Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa
WMS są często używane w połączeniu z systemami AS/RS, aby zapewnić kompletne rozwiązanie do magazynowania wysokiego składowania. WMS to systemy komputerowe, które służą do zarządzania przechowywaniem i pobieraniem towarów w magazynie. Systemy WMS mogą służyć do śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami i tworzenia raportów.

Gospodarka magazynowa dla przedsiębiorstw spełnia istotną funkcję w zarządzaniu, ponieważ obiekt magazynowy jest jednym z elementów infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa, przez który następuje przepływ surowców, materiałów i wyrobów gotowych pomiędzy dostawcami i stanowi istotny element koszto-twórczy w działalności. Magazyny wysokiego składowania mogą zapewnić szereg korzyści w porównaniu z tradycyjnymi magazynami, w tym większą gęstość składowania, lepszą wydajność i niższe koszty pracy. Rozważając magazyn wysokiego składowania, ważne jest nawiązanie współpracy z firmą, która ma doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań wysokiego składowania.

Integracja systemów WMS i AS/RS w nowoczesnej gospodarce magazynowej

W obecnych czasach, gdzie efektywność i szybkość realizacji zamówień stają się kluczowymi czynnikami sukcesu w logistyce magazynowej, SoftwareStudio wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, oferując zaawansowane rozwiązania w postaci systemu Studio WMS.net. Rozwiązanie to, specjalnie zaprojektowane do zarządzania magazynami wysokiego składowania, umożliwia precyzyjne zarządzanie przechowywaniem i pobieraniem towarów.

Zarządzanie magazynem na najwyższym poziomie

Studio WMS.net to nie tylko narzędzie do monitorowania zapasów. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które, dzięki integracji z systemami automatycznego składowania i pobierania AS/RS, zapewnia płynność operacji magazynowych. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się nieprzerwanym dostępem do aktualnych danych o stanie zapasów, co znacząco wpływa na poprawę efektywności całego łańcucha dostaw.

Śledzenie zapasów i zarządzanie zamówieniami

Kluczową funkcją systemu Studio WMS.net jest możliwość śledzenia każdego elementu znajdującego się w magazynie w czasie rzeczywistym. Funkcja ta, połączona z zaawansowanymi algorytmami zarządzania zamówieniami, umożliwia optymalizację procesów magazynowych. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą znacząco skrócić czas realizacji zamówień oraz zminimalizować ryzyko błędów.

Tworzenie raportów i analiza danych

SoftwareStudio zdaje sobie sprawę, jak ważna w dzisiejszym świecie jest analiza danych. System Studio WMS.net został wyposażony w zaawansowane narzędzia do generowania raportów, które umożliwiają dokładną analizę wydajności magazynu. Dzięki temu, menedżerowie mają dostęp do cennych informacji, które pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji.

W konkluzji, integracja systemów WMS i AS/RS otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości w zakresie zarządzania magazynem. SoftwareStudio, dzięki swojemu doświadczeniu i specjalistycznemu oprogramowaniu Studio WMS.net, umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystanie tych możliwości w pełni, co przekłada się na zwiększenie efektywności, poprawę obsługi klienta i optymalizację kosztów.

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.

JAKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA?

Gospodarka magazynowa w magazynach wysokiego składowania.

Powinieneś wiedzieć, że gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na:

 • właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego;
 • pełnym zabezpieczeniu materiałów przyjętych do magazynu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • bieżącej konserwacji materiałów znajdujących się w magazynie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwo ulegających zepsuciu lub uszkodzeniu;
 • prowadzeniu szczegółowej ewidencji materiałowej; ;
 • bieżącej kontroli stanu zapasów materiałowych i ich analizie w celu wyeliminowania zapasów zbędnych i nadmiernych; ;
 • gospodarce opakowaniami.

Do obowiązków pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarki magazynowej jest przestrzeganie przepisów ppoż i bhp na terenie obiektów magazynowych.

W magazynie przechowywane mogą być:

 • produkty gotowe;
 • towary;
 • środki trwałe;
 • materiały zużywające się jednorazowo i całkowicie;
 • części zamienne do maszyn i urządzeń;
 • opakowania trwałe podlegające obrocie w gospodarce magazynowej, w szczególności zwrotom do dostawców.
zlecenia wydania wydruk dokumentu 1

WMS – system-zarządzania-magazynem

Raport stanów magazynowych

Program udostępnia raport stanów magazynowych informujący o stanach magazynowych w różnych przekrojach: stany w poszczególnych magazynach, jednostkach organizacyjnych, stany dla wybranych towarów, grup towarowych, stany zerowe, stany ujemne. Dostępna jest również lista pozwalająca na szybkie uzyskanie informacji o stanach podczas pracy wszystkich magazynów pokazująca zawsze aktualne dane. Dzięki uniwersalnej funkcji filtrowania można zawężać zakres danych wynikowych raportu.

Stany magazynowe

WMS system zarządzania magazynem

Program magazynowy pozwala nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień. Stany magazynowe mogą być prezentowane w sposób zagregowany np. ilości sztuk ogółem, wg magazynów, wg lokalizacji lub innych cech artykułu.

Nowoczesny system informatyczny wspierający zarządzanie procesami logistycznymi

Studio WMS.net, opracowany przez SoftwareStudio, to kompleksowe rozwiązanie wspierające gospodarkę magazynową oraz procesy logistyczne w przedsiębiorstwach. Dzięki modułowi programu Awizacja Transportu, możliwe jest sprawnie zarządzanie harmonogramem dostaw i wizyt, a także kontrola ruchu na terenie zakładu.

Efektywne zarządzanie awizacją transportu

Moduł Awizacja Transportu umożliwia łatwe dodawanie nowych awiz oraz prowadzenie rejestrów awizów w buforze oraz zatwierdzonych. W zgodzie z zasadami lokacji palet, system automatycznie przypisuje palety do domyślnych regałów ustalonych dla kontrahenta lub lokalizuje je w najbliższych miejscach składowania.

Praca wielostanowiskowa dla efektywności procesów

W przypadku większości magazynów kluczowe znaczenie ma współpraca między wieloma stanowiskami pracy, które są połączone siecią komputerową. Studio WMS.net umożliwia efektywne zarządzanie magazynem poprzez zautomatyzowanie procesów i umożliwienie pracy wielostanowiskowej.

Usprawnienie wyświetlania danych i błędów

Dzięki możliwości zmiany wyświetlania pustych komórek i błędów, użytkownicy mogą dostosować sposób prezentacji danych do swoich potrzeb. Funkcje takie jak zmiana sposobu wyświetlania błędów i pustych komórek, modyfikacja prezentacji elementów i etykiet bez danych oraz ukrywanie pustych wierszy pozwalają na lepszą czytelność i efektywność pracy.

Zalety magazynowego systemu informatycznego

Magazynowy system informatyczny Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie, które umożliwia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym zarówno w sieci lokalnej, jak i przez internet. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość natychmiastowych analiz i podejmowania trafnych decyzji.

Poprawa obsługi klienta

Dzięki systemowi WMS, firmy mogą dokładnie planować obsługę dostaw, rezerwować doków lub bram załadunkowych oraz przygotowywać materiały w odpowiednim czasie i miejscu. To wszystko przekłada się na lepszą obsługę klientów i osiągnięcie celu 100% bezbłędności w procesach logistycznych.

Automatyzacja procesów

Wdrożenie systemu WMS pozwala na automatyczną weryfikację danych podczas przyjęcia materiałów do magazynu, zmiany ich lokacji, kompletacji, pakowania i wysyłki do odbiorców. To z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności i eliminację błędów w procesach logistycznych.

Dzięki Studio WMS.net, firmy w Gorzowie Wielkopolskim mogą skutecznie zarządzać swoimi procesami logistycznymi, zyskując przewagę konkurencyjną na rynku.

WMS są często używane w połączeniu z systemami AS/RS, aby zapewnić kompletne rozwiązanie do magazynowania wysokiego składowania. WMS to systemy komputerowe, które służą do zarządzania przechowywaniem i pobieraniem towarów w magazynie. Systemy WMS mogą służyć do śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami i tworzenia raportów.

Definicja Numeru Seryjnego
Magazyn Wysokiego Składowania

Definicja Numeru Seryjnego

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, identyfikacja produktów odgrywa kluczową rolę nie tylko dla producentów, ale także dla konsumentów. Jednym z narzędzi, które ułatwiają identyfikację i śledzenie produktów, jest Numer Seryjny.

Magazyn w chmurze
Program Magazynowy

Magazyn w chmurze

Oparty na chmurze system zarządzania magazynem (WMS) to nowy i innowacyjny sposób zarządzania zapasami i śledzenia przesyłek. W przeciwieństwie do tradycyjnego lokalnego WMS, WMS oparty na chmurze oferuje wiele

Umowa Europejska ADR
Magazyn Wysokiego Składowania

Umowa Europejska ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, znana również jako umowa ADR, jest traktatem ONZ z 1957 r., który reguluje międzynarodowy transport drogowy materiałów niebezpiecznych. Traktat obowiązuje obecnie

Wizualizacja zajętości magazynu
Magazyn

Wizualizacja zajętości magazynu

WMS jest zazwyczaj zintegrowany z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz innymi systemami informatycznymi używanymi przez organizację. Na przykład WMS może być zintegrowany z systemem zarządzania transportem (TMS), aby

program magazynowy ze skanerem
Magazyn

Terminal radiowy

Jeśli chcesz usprawnić operacje magazynowe i zwiększyć wydajność, odpowiedzią jest aplikacja WMS lub program do zarządzania magazynem. Aplikacje WMS oferują kompleksowe rozwiązanie, które można dostosować do specyficznych potrzeb Twojej

Zakres funkcjonalny
Magazyn

Zakres funkcjonalny

Jeśli Twoja firma jest jak większość, masz dużo ruchomych części. Musisz śledzić zamówienia klientów, zarządzać zapasami, przetwarzać płatności i wiele więcej. Wydajny system zarządzania magazynem (WMS) może pomóc w