Magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania
Większość firm używa obecnie jakiejś formy technologii do zarządzania zapasami, ale nie wszystkie magazyny są tworzone jednakowo. Magazyny wysokiego składowania stanowią własny zestaw wyzwań, jeśli chodzi o zarządzanie zapasami i śledzenie zapasów. W tym artykule omówimy niektóre z najpopularniejszych systemów informatycznych dla magazynów wysokiego składowania i jak mogą one pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu zapasami.

Większość firm używa obecnie jakiejś formy technologii do zarządzania zapasami, ale nie wszystkie magazyny są tworzone jednakowo. Magazyn wysokiego składowania stanowi własny zestaw wyzwań, jeśli chodzi o zarządzanie zapasami i śledzenie zapasów. W tym artykule omówimy niektóre z najpopularniejszych systemów informatycznych dla magazynów wysokiego składowania i jak mogą one pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu zapasami.

Wprowadzenie do wyzwań magazynów wysokiego składowania

Magazyny wysokiego składowania charakteryzują się unikalnymi wyzwaniami, które wymagają specjalistycznych rozwiązań. Na przestrzeni lat, rozwój technologiczny przyczynił się do powstania innowacyjnych systemów informatycznych, które usprawniają zarządzanie zapasami. Jednym z czołowych dostawców takich rozwiązań jest firma SoftwareStudio, której oferta obejmuje zaawansowane narzędzia, takie jak Studio WMS.net.

Zarządzanie zapasami w magazynie wysokiego składowania

Magazyny wysokiego składowania wymagają szczególnie precyzyjnego podejścia do zarządzania zapasami. Wymagane jest tu ciągłe monitorowanie stanów magazynowych, a także efektywne planowanie przestrzeni magazynowej. Odpowiednio dobrane oprogramowanie, jak Studio WMS.net, umożliwia realizację tych zadań z dużą dokładnością. Dzięki temu, firmy mogą znacząco poprawić efektywność operacyjną swoich magazynów.

Rola systemów informatycznych w magazynach wysokiego składowania

Współcześnie, systemy informatyczne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu magazynami wysokiego składowania. SoftwareStudio, z jego flagowym produktem Studio WMS.net, oferuje rozwiązania umożliwiające precyzyjne śledzenie zapasów. Takie narzędzia nie tylko usprawniają procesy magazynowe, ale także minimalizują ryzyko błędów, co jest niezmiernie ważne w magazynach o dużej skali operacyjnej.

Przewagi systemu Studio WMS.net

SoftwareStudio za pomocą swojego produktu Studio WMS.net, przyczynia się do zwiększenia przejrzystości operacji magazynowych. System ten umożliwia łatwe śledzenie przepływu towarów, co jest nieocenione w przypadku magazynów wysokiego składowania. Dodatkowo, Studio WMS.net wspiera optymalizację procesów magazynowych, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracy i redukcję kosztów operacyjnych.

Podsumowanie

Magazyny wysokiego składowania stawiają przed firmami specyficzne wyzwania, które można skutecznie rozwiązać dzięki stosowaniu odpowiednich systemów informatycznych. SoftwareStudio z jego rozwiązaniem Studio WMS.net stanowi przykład, jak nowoczesne technologie mogą wspierać zarządzanie zapasami, zapewniając efektywność i precyzję w operacjach magazynowych. Dzięki takim systemom, firmy mogą znacząco usprawnić swoje procesy logistyczne, co jest kluczem do sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Magazyn wysokiego składowania (ang. high bay store) to budowla zamknięta, w której regały stanowią równocześnie konstrukcję nośną dla elementów obudowy, czyli dachu i ścian, nierozłącznie związana z układem technologicznym magazynu stanowiącym rozwiązanie indywidualne.

Obecnie nie istnieje prawna definicja magazynu wysokiego składowania (zarówno w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i Polskich Normach).

Pojawia się jednak ona w opracowaniach na temat gospodarki magazynowej. Wiele z nich, aby określić jaki obiekt można uznać za magazyn wysokiego składowania przyjmuje różnego typu kryteria, a przede wszystkim kryterium wysokości, według którego magazyny dzielimy na:

  • magazyny niskiego składowania (do 4,2 m),
  • magazyny średniego składowania (od 4,2 do 7,2 m),
  • magazyny wysokiego składowania (powyżej 7,2 m).

Magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania to rodzaj magazynu, który charakteryzuje się wysokimi sufitami i wąskimi korytarzami. Magazyny te są często używane do przechowywania dużych ilości materiałów lub produktów, do których nie ma częstego dostępu. Ze względu na swój unikalny projekt, zarządzanie magazynami wysokiego składowania może być trudne bez pomocy technologii.

Nowoczesne podejście do ewidencji magazynowej z wykorzystaniem systemu WMS

Program do magazynu

Program daje możliwość zarządzanie magazynem online, czyli z dostępem przez Internet. Studio Magazyn WMS .net to aplikacja przeznaczona jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe (lokalizacje magazynowe).

Efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową

Prosta ewidencja magazynowa, ograniczająca się jedynie do informacji o ilości poszczególnych asortymentów, staje się coraz mniej odpowiednia w obliczu budowy coraz większych magazynów oraz gromadzenia coraz większych zapasów. W takiej sytuacji konieczne staje się wprowadzenie bardziej zaawansowanego systemu ewidencyjnego, który zapewni kompleksowe zarządzanie stanami magazynowymi.

Wprowadzenie systemu WMS

W celu ułatwienia pracy magazynierom, lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz uzyskania pełnej kontroli nad lokalizacją towarów, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS). System ten umożliwia ewidencję wg miejsc składowania, co pozwala jednoznacznie określić, gdzie znajdują się poszczególne produkty w magazynie.

Organizacja przestrzeni magazynowej

W magazynach o rozbudowanej powierzchni wyznacza się strefy składowania, a wyposażone w regały magazyny oznacza się nadając im miejsca adresowe, czyli lokalizacje magazynowe. Dzięki temu możliwe jest szybkie i precyzyjne określenie miejsca położenia artykułu w magazynie.

Śledzenie historii obrotów

Jedną z kluczowych funkcji systemu WMS jest możliwość śledzenia historii obrotów związanych z danym miejscem składowania. Dzięki tej funkcji użytkownik ma dostęp do informacji o pozycjach dokumentów magazynowych przyjęcia i wydania, które spowodowały zmianę stanów dla danej lokalizacji magazynowej. Dane te są prezentowane w formie czytelnej tabeli, gdzie dokumenty są grupowane miesięcznie, a użytkownik ma możliwość filtrowania, sortowania i eksportowania danych.

Dzięki zastosowaniu systemu WMS, zarządzanie magazynem staje się bardziej efektywne i przejrzyste, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracy oraz minimalizację ryzyka błędów związanych z gospodarką magazynową.

Aplikacja magazynowa

Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania oferuje inną funkcjonalność niż standardowy księgowy program magazynowy. Potwierdzenie odbioru towaru wymaga wprowadzenia do dokumentu Wz kodu autoryzacji generowanego w programie przy zatwierdzeniu awizo wydania przez kontrahenta. Albo dokumentu Wz bufor, jeśli dokument ten nie jest zapisywany na podstawie awizo. Dokument przyjęcia towaru do magazynu Pz jest dokumentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie do magazynu materiałów. Czy towarów od kontrahenta z zewnątrz, czyli innego podmiotu gospodarczego. Ogólnie testem motoroli jesteśmy dosyć mocno zawiedzeni. Gdyż wygląda urządzenie jak tablet za 300 zł w pancernej obudowie za 4 tysiące. Dla każdej palety zostaje zapisana odrębna pozycja dokumentu.

Różne kryteria

Skuteczne zarządzanie magazynem dzięki systemowi Studio WMS.net

System zarządzania magazynem, tak jak Studio WMS.net, odgrywa kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Dostarcza on niezbędnych informacji dotyczących stanu magazynowego, co umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru oraz pojedynczej przesyłki. W porównaniu z tradycyjnymi metodami zarządzania, gdzie rejestrowanie danych może być czasochłonne i nieprecyzyjne, systemy typu WMS oferują nie tylko szybkość, ale także dokładność w gromadzeniu oraz udostępnianiu informacji.

Podstawową zaletą systemu Studio WMS.net jest możliwość personalizacji formularzy, co pozwala dostosować interfejs użytkownika do konkretnych potrzeb firmy. Personalizacja może być przeprowadzona na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykorzystanie narzędzia administracyjnego, co jest szybkie i łatwe, jednak wiąże się z pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników istnieje również możliwość personalizacji poprzez zmianę szablonów prezentacji danych i ich obsługi, co wymaga znajomości projektowania w HTML.

Kolejnym istotnym elementem funkcjonowania systemu Studio WMS.net jest możliwość dostosowania treści komunikatów oraz tłumaczeń dla różnych wersji językowych programu. Administrator systemu ma pełną kontrolę nad tym procesem, co pozwala zapewnić spójność komunikacji w ramach firmy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie

Ważnym aspektem zarządzania magazynem jest także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z wymogami prawnymi, pracodawca ma obowiązek systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to także organizacji procesów pracy oraz stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń.

Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich obsługi. Dlatego już na etapie wyposażania magazynu należy zadbać o ich odpowiednią jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Wybór profesjonalnego dostawcy regałów i wózków ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz efektywnego wykorzystania przestrzeni magazynowej.

Współpraca z doświadczoną firmą, która oferuje kompleksową obsługę – od doradztwa po montaż – daje pewność, że infrastruktura magazynowa spełni wszystkie wymogi bezpieczeństwa oraz będzie odpowiadać indywidualnym potrzebom przedsiębiorstwa.

Większość firm używa obecnie jakiejś formy technologii do zarządzania zapasami, ale nie wszystkie magazyny są tworzone jednakowo. Magazyny wysokiego składowania stanowią własny zestaw wyzwań, jeśli chodzi o zarządzanie zapasami i śledzenie zapasów. W tym artykule omówimy niektóre z najpopularniejszych systemów informatycznych dla magazynów wysokiego składowania i jak mogą one pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu zapasami.

Rotacja i zaleganie
Magazyn

Rotacja i zaleganie

Zrozumienie pojęć rotacji i zalegania oraz wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania magazynem, takiego jak Studio WMS.net oferowane przez SoftwareStudio, jest kluczowe dla optymalizacji operacji magazynowych. Dzięki temu możliwe jest nie

Wizualizacja zajętości magazynu
Magazyn

Wizualizacja zajętości magazynu

WMS jest zazwyczaj zintegrowany z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz innymi systemami informatycznymi używanymi przez organizację. Na przykład WMS może być zintegrowany z systemem zarządzania transportem (TMS), aby

Magazyn wysokiego składowania 2017
Magazyn

Magazyn wysokiego składowania 2017

Magazyn wysokiego składowania jest głównym atutem każdej firmy, która produkuje lub przechowuje produkty. Wydajny magazyn wysokiego składowania może zaoszczędzić czas i pieniądze Twojej firmy.

Aby maksymalnie wykorzystać swój magazyn

Etykiety logistyczne GS1
Magazyn

Etykiety logistyczne GS1

WMS może służyć do śledzenia poziomu zapasów, śledzenia tego, co jest w magazynie i gdzie się znajduje. Tego typu oprogramowania można również używać do planowania przesyłek przychodzących i wychodzących,

Skanowanie numeru seryjnego
Magazyn

Skanowanie numeru seryjnego

Współczesny magazyn to miejsce, gdzie nowoczesne technologie znacząco ułatwiają zarządzanie asortymentem. SoftwareStudio, lider w tworzeniu oprogramowania dla logistyki, wprowadza innowacje również w obszarze ewidencji urządzeń. Wykorzystując system Studio WMS.net,

Dokumenty magazynowe
1. O programie

Dokumenty magazynowe

Oprogramowanie WMS zapewnia scentralizowany system śledzenia wszystkiego w Twoim magazynie. Możesz sprawdzić, ile każdej pozycji masz w magazynie, gdzie się ona znajduje i kiedy należy ją uzupełnić. Te informacje