatywnie pozostałych procesach. Najlepszym sposobem na uniknięcie błędów i jednocześnie zmaksymalizowanie zysków z magazynowania, dystrybucji i wysyłki towarów jest zaawansowane, ale łatwe w obsłudze rozwiązanie do zarządzania magazynem – SoftwareStudio posiada w swojej ofercie oprogramowanie Studio magazyn WMS.net, który pomóc może w zarządzaniu magazynem.

Gdy już wiesz, jakiego rodzaju systemu potrzebujesz i jakich funkcji chcesz, możesz zacząć robić zakupy. Istnieje wielu dostawców oferujących systemy zarządzania magazynem, więc nie spiesz się i znajdź odpowiedni dla swojej firmy.

Operacje magazynowe

System obsługi towarów w magazynie wysokiego składowania oznacza, że pracownicy mogą bez problemu zidentyfikować, oznaczyć i złożyć dostarczone produkty. Wszystkie czynności są rejestrowane na potrzeby późniejszego monitorowania lub wykonania audytu. Dla lepszej kontroli produkty zostają opatrzone numerem seryjnym lub numerem partii.

Zapewnienie optymalnych warunków magazynowania poprzez priorytetowe rozmieszczanie produktów na różnych obszarach magazynu pod względem czynników takich jak temperatura, wskaźnik obrotu, itp. System zarządzania magazynem może automatycznie wyszukać optymalną lokalizację dla nowych towarów.

Oprogramowanie zapewnia szybką lokalizacja towarów i sprawniejsze pakowanie towarów dzięki szczegółowym wykazom produktów. Proces pakowania jest zoptymalizowany za sprawą automatycznych wyliczeń najlepszych dróg transportu na podstawie warunków, budowy i zagospodarowania magazynu.

zarządzanie magazynem wysokiego składowania