Etykiety logistyczne GS1

etykieta logistyczna
WMS może służyć do śledzenia poziomu zapasów, śledzenia tego, co jest w magazynie i gdzie się znajduje. Tego typu oprogramowania można również używać do planowania przesyłek przychodzących i wychodzących, zapewniając, że magazyn działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Ponadto WMS może pomóc w poprawie obsługi klienta poprzez skrócenie czasu potrzebnego na wypełnienie zamówień i dostarczenie ich do drzwi. Etykieta logistyczna GS1 to nowy standard etykiet logistycznych, który obiecuje poprawić widoczność i wydajność łańcucha dostaw. Etykieta została opracowana przez GS1, organizację non-profit, która zarządza globalnymi standardami kodów kreskowych i innych numerów identyfikacyjnych. Etykieta została zaprojektowana tak, aby mogła być odczytywana zarówno przez ludzi, jak i maszyny oraz dostarczać wszystkich informacji potrzebnych do sprawnego zarządzania logistyką. Obejmuje to unikalny numer identyfikacyjny produktu, pochodzenie i miejsce przeznaczenia produktu, trasę obraną przez produkt oraz datę i godzinę podróży produktu.
robot work on laptop
Magazyn Wysokiego Składowania

Definicja

System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja wspierająca codzienną pracę w magazynie. WMS pomaga kontrolować i śledzić zapasy, optymalizować przestrzeń magazynową oraz ułatwiać operacje kompletacji, pakowania i wysyłki.

magazyn wysokiego składowania
Magazyn

Rotacja i zaleganie

Korzystanie z WMS może pomóc w poprawie dokładności poziomów zapasów, skróceniu czasu potrzebnego na kompletację zamówień i zadaniach wysyłkowych oraz zwiększeniu zadowolenia klientów. Ponadto korzystanie z WMS może pomóc w obniżeniu całkowitych kosztów operacji magazynowych.

Oprogramowanie awizacja dostaw
Magazyn Wysokiego Składowania

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P

Oprogramowanie WMS to aplikacja o krytycznym znaczeniu dla magazynów. Pomaga poprawić dokładność i wydajność operacji magazynowych. System WMS należy dobrać w oparciu o specyficzne potrzeby magazynu. WMS zapewnia większą kontrolę nad zapasami oraz może zautomatyzować i usprawnić operacje, od odbioru po wysyłkę. Może to skutkować zwiększoną dokładnością i produktywnością przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiami stawianymi przez sieci handlowe dla dostawców towarów dla marketów. Drukowanie etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiami stawianymi przez sieć NETTO, SSCC, GTIN , jednostka logistyczna, etykieta logistyczna. Etykiety logistyczne GS1 są nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1 (poprzednia nazwa: EAN.UCC).

Etykieta logistyczna GS1 jest już stosowana przez niektórych wiodących dostawców usług logistycznych na świecie i oczekuje się, że stanie się nowym standardem etykiet logistycznych. Zapewni to znaczny wzrost wydajności globalnych łańcuchów dostaw i przyniesie korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i konsumentom.

Etykieta logistyczna GS1 to uznany na całym świecie standard etykietowania przesyłek.

Aplikacje WMS i etykieta logistyczna GS1 współpracują ze sobą, aby usprawnić proces wysyłki i poprawić wyniki finansowe.

Aplikacje WMS i etykieta logistyczna GS1 to idealne rozwiązanie dla każdej firmy, która wysyła produkty. Etykieta logistyczna GS1 to uznany na całym świecie standard etykietowania przesyłek, a aplikacje WMS i etykieta logistyczna GS1 współpracują ze sobą, aby usprawnić proces wysyłki i poprawić wyniki finansowe.

Jeśli zarządzasz magazynem lub odpowiadasz za usprawnienie różnego rodzaju operacji w firmie, wiesz, jak ważne jest posiadanie sprawnego systemu. System zarządzania magazynem (WMS) to oprogramowanie, które pomaga zoptymalizować kilka rodzajów zadań w magazynie.

Na rynku istnieje wiele różnych aplikacji WMS, dlatego ważne jest, aby przeprowadzić badania, aby znaleźć tę, która najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie. Jedną z opcji jest Fishbowl Inventory, który oferuje zarówno wersję stacjonarną, jak i opartą na chmurze. Kolejnym jest Kewill MOVE, który jest opartym na chmurze systemem WMS, który został zaprojektowany specjalnie dla małych i średnich firm.

Kiedy szukasz WMS, ważne jest, aby znaleźć taki, który będzie integrował się z Twoimi istniejącymi systemami. Musisz także upewnić się, że jest przyjazny dla użytkownika i oferuje wsparcie w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów. Dobry WMS może mieć duży wpływ na wydajność Twojego magazynu, dlatego warto poświęcić czas na znalezienie odpowiedniego dla Twojej firmy.

etykieta logistyczna

Etykieta logistyczna zawiera zakodowane oraz czytelne wzrokowo informacje, opisujące zawartość oraz parametry logistyczne każdej indywidualnej jednostki logistycznej, np. palety.

Jednostka logistyczna powstaje poprzez połączenie (zgrupowanie) towaru w jednostkę manipulacyjną głównie przy użyciu palet, ale także skrzyń, pojemników, wózków i innych nośników towaru. Jednostka taka ułatwia operowanie w łańcuchu dostaw – w procesie magazynowania i transportu.

SSCC (Serial Shipping Container Code czyli Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej) – najczęściej stosowany identyfikator jednostki logistycznej nadawany przy użyciu standardu GS1. Numer ten składa się z osiemnastu cyfr i poprzedzony jest Identyfikatorem Zastosowania (IZ) 00. Struktura (konstrukcja) tego numeru przypomina strukturę numeru GTIN.

GTIN (Global Trade Item Number) – Globalny Numer Jednostki Handlowej (dawniej EAN – European Article Number) to unikatowy kod przedmiotu handlu (wyrobu opakowanego lub usługi). Nazwa GTIN określa zbiorczo całą rodzinę opracowanych przez GS1 struktur identyfikatorów. Identyfikatory te mogą składać się z 8, 12, 13 lub 14 cyfr (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 i GTIN 14).

IZ – Identyfikator Zastosowania: w systemie GS1 oznaczenie, które identyfikuje (określa w sposób unikalny) rodzaj i format następującej po nim informacji. Innymi słowy, IZ podpowiada, jakiego rodzaju informacje zawarte są w kodzie następującym tuż po nim. Przykładowo. po IZ 00 następuje numer SSCC, po IZ – 01 numer GTIN, po IZ 10 – oznaczenie partii produkcyjnej, po IZ 15 – data minimalnej trwałości, po IZ 37 – liczba jednostek handlowych w jednostce logistycznej, itp.

IZ Informuje, co to są za dane, jaki jest ich format i długość kodu, który je zapisuje. Dane następujące po IZ mogą zawierać znaki alfabetyczne i / lub numeryczne, o ściśle określonej lub zmiennej długości, ale do określonej maksymalnej liczby znaków.

W ramach programu magazynowego Studio Magazyn WMS.net dostępny jest moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiami stawianymi przez sieć NETTO dla dostawców towarów do sieci marketów. Moduł (aplikacja Windows) wykorzystuje mechanizmy związane z drukowaniem na drukarce kodów kreskowych w standardzie ZEBRA etykiet logistycznych na palety (nośniki). Podstawą do drukowania są dokumenty zleceń przyjęcia do magazynu z produkcji. Dokumenty zleceń zatwierdzone można wydrukować na etykiecie samoprzylepnej (wszystkie lub wybrane). Etykieta zawiera informacje o numerze GTIN towaru, unikalny numer SSCC nośnika oraz termin przydatności do spożycia. Dane są prezentowane w postaci jawnej oraz kodowane za pomocą kodu EAN128C.

Za pomocą modułu Etykiety Netto.net można drukować etykiety oraz uruchamiać wybrane moduły aplikacji Studio magazyn WMS.net przykładowo przeglądanie kartotek towarowych i stanów magazynowych, rejestr nośników (palet) oczekujących w produkcji na odebranie przez magazyn (magazyn wysokiego składowania) oraz historię wszystkich dokumentów przyjęć z produkcji.

Wyposażenie magazynu

Oferta obejmuje dostawę i instalację, sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi do systemów ADC (Automatic Data Capture) – automatycznego identyfikowania, przechwytywania i gromadzenia danych występujących w procesach logistyczno – magazynowych. Optymalny dobór urządzeń i oprogramowania, z szerokiego spektrum producentów, dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów oraz doradztwo i obsługę serwisową wchodzą w zakres usługi. Z punktu widzenia pracowników w magazynie oferujemy dostawę, montaż i uruchomienie drukarek kodów kreskowych, skanerów oraz terminali radiowych.

Automatyczna identyfikacja

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie lub sterowanie procesami gospodarczymi istnieje potrzeba szybkiego i niezawodnego przechwytywania dużej liczby danych. Funkcje takie spełniają systemy automatycznej identyfikacji, które pozwalają na automatyczne przechwytywanie i przesyłanie wielu różnych danych wykorzystywanych w łańcuchach dostaw. Realizuje się to poprzez zastosowanie unikalnych w skali świata oznaczeń towarów, jednostek logistycznych, firm i lokalizacji fizycznych według standardów GS1. W systemach tych wykorzystywane są technologie kodów kreskowych oraz technologie radiowe (EPC/RFID), a ostatnio związane z nimi Elektroniczne Kody Produktów (EPC/RFID).

Odpowiednie wyposażenie magazynu jest bardzo istotne, ponieważ to właśnie dzięki temu większość procesów może odbywać się szybko oraz precyzyjnie. Zdecydowanie najważniejsze w każdym magazynie są odpowiednio dobrane regały, na których o regały magazynowe, na których odbywa się składowanie towaru. Nowoczesny system magazynowy obejmuje rozwiązania działające nie tylko bezpośrednio w magazynie, ale dostarcza informacji przez Internet wszystkim współpracującym kontrahentom. System magazynowy.

Dlaczego system magazynowy i etykiety logistyczne GS1?

System magazynowy, czyli Odpowiednie wyposażenie magazynu jest bardzo istotne, ponieważ to właśnie dzięki temu większość procesów może odbywać się szybko oraz precyzyjnie. Zdecydowanie najważniejsze w każdym magazynie są odpowiednio dobrane regały, na których o regały magazynowe, na których odbywa się składowanie towaru. Nowoczesny system magazynowy obejmuje rozwiązania działające nie tylko bezpośrednio w magazynie, ale dostarcza informacji przez Internet wszystkim współpracującym kontrahentom.


Program do przyjmowania zleceń

Etykiety logistyczne GS1 to uznany na całym świecie standard identyfikacji jednostek logistycznych. Etykieta zapewnia spójny, dokładny i czytelny sposób identyfikacji jednostek logistycznych, co pomaga poprawić widoczność i wydajność łańcucha dostaw. Etykieta logistyczna GS1 jest również ważnym elementem umożliwiającym cyfrową transformację logistyki, ponieważ zapewnia identyfikator do odczytu maszynowego, który można wykorzystać do śledzenia i śledzenia jednostek logistycznych w całym łańcuchu dostaw.

Program do przyjmowania zleceń

system magazynowy,program do przyjmowania zleceń,program magazynowy

WMS online i etykiety logistyczne GS1

Aplikacje WMS są krytyczną częścią standardu GS1 Logistics Label. Aplikacje WMS umożliwiają przechwytywanie danych o jednostkach logistycznych w różnych punktach łańcucha dostaw, które są następnie wykorzystywane do generowania etykiety logistyczne GS1. Dane te można wykorzystać do śledzenia i śledzenia jednostek logistycznych, a także do poprawy widoczności i wydajności łańcucha dostaw.

WMS online

system magazynowy,wms online,program do magazynu

Interesują mnie systemy WMS

Etykieta logistyczna GS1 to potężne narzędzie, które może pomóc firmom poprawić widoczność i wydajność łańcucha dostaw. Aplikacje WMS są krytyczną częścią standardu etykiet logistycznych GS1 i mogą pomóc firmom w przechwytywaniu danych o jednostkach logistycznych oraz śledzeniu i śledzeniu ich w całym łańcuchu dostaw.

Interesują mnie systemy WMS

system magazynowy,interesują mnie systemy wms,oprogramowanie magazynowe