Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania
Jeśli zastanawiasz się nad systemem zarządzania magazynem dla swojego magazynu wysokiego składowania, musisz pamiętać o kilku rzeczach. Najpierw musisz zdecydować, jakiego rodzaju systemu potrzebujesz. Istnieją dwa główne typy systemów zarządzania magazynem: lokalne i oparte na chmurze. Podstawowe funkcje mogą obejmować zarządzanie zapasami, zarządzanie zamówieniami i integrację wysyłki. Bardziej zaawansowane funkcje mogą obejmować optymalizację magazynu, automatyzację kompletacji i analizę danych.
Awizacje transportu w magazynach
Magazyn

Awizacje transportu w magazynach

System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja zaprojektowana, aby pomóc firmom w bardziej efektywnym zarządzaniu zapasami. WMS może służyć do śledzenia stanów magazynowych, lokalizowania pozycji i generowania raportów. Wiele aplikacji WMS zawiera również funkcje, które pozwalają firmom zautomatyzować procesy zarządzania zapasami.

Definicja Numeru Seryjnego
Magazyn Wysokiego Składowania

Definicja Numeru Seryjnego

Termin „system zarządzania magazynem” (WMS) jest używany do opisania różnych aplikacji, które służą do kontrolowania i zarządzania operacjami magazynowymi. WMS ma na celu poprawę wydajności i produktywności magazynu poprzez usprawnienie i automatyzację kluczowych procesów magazynowych.

etykieta logistyczna
Magazyn

Etykiety logistyczne GS1

WMS może służyć do śledzenia poziomu zapasów, śledzenia tego, co jest w magazynie i gdzie się znajduje. Tego typu oprogramowania można również używać do planowania przesyłek przychodzących i wychodzących, zapewniając, że magazyn działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Ponadto WMS może pomóc w poprawie obsługi klienta poprzez skrócenie czasu potrzebnego na wypełnienie zamówień i dostarczenie ich do drzwi.
Etykieta logistyczna GS1 to nowy standard etykiet logistycznych, który obiecuje poprawić widoczność i wydajność łańcucha dostaw. Etykieta została opracowana przez GS1, organizację non-profit, która zarządza globalnymi standardami kodów kreskowych i innych numerów identyfikacyjnych.

Etykieta została zaprojektowana tak, aby mogła być odczytywana zarówno przez ludzi, jak i maszyny oraz dostarczać wszystkich informacji potrzebnych do sprawnego zarządzania logistyką. Obejmuje to unikalny numer identyfikacyjny produktu, pochodzenie i miejsce przeznaczenia produktu, trasę obraną przez produkt oraz datę i godzinę podróży produktu.

Lokalne systemy zarządzania magazynem (zarządzanie magazynem wysokiego składowania) są instalowane na własnym serwerze. Systemy zarządzania magazynem oparte na chmurze są hostowane przez zewnętrznego dostawcę i dostępne przez Internet.

Musisz także zdecydować, jakich funkcji potrzebujesz. Niektóre systemy zarządzania magazynem oferują podstawowe funkcje, podczas gdy inne oferują bardziej zaawansowane funkcje.

W procesach działalności gospodarczej związanej z magazynowaniem dóbr występują procesy, w trakcie których poprzez procesy logistyczne powstaje użyteczność czasu i miejsca.

Logistyka stwarza warunki do zaspokajania realnych potrzeb klientów, tworząc wartość dodaną poprzez przepływ materiałów i informacji.

Kierownik magazynu odpowiedzialny za zarządzanie magazynem wysokiego składowania dobiera sobie środki w postaci wyposażenia magazynu, ludzi którzy będą obsługiwać magazyn oraz niezbędną infrastrukturę informatyczną w tym odpowiednie specjalistyczne oprogramowanie.

Jak najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania sprowadza się więc do jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów w celu realizacji określonych zadań.

Wydajny system informatyczny ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania magazynu wysokiego składowania. Dobrze zaprojektowany system może pomóc w zwiększeniu produktywności i dokładności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Istnieje wiele różnych typów systemów informatycznych, które mogą być używane w magazynie wysokiego składowania, w tym:

  1. System zarządzania magazynem (WMS): WMS to aplikacja używana do śledzenia i zarządzania ruchem zapasów w magazynie. Może być używany do śledzenia stanów magazynowych, lokalizacji i ruchów.
  2. System kontroli magazynu (WCS): WCS to aplikacja używana do kontrolowania i zarządzania działaniem zautomatyzowanego sprzętu w magazynie. Może służyć do śledzenia i optymalizacji ruchu zapasów, a także do zarządzania i monitorowania wydajności sprzętu.
  3. System realizacji magazynu (WES): WES to aplikacja służąca do wykonywania i zarządzania operacjami magazynu. Może służyć do śledzenia i zarządzania ruchem zapasów, a także do automatyzacji i optymalizacji procesów magazynowych.
  4. System zarządzania transportem (TMS): TMS to aplikacja używana do zarządzania transportem towarów w magazynie. Może służyć do śledzenia i zarządzania przesyłkami, a także do optymalizacji tras transportowych.
  5. System zarządzania zapasami (IMS): IMS to aplikacja używana do śledzenia i zarządzania poziomami zapasów w magazynie. Może być używany do śledzenia stanów magazynowych, lokalizacji i ruchów.
  6. System zarządzania pracą (LMS): LMS to aplikacja służąca do śledzenia i zarządzania siłą roboczą w magazynie. Może być używany do śledzenia czasu pracy, obecności i produktywności pracowników.

Wydajny system informatyczny może pomóc w poprawie wydajności i dokładności magazynu wysokiego składowania. Jednak ważne jest, aby wybrać odpowiedni system do swoich konkretnych potrzeb.

Zasady organizacji i zarządzania magazynem wysokiego składowania

Magazyn stanowi nieodłączny atrybut procesu logistycznego, zasady organizacji i zarządzania magazynem wysokiego składowania powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań danego magazynu i jego przeznaczenia. Podczas tworzenia zasad zarządzania magazynem, warto zwrócić uwagę na role jaką będzie odgrywać magazyn wysokiego składowania w procesie logistycznym. Kierownictwo przedsiębiorstwa oczekuje takiej organizacji pracy magazynu, aby w wyniki jego pracy prowadziły do optymalnej koordynacji wszystkich funkcji magazynu wysokiego składowania oraz osiągania najlepszych efektów przy jak najmniejszych nakładach finansowych.

zarządzanie magazynem wysokiego składowania

Organizacja magazynu wysokiego składowania

Zła organizacja w magazynach prowadzi do problemów organizacyjnych w całej firmie. Chaotyczne, złe zarządzanie magazynem powoduje opóźnienia w wysyłkach, pomyłki w lokalizacji towarów, złe wykorzystywanie zasobów, nadmiar lub niedobór towarów, a w końcu: niezadowolenie pracowników i klientów co przekłada się na gorsze wyniki finansowe. Proces zarządzania magazynem staje się tym bardziej skomplikowany, gdy zarządzanie dotyczy nie tylko prostego magazynu, ale całego logistycznego systemu magazynowania (magazyny wysokiego składowania WMS), a najbardziej w centrach logistycznych, gdzie zarządzanie magazynem dotyczy przechowywania powierzonych towarów.

magazyn-wysokiego-składowania Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

Zarządzanie magazynem to skomplikowany zespół procesów, w których jedna drobna pomyłka może odbić się negatywnie pozostałych procesach. Najlepszym sposobem na uniknięcie błędów i jednocześnie zmaksymalizowanie zysków z magazynowania, dystrybucji i wysyłki towarów jest zaawansowane, ale łatwe w obsłudze rozwiązanie do zarządzania magazynem – SoftwareStudio posiada w swojej ofercie oprogramowanie Studio magazyn WMS.net, który pomóc może w zarządzaniu magazynem.

Gdy już wiesz, jakiego rodzaju systemu potrzebujesz i jakich funkcji chcesz, możesz zacząć robić zakupy. Istnieje wielu dostawców oferujących systemy zarządzania magazynem, więc nie spiesz się i znajdź odpowiedni dla swojej firmy.

Operacje magazynowe

System obsługi towarów w magazynie wysokiego składowania oznacza, że pracownicy mogą bez problemu zidentyfikować, oznaczyć i złożyć dostarczone produkty. Wszystkie czynności są rejestrowane na potrzeby późniejszego monitorowania lub wykonania audytu. Dla lepszej kontroli produkty zostają opatrzone numerem seryjnym lub numerem partii.

Zapewnienie optymalnych warunków magazynowania poprzez priorytetowe rozmieszczanie produktów na różnych obszarach magazynu pod względem czynników takich jak temperatura, wskaźnik obrotu, itp. System zarządzania magazynem może automatycznie wyszukać optymalną lokalizację dla nowych towarów.

Oprogramowanie zapewnia szybką lokalizacja towarów i sprawniejsze pakowanie towarów dzięki szczegółowym wykazom produktów. Proces pakowania jest zoptymalizowany za sprawą automatycznych wyliczeń najlepszych dróg transportu na podstawie warunków, budowy i zagospodarowania magazynu.

zarządzanie magazynem wysokiego składowania