Wydanie z magazynu

Wydanie z magazynu
Magazyn wysokiego składowania to rodzaj magazynu, który zazwyczaj charakteryzuje się wysokimi sufitami (do 15 metrów lub więcej) i regałami o dużej wytrzymałości, które są rozmieszczone blisko siebie. Magazyny wysokiego składowania służą do przechowywania dużych ilości przedmiotów, do których rzadko uzyskuje się dostęp. Są popularne w branży produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także w innych branżach, które wymagają przechowywania dużych, ciężkich lub nieporęcznych przedmiotów.
Operator logistyczny
Magazyn

Operator logistyczny

Jeśli Twoja firma jest taka jak większość, rozumiesz, jak ważne jest wydajne centrum magazynowo-dystrybucyjne (WMS i DC). Ale co się dzieje, gdy te dwie funkcje nie współpracują ze sobą w idealnej harmonii? Odpowiedź brzmi: niewiele dobrego. W rzeczywistości może to być katastrofalne.

Dlatego coraz więcej firm poszukuje od WMS i operatorów logistycznych kompletnego rozwiązania, które sprawi, że ich biznes będzie działał jak dobrze naoliwiona maszyna.

Magazyn

Wstęp

WSTĘP – program magazynowy WMS.net do obsługi magazynu wysokiego składowania. Magazyn Wysokiego Składowania KomisjonowanieMagazyny wysokiego składowania to obiekty służące do przechowywania dużych ilości towarów. Są

OPROGRAMOWANIE-DO-MAGAZYNU
Magazyn Wysokiego Składowania

Operacje wewnętrzne

System zarządzania magazynem (WMS) jest kluczowym elementem łańcucha dostaw i ma na celu przede wszystkim kontrolę przemieszczania i przechowywania materiałów w magazynie oraz przetwarzanie powiązanych transakcji, w tym wysyłkę, odbiór, odłożenie i kompletację. WMS pomoże również zoptymalizować stany magazynowe i zminimalizować koszty związane z przepełnieniem i brakiem zapasów poprzez zarządzanie zapasami na wielu poziomach w magazynie.

WYDANIE Z MAGAZYNU – Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą dokumentów magazynowych Wz i Rw. Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą dokumentów magazynowych Wz i Rw. Magazyn wysokiego składowania jest zwykle zbudowany z betonowych stropów oraz stalowych kolumn i belek. Regały w magazynie wysokiego składowania są zazwyczaj wykonane ze stali i są rozmieszczone blisko siebie, aby zmaksymalizować gęstość składowania. Magazyny wysokiego składowania zazwyczaj wyposażone są w regały paletowe lub regały na antresoli.

Ruchy w magazynie wysokiego składowania ewidencjonowane są za pomocą dokumentów:

 1. Przyjęcia zewnętrznego Pz, ;
 2. Wydania zewnętrznego Wz, ;
 3. Zmiany lokalizacji Zl, ;
 4. Rozchodu wewnętrznego Rw, ;
 5. Przychodu wewnętrznego Pw.

Dokumenty Rw i Pw dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji.

zlecenia wydania priorytet

Wydanie towaru z magazynu
Przewidziane w ewidencji wydania dokumenty:

 • Awizo wydania Aw, ;
 • Dokument Wz bufor, ;
 • Dokument Wz, ;
 • Zmiana lokalizacji Zl – przesunięcie palet z strefy składowania do strefy przyrampowej.

Awizo wydania Aw
Kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru. Informacje z awizo przepisywane są do dokumentu Wz bufor. Dla zatwierdzonego przez kontrahenta awiza zostaje nadany numer awiza oraz klucz potwierdzenia dokumentu Wz – 6-cyfrowy kod autoryzacji. W awizo zapisane zostają informacje:

 • dane kontrahenta – zapis automatyczny;
 • data rejestracji dokumentu, która jest proponowana automatycznie jako bieżąca data systemowa. Data nie jest modyfikowana;
 • termin wydania towaru;
 • miejsce dostawy;
 • rodzaj towaru;
 • ilość wydawanego towaru;
 • ilość towaru na palecie;
 • ilość towaru w kartonie;
 • algorytm wg którego ma zostać wydany towar (wg daty ważności, daty przyjęcia FiFo lub LiFo, wg wybranej daty ważności, wg numeru partii);
 • data ważności, jeśli wybrany został algorytm wydania towaru według konkretnej daty;
 • partia towaru, jeśli został wybrany algorytm wydania towaru według określonej partii.Dokument Wz bufor

Dokumenty Wz bufor mogą być rejestrowane:


1. na podstawie awiza zapisanego przez kontrahenta w programie,
2. przez pracownika firmy Solar na podstawie otrzymanego od kontrahenta zlecenia wydania,
3. na podstawie dokumentu elektronicznego przysłanego przez kontrahenta. W przypadku opisanej formy wymiany danych niezbędne jest podanie przez klienta struktury pliku wymiany danych. W sytuacji, gdy kontrahent nie zapisał w programie awiza wydania, zleceniem wydania może być wprowadzony przez pracownika firmy Solar dokument Wz bufor. W takim przypadku numer awiza i kod autoryzacji Wz zostaje wygenerowany dla dokumentu Wz bufor. Kod autoryzacji dla Wz zostaje wysłany do kontrahenta mailem. W dokumencie Wz bufor zapisane zostają:

dane kontrahenta. W rejestrowania dokumentu bezpośrednio przez kontrahenta jego dane są zapisywane automatycznie. ;

data rejestracji dokumentu, która jest proponowana automatycznie jako bieżąca data systemowa. Data nie jest modyfikowana. ;

miejsce dostawy, ;

rodzaj towaru, ;

ilość wydawanego towaru, ;

algorytm wg którego ma zostać wydany towar (wg daty ważności, daty przyjęcia FiFo lub LiFo, wg wybranej daty ważności, wg numeru partii) ;

data ważności, jeśli wybrany został algorytm wydania towaru według konkretnej daty, ;

partia towaru, jeśli został wybrany algorytm wydania towaru według określonej partii. Dokument Wz bufor nie zawiera informacji o paletach lub kartonach do wydania. Dokument wymaga akceptacji realizacji przed rejestracją kolejnych Operacji w magazynie. Na podstawie dokumentu Wz bufor generowany są dokumenty: 1. zmiany lokalizacji – przesunięcie towaru ze strefy składowania do strefy przyrampowej. 2. dokument Wz. Pracownicy magazynu nie mają wglądu do rejestru wszystkich dokumentów Wz. W grupie użytkowników MAGAZYN wyświetlone zostają dokumenty Wz bufor do realizacji oraz w trakcie realizacji.

Zmiana lokalizacji Zl

Zapisany na podstawie dokumentu Wz bufor dokument zmiany lokalizacji zwiera informacje o paletach towaru, które mają zostać przeniesione do strefy przyrampowej (numer nośnika, lokalizacja). Palety ustalane są przez program według algorytmu podanego w pozycjach dokumentu. Program proponuje palety do wydania wg wybranego przez użytkownika algorytmu:

rosnąco wg daty ważności, ;

według wybranej daty ważności, ;

według daty przyjęcia – zasada FiFo, ;

według daty przyjęcia – zasada LiFo, ;

według określonej partii towaru. W przypadku wydania kartonów z palety proponowana w pierwszej kolejności jest paleta niepełna.Dokument Wz
Dokument Wz może zostać zatwierdzony przez magazyniera:

po zatwierdzeniu skojarzonego dokumentu zmiany lokalizacji, ;

po wprowadzeniu kodu autoryzacji dokumentu Wz. Potwierdzenie odbioru towaru wymaga wprowadzenia do dokumentu Wz kodu autoryzacji generowanego w programie przy zatwierdzeniu awizo wydania przez kontrahenta lub dokumentu Wz bufor, jeśli dokument ten nie jest zapisywany na podstawie awizo. Po wprowadzenia klucza potwierdzenia dokumentu Wz generowany i wysyłany jest mail do kontrahenta – potwierdzenie wysyłki. Wydanie z magazynu jest realizowane w ciągu jednej zmiany. Po zatwierdzeniu dokumentu Wz generowana jest z programu wiadomość e-mail z potwierdzeniem wydania towaru. Wiadomość jest wysyłana na konto zdefiniowane w kartotece kontrahenta w polu MAIL DO KORESPONDENCJI AUTOMATYCZNEJ

zlecenia wydania wydruk dokumentu 1

Stosowanie metody FIFO

Strategia kolejności rozchodu – program pozwala na wykorzystanie metody FIFO (First In First Out) ? najczęściej stosowana strategia (jako najbardziej naturalna – nie chcemy, żeby dana partia towaru zalegała w magazynie zbyt długo). Zazwyczaj stosowana wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby stosowania FEFO. Metoda ta jest zasadniczo zgodna z metodami stosowanymi w księgowości do wyceny towarów znajdujących się w magazynie, ale z punkty widzenia Operacyjnego WMS nie jest wykorzystywana.

Wydanie z magazynu

Wydanie to czynność następująca po okresie składowania. Często proces wydawania poprzedza kompletacja, która może odbywać się: – jednstopniowo; – zlecenie po zleceniu; – dwustopniowo – atrykuł po artykule; – według tras dostawy; według kolejności rozładunku. Wydanie może odbywać się w dwóch zasadniczych kierunkach: – wydanie na zewnątrz przedsiebuorstwa dokumentem Wz; – wydanie do wewnątrz przedsiębiorstwa Rw. Dokumentem Rw rozchód wewnętrzny, Dokumentem Wp wydanie na produkcje

Stosowania metody FEFO

Strategia kolejności rozchodu – program pozwala na wykorzystanie metdoty FEFO (First Expired First Out) ? zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z datą (terminem) ważności, czyli np. artykuły spożywcze, farmaceutyki itp.

Przebieg procesu związanego z przepływem ładunków w strefie składowania to przyjmowanie do przechowywania. W ramach tego procesu wykonywane są czynności pobierania ze stanowiska zdawczego i przemieszczania do gniazda regałowego zgodnie z wybraną lokalizacją na jednostce magazynowej. Strefa składowania jest podstawową i najczęściej największą przestrzenią w magazynie. Zarządzanie przestrzenią magazynową.

Dlaczego zarządzanie przestrzenią magazynową?

Zarządzanie przestrzenią magazynową, czyli Przebieg procesu związanego z przepływem ładunków w strefie składowania to przyjmowanie do przechowywania. W ramach tego procesu wykonywane są czynności pobierania ze stanowiska zdawczego i przemieszczania do gniazda regałowego zgodnie z wybraną lokalizacją na jednostce magazynowej. Strefa składowania jest podstawową i najczęściej największą przestrzenią w magazynie.


System magazynowy online

Regały paletowe to rodzaj systemu magazynowania, który wykorzystuje podpory do przechowywania przedmiotów na paletach (drewnianych platformach) nad ziemią. Regały typu mezzanine to rodzaj systemu przechowywania, który wykorzystuje szereg podpór, aby stworzyć drugi poziom przechowywania nad poziomem gruntu.

zarządzanie przestrzenią magazynową,system magazynowy online,wms wapro mag prestiż

Zarządzanie magazynem online

Magazyny wysokiego składowania są często wyposażone w zautomatyzowane systemy składowania i pobierania (AS/RS), które służą do przenoszenia towarów na i z regałów. Systemy AS/RS mogą być montowane na szynie lub na podłodze. Systemy AS/RS montowane na szynach wykorzystują szereg szyn, które są instalowane w magazynie, aby prowadzić jednostkę AS/RS wzdłuż jej ścieżki. Montowane do podłogi systemy AS/RS nie są przymocowane do szyn, lecz wykorzystują czujniki do poruszania się po magazynie.

zarządzanie przestrzenią magazynową,zarządzanie magazynem online,system wms android

WMS i Android

W magazynach wysokiego składowania często kontroluje się temperaturę i wilgotność, aby chronić przechowywane w nich przedmioty. Mogą być również wyposażone w systemy przeciwpożarowe, systemy bezpieczeństwa i inne zabezpieczenia.

zarządzanie przestrzenią magazynową,wms i android,system wms android

Systemy magazynowe WMS

WMS może służyć do śledzenia stanów magazynowych, historii zamówień i lokalizacji. Może być również używany do generowania raportów, takich jak raporty inwentaryzacyjne i raporty dotyczące zamówień. WMS może być również używany do tworzenia i zarządzania planami pięter magazynu.

zarządzanie przestrzenią magazynową,systemy magazynowe wms,wms wapro wfmag

Program magazyn online

System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja używana do pomocy firmom w zarządzaniu operacjami magazynowymi. WMS zazwyczaj zawiera funkcje zarządzania zapasami, śledzenia zamówień i organizowania przestrzeni magazynowej.

Program magazyn online

zarządzanie przestrzenią magazynową,program magazyn online,program magazynowy

Program do magazynu Android

WMS można wykorzystać do optymalizacji operacji magazynowych. Na przykład może służyć do tworzenia ścieżek kompletacji, które są najbardziej wydajnymi trasami dla pracowników podczas kompletacji zamówień. System WMS może być również używany do planowania pracowników i sprzętu oraz do śledzenia wykorzystania siły roboczej i sprzętu.

Program do magazynu Android

zarządzanie przestrzenią magazynową,program do magazynu android,oprogramowanie magazynowe