Zakres funkcjonalny

Zakres funkcjonalny
Jeśli Twoja firma jest jak większość, masz dużo ruchomych części. Musisz śledzić zamówienia klientów, zarządzać zapasami, przetwarzać płatności i wiele więcej. Wydajny system zarządzania magazynem (WMS) może pomóc w wykonaniu wszystkich tych rzeczy i nie tylko. WMS to w zasadzie system oprogramowania, który pomaga w bardziej wydajnym prowadzeniu magazynu. Może zautomatyzować wiele zadań, które są obecnie wykonywane ręcznie, takie jak kompletacja zamówień, a także może pomóc w śledzeniu poziomów zapasów. Dobry system WMS może również pomóc w kontaktowaniu się z klientami i dostawcami, dzięki czemu możesz na bieżąco informować ich o statusie ich zamówień.

ZAKRES FUNKCJONALNY – System komputerowy Studio Magazyn WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych. Na rynku istnieje wiele różnych programów WMS, dlatego ważne jest, aby wybrać taki, który będzie pasował do konkretnych potrzeb Twojej firmy. Dobrym początkiem jest przyjrzenie się funkcjom, które oferuje każdy program, a następnie określenie, które z nich będą najbardziej korzystne dla Twojej firmy.

Zakres funkcjonalny systemu Studio Magazyn WMS.Net od SoftwareStudio

Wybór odpowiedniego systemu WMS (Warehouse Management System) to kluczowa decyzja dla każdego przedsiębiorstwa, szczególnie dla firm handlowych i produkcyjnych. SoftwareStudio, dzięki swojemu systemowi Studio Magazyn WMS.Net, oferuje rozwiązanie, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Dlaczego warto wybrać Studio Magazyn WMS.Net?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów WMS, jednak nie wszystkie mogą spełnić specyficzne wymagania Twojej firmy. SoftwareStudio zdaje sobie sprawę z tej różnorodności i dlatego Studio Magazyn WMS.Net zaprojektowano tak, by zapewnić elastyczność i skalowalność. Przyjrzenie się funkcjom, które oferuje system, to pierwszy krok do zrozumienia, jak może on wspierać Twoją działalność.

Studio Magazyn WMS.Net oferuje szeroki zakres funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem na każdym etapie – od przyjęcia towaru, przez jego składowanie, aż po kompletację i wysyłkę. System ten umożliwia nie tylko efektywne zarządzanie zasobami magazynowymi, ale także zapewnia precyzyjne śledzenie przepływu produktów.

Korzyści z wdrożenia Studio Magazyn WMS.Net

Wybierając Studio Magazyn WMS.Net, zyskujesz narzędzie, które dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb Twojej firmy. System ten nie tylko usprawnia procesy magazynowe, ale również przyczynia się do zwiększenia ich transparentności, co jest nieocenione przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

SoftwareStudio, poprzez Studio Magazyn WMS.Net, oferuje rozwiązanie, które jest nie tylko zaawansowane technologicznie, ale także intuicyjne w obsłudze. Dzięki temu, pracownicy szybko adaptują się do nowego systemu, co przekłada się na szybsze osiąganie pożądanych rezultatów operacyjnych.

Podsumowując, wybór systemu Studio Magazyn WMS.Net od SoftwareStudio to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści dla przedsiębiorstw poszukujących efektywnych i elastycznych rozwiązań w obszarze zarządzania magazynem. Dzięki temu systemowi, każda firma może zoptymalizować swoje procesy magazynowe, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku.

System komputerowy „WMS.net” przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa

W szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych. Przedstawiony poniżej zakres funkcjonalny jest przykładowy i uzależniony od rodzaju zakupionej wersji programu i zakresu przeprowadzanych wdrożeń. Nowoczesne rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

Zastosowanie Systemu Informatycznego w Gospodarce Magazynowej

Wykorzystanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyspiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika). Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w tej palecie zgodnie z dokumentacją, z której wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane w konkretnej palecie (pojemniku). Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania.

Konfiguracja Struktury Organizacyjnej Magazynu

Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów), należy brać pod uwagę rolę, jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym. Struktura ta powinna być dostosowana indywidualnie do roli magazynu. W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiedniej konfiguracji w systemie informatycznym, należy przedstawić parametry techniczno-wydajnościowe użytkowanych obiektów i wyposażenia, plany przepływu masy towarowej przez magazyn, dane kosztowe oraz harmonogramy pracy krótko i długookresowych.

Wypełnienie przestrzeni magazynowej dobrami i optymalne jej wykorzystanie wymaga stosowania sprawnie funkcjonującego systemu orientacji przestrzennej, pozwalającego na szybkie i bezbłędne odszukanie pozycji asortymentowej.

Lokalizacja Magazynowa

Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie towaru na kilka miejsc składowania przy jednoczesnej wspólnej kartotece asortymentowej. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. System prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego. W systemie lokalizacja magazynowa może być obsługiwana tylko w jednym magazynie. Pozostałe magazyny obsługiwane są bez lokalizacji. Magazyn, w którym obsługiwana jest lokalizacja, nazwany jest Magazynem Wysokiego Składowania (MWS) i oznaczony w programie symbolem MG. Oprócz magazynu(ów) wysokiego składowania, system może prowadzić równolegle dowolną ilość zwykłych magazynów oznaczonych dowolnymi innymi symbolami.

Efektywna Praca w Sieci z Studio WMS.net

Praca w sieci lokalnej lub przez Internet staje się coraz bardziej powszechna w dzisiejszych czasach. Wiele firm, w tym także magazynów, wymaga współpracy między wieloma stanowiskami pracy połączonymi siecią komputerową.

Funkcja Pracy Wielostanowiskowej

W przypadku większości magazynów, istotne jest umożliwienie pracy wielu użytkownikom jednocześnie. Studio magazyn WMS.net, opracowane przez SoftwareStudio, wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak Microsoft ASP.net i baza MS SQL Server 2008, co umożliwia pracę dowolnej ilości użytkowników nie tylko w sieci lokalnej, ale także przez Internet.

Firma SoftwareStudio wdrożyła rozwiązanie do pracy dla około 300 użytkowników korzystających z aplikacji przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu, nawet w przypadku magazynów rozproszonych w różnych lokalizacjach, pracownicy mogą efektywnie współpracować i korzystać z systemu magazynowego bez względu na swoje położenie geograficzne.

Inwentaryzacja – spis z natury

Funkcja programu magazynowego – INWENTARYZACJA – Program Magazynowy WMS.net umożliwia tworzenie arkuszy spisowych, czyli uporządkowanych list artykułów, dostępnych w magazynie. Arkusze tworzone są w oparciu o stan magazynowy wynikający z dokumentów przyjęć i wydań.

Traceability

Funkcja programu magazynowego – TREACEBILITY – Istotą rozwiązań do śledzenia pochodzenia towarów „traceability” jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha. Ponadto rozwiązanie dostarczenia informacji do następnego etapu – do kogo i co zostało wysłane. Narzędziem funkcjonowania takiego rozwiązania jest System GS1 posługujący się globalnymi standardami w zakresie oznaczania jednostek i przepływu informacji. Rozwiązania „traceability” są szczególnie pożądane w branży towarów spożywczych, co wynika z Rozporządzenia 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które weszło w życie w Polsce 1 stycznia 2005 r. jako członka Unii Europejskiej. Rozporządzenie to nakłada na przedsiębiorstwa branży żywnościowej i żywieniowej obowiązek śledzenia ruchu i pochodzenia produktów, czyli stosowania określonych zasad i procedur pozwalających zapisywać konieczne informacje o produktach przemieszczanych w łańcuchach dostaw.

Ewidencja wydań z magazynu

Funkcja programu magazynowego – WYDANIA – Wydania z magazynu mogą się dobywać bezpośrednio i być rejestrowane za pomocą dokumentów wydań zewnętrznych Wz lub pośrednio na podstawie dokumentów zleceń wydań ZWZ lub zamówień. Ponadto stan magazynowy może zostać zmniejszony za pomocą innych dokumentów wydań wewnętrznych Rw lub przesunięć międzymagazynowych.

Ewidencja przyjęć do magazynu

Funkcja programu magazynowego – PRZYJĘCIA – Przyjęcia do magazynu mogą się dobywać bezpośrednio i być rejestrowane za pomocą dokumentów przyjęć zewnętrznych Pz lub pośrednio na podstawie dokumentów zleceń przyjęć ZPZ lub awiza dostawy. Ponadto stan magazynowy może zostać zwiększony za pomocą innych dokumentów przyjęć wewnętrznych Pw lub przesunięć międzymagazynowych.

Numery seryjne

Funkcja programu magazynowego – NUMERY SERYJNE – W programie magazynowym możemy rejestrować obrót towaru z dokładnością do numerów seryjnych urządzeń, aby wiedzieć w jakim miejscu znajduje się konkretne urządzenie z danym numerem seryjnym.

Daty ważności

Funkcja programu magazynowego – DATA WAŻNOŚCI – Program magazynowy WMS.net pozwala rejestrować dla każdej dostawy terminy przydatności do spożycia (daty ważności) na podstawie których można prowadzić wydania wg zasady FeFo oraz kontrolować gdzie znajdują się artykuły przeterminowane.

Niektórym standardowe funkcje oprogramowania magazynowe go wystarczą, inne firmy stosują na tyle unikalne rozwiązania, że albo będą potrzebowały daleko idących modyfikacji, albo szycia na miarę. Nikt poważnie myślący o optymalizacji pracy magazynu nie będzie powierzał tego zadania studentom. Oprogramowanie magazynowe WMS.

Jeśli Twoja firma jest jak większość, masz dużo ruchomych części. Musisz śledzić zamówienia klientów, zarządzać zapasami, przetwarzać płatności i wiele więcej. Wydajny system zarządzania magazynem (WMS) może pomóc w wykonaniu wszystkich tych rzeczy i nie tylko. WMS to w zasadzie system oprogramowania, który pomaga w bardziej wydajnym prowadzeniu magazynu. Może zautomatyzować wiele zadań, które są obecnie wykonywane ręcznie, takie jak kompletacja zamówień, a także może pomóc w śledzeniu poziomów zapasów. Dobry system WMS może również pomóc w kontaktowaniu się z klientami i dostawcami, dzięki czemu możesz na bieżąco informować ich o statusie ich zamówień.

Magazyn klienta
5. Rozwiązania

Magazyn klienta

Prowadzenie magazynu w imieniu klienta to jedna z usług oferowanych przez firmy 3PL. Polega na tym, że firma logistyczna zajmuje się kompleksową obsługą magazynową towarów klienta, w tym ich

Numery seryjne
Magazyn Wysokiego Składowania

Numery seryjne

System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja wspierająca codzienną pracę w magazynie. WMS pomaga kontrolować i automatyzować szereg procesów w magazynie, w tym przyjmowanie, przechowywanie, kompletację i wysyłkę. WMS może

Miejsca składowania
Magazyn

Miejsca składowania

System zarządzania magazynem może być kluczowym narzędziem sukcesu Twojej firmy. Poświęcenie czasu na znalezienie odpowiedniego systemu i właściwe jego wdrożenie może pomóc w poprawie dokładności, wydajności i rentowności.

Komunikacja z programem
Magazyn

Komunikacja z programem

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii, elastyczność w interakcji z systemami IT jest kluczowa. SoftwareStudio, lider w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań dla logistyki magazynowej, doskonale rozumie tę potrzebę. W związku z

Konfiguracja programu magazynowego
Magazyn

Konfiguracja programu magazynowego

Administratorzy systemów magazynowych cenią sobie możliwość personalizacji oprogramowania, aby maksymalnie dopasować je do specyfiki swojej działalności. Studio WMS.net od SoftwareStudio wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując szablony, które umożliwiają personalizację

Logowanie i autoryzacja
Magazyn Wysokiego Składowania

Logowanie i autoryzacja

Ponieważ świat coraz bardziej skłania się ku zakupom online i e-commerce, zapotrzebowanie na wydajne i efektywne systemy zarządzania magazynem (WMS) nigdy nie było większe. WMS to aplikacja, która pomaga