Programy magazynowe OnLine

Programy magazynowe OnLine
W miarę jak zmienia się świat biznesu, zmieniają się również potrzeby firm, jeśli chodzi o ich infrastrukturę IT. Jednym z obszarów, który przeszedł znaczące zmiany w ostatnich latach, jest magazyn. W przeszłości większość magazynów była po prostu przestrzeniami do przechowywania zapasów. Ale teraz, wraz z pojawieniem się handlu elektronicznego i koniecznością szybkiego i wydajnego realizowania zamówień przez firmy, magazyny stały się znacznie bardziej złożonymi operacjami. W efekcie systemy informatyczne obsługujące magazyny również stały się bardziej złożone.
OPROGRAMOWANIE-DO-MAGAZYNU
Magazyn Wysokiego Składowania

Operacje wewnętrzne

System zarządzania magazynem (WMS) jest kluczowym elementem łańcucha dostaw i ma na celu przede wszystkim kontrolę przemieszczania i przechowywania materiałów w magazynie oraz przetwarzanie powiązanych transakcji, w tym wysyłkę, odbiór, odłożenie i kompletację. WMS pomoże również zoptymalizować stany magazynowe i zminimalizować koszty związane z przepełnieniem i brakiem zapasów poprzez zarządzanie zapasami na wielu poziomach w magazynie.

softwarestudio-system-paletowy-palety
Magazyn

Palety

Jeśli zarządzasz magazynem, wiesz, jak ważne jest posiadanie wydajnego systemu do śledzenia zapasów i zapewnienia płynnego działania. System magazynowy WMS jest przeznaczony właśnie do tego – usprawnienia operacji magazynowych i poprawy wydajności.

WMS to internetowy system zarządzania magazynem, który integruje się z istniejącym oprogramowaniem księgowym i inwentaryzacyjnym. Dostarcza w czasie rzeczywistym dane o stanach magazynowych, dzięki czemu zawsze wiesz, co jest w magazynie i gdzie się znajduje. WMS optymalizuje również układ magazynu, dzięki czemu możesz maksymalnie wykorzystać swoją przestrzeń.

WMS oprogramowanie
Magazyn

Skanowanie numeru seryjnego

SKANOWANIE NUMERU SERYJNEGO – Ewidencja urządzeń posiadajacych unikalny numer seryjny (SN – Serial Number) występujący w urządzeniach elektrycznych, elektrnicznych lub mechanicznych wymaga zastosowania systemu automatycznej

Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami towarowymi. Kartoteki pełnią podstawową rolę przy ewidencji magazynowej. W magazynie wysokiego składowania zapasy są przechowywane na kilkupiętrowych regałach. Te wyższe regały wymagają użycia specjalistycznego sprzętu do podnoszenia, takiego jak wózki widłowe, do podnoszenia przedmiotów. Ten rodzaj magazynu jest często wykorzystywany przez firmy, które mają duże zapasy, które muszą być przechowywane na małej przestrzeni.

Systemy informatyczne obsługujące magazyn wysokiego składowania muszą być w stanie śledzić położenie zapasów na regałach, a także ruch wózków widłowych. Muszą także być w stanie przekazywać te informacje pracownikom magazynu w czasie rzeczywistym. Ten rodzaj śledzenia jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego zarządzania zapasami oraz szybkiej i dokładnej realizacji zamówień.

Oprogramowanie magazynowe

Programy magazynowe OnLine. Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami towarowymi. Kartoteki pełnią podstawową rolę przy ewidencji magazynowej.

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE, programy magazynowe online

Programy magazynowe OnLine

Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami towarowymi. Kartoteki pełnią podstawową rolę przy ewidencji magazynowej.

Programy magazynowe OnLine
Programy magazynowe OnLine
Oprogramowanie magazynowe

Programy magazynowe WMS

Systemy magazynowe można uruchamiać na kolektorach danych Android oraz za pomocą przeglądarki Internetowej.

Programy magazynowe WMS
Programy magazynowe WMS

Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami towarowymi. Kartoteki pełnią podstawową rolę przy ewidencji magazynowej.

Programy magazynowe OnLine
Programy magazynowe OnLine
Oprogramowanie do magazynu

PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE

SoftwareStudio to producent oprogramowania, który dostarcza rozwiązania biznesowe oraz programy na zamówienie.

PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE
PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE

Prosta obsługa programu magazynowego jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja webowa, dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Program można więc uruchomić na dowolnym komputerze bądź urządzeniu mobilnym – zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet.

PROSTA OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO
PROSTA OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO

Dla magazynu tkanin będą to np. informacje o identyfikatorze produkcyjnym pozwalające realizować zlecenia z jednakowych partii nie różniących się parametrami barw. Niezmiennie ważnym aspektem jest odpowiednie rozmieszczenie towaru na powierzchni magazynowej, na płaszczyźnie poziomej – uwzględniając odległość od strefy kompletacji jak i pionowej – poziom składowania.

ROZMIESZCZENIE TOWARU NA POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ
ROZMIESZCZENIE TOWARU NA POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ

Oprogramowanie Warehouse Management System przejmuje od kierownika magazynu rolę zarządzania rozmieszczeniem towarów.

ROZMIESZCZENIE TOWARU W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
ROZMIESZCZENIE TOWARU W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE, programy magazynowe online

WF-Mag moduł WMS

WF-Mag firmy Assecco to systemy wprowadzane do magazynów, firm produkcyjnych, handlowych i wielu innych przedsiębiorstw z różnych gałęzi biznesowych w celu prowadzenia usprawnień administracyjnych, logistycznych i sprzedażowych. Oprogramowanie WMS od SoftwareStudio jest doskonałym uzupełnieniem tych systemów poprzez wprowadzenie dodatkowych, niezwykle ważnych funkcji. Integracja obu tych systemów jest łatwa i sprawia, że wszystkie procesy magazynowe będą dokładnie analizowane i kontrolowane poprzez wykorzystanie siły obu rozwiązań informatycznych.

Lokalizację magazynów

Dzięki tej operacji następuje jednoznaczne przypisanie w systemie informatycznym towaru do miejsca lokalizacji. Terminale te są połączone w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych i innymi urządzeniami wspomagającymi. Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować menu dla użytkowników programu.

Moduł dla magazynu wysokiego składowania

Tworzone oprogramowanie dedykowane jest zarówno na platformę Microsoft Windows (Programy Windows) oraz do pracy przez przeglądarkę internetową (aplikacje ASP.net). Moduł magazynu wysokiego składowania może współpracować z wieloma popularnymi polskimi i światowymi systemami ERP.

Programy mobilne na zamówienie

Dzieki temu mozna zweryfikować zgodność znajdującego się towaru na każdej palecie. Poza – filtrowanie wartości poza zdefiniowanym przedziałem liczbowym. Za pomocą projektanta tabel administrator może zdecydować dla poszczególnych rejestrów jakie kolumny mają być wyświetlane, jakie mają być ich etykeity (opisy nagłówków kolumn), oraz określić kolor czcionki dla każdej kolumny oraz tło.

WMS system sklep internetowy

Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio przeznaczone jest dla firm wymagających więcej niż zwykła gospodarka magazynowa.

PROGRAMY MAGAZYNOWE ONLINE, oprogramowanie magazynowe.

  • Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami towarowymi;
  • Kartoteki pełnią podstawową rolę przy ewidencji magazynowej;
  • Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami towarowymi;
  • Kartoteki pełnią podstawową rolę przy ewidencji magazynowej;