Wydanie z magazynu

Wydanie z magazynu
Wydanie z magazynu jest kluczowym elementem zarządzania przestrzenią magazynową. SoftwareStudio, jako renomowany dostawca rozwiązań dla logistyki, oferuje system Studio WMS.net. Ten zaawansowany program magazynowy umożliwia efektywne zarządzanie procesem wydawania towarów. Dzięki wykorzystaniu dokumentów magazynowych Wz i Rw, proces ten przebiega sprawnie i bez zakłóceń.

WYDANIE Z MAGAZYNU – Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą dokumentów magazynowych Wz i Rw. Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą dokumentów magazynowych Wz i Rw. Magazyn wysokiego składowania jest zwykle zbudowany z betonowych stropów oraz stalowych kolumn i belek. Regały w magazynie wysokiego składowania są zazwyczaj wykonane ze stali i są rozmieszczone blisko siebie, aby zmaksymalizować gęstość składowania. Magazyny wysokiego składowania zazwyczaj wyposażone są w regały paletowe lub regały na antresoli.

Magazyn wysokiego składowania: optymalne rozwiązanie dla przemysłu

Magazyn wysokiego składowania to rodzaj obiektu, który zazwyczaj wyróżnia się wysokimi sufitami, często sięgającymi nawet do 15 metrów lub więcej. Jest to rozwiązanie dedykowane przede wszystkim branży produkcyjnej oraz dystrybucyjnej, ale również innym sektorom, które potrzebują efektywnego systemu przechowywania większych ilości towarów, z których korzysta się rzadko.

Wykorzystanie Studio WMS.net w magazynach wysokiego składowania

Studio WMS.net, dostarczane przez SoftwareStudio, stanowi doskonałe narzędzie do efektywnego zarządzania magazynem wysokiego składowania. Dzięki temu oprogramowaniu możliwe jest skrupulatne śledzenie każdego towaru, od momentu jego przyjęcia do magazynu, aż do wydania z niego.

Łatwość i szybkość obsługi

Dzięki zastosowaniu Studio WMS.net, procesy składowania i wydawania towarów stają się bardziej efektywne i ergonomiczne. Pracownicy magazynu mogą szybko zlokalizować potrzebne produkty, co znacznie przyspiesza realizację zamówień. Ponadto, dzięki możliwości integracji z systemami transportowymi, wydanie towaru z magazynu staje się jeszcze bardziej płynne i bezproblemowe.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

W magazynach wysokiego składowania istotną rolę odgrywa optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Dzięki Studio WMS.net możliwe jest zoptymalizowanie rozmieszczenia towarów w regałach, co umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej oraz minimalizację kosztów związanych z magazynowaniem.

Podsumowanie

Magazyny wysokiego składowania są niezbędnym elementem w dzisiejszym przemyśle

Umożliwiają efektywne przechowywanie dużych ilości towarów. Dzięki wykorzystaniu Studio WMS.net oferowanego przez SoftwareStudio, zarządzanie tego rodzaju magazynami staje się jeszcze bardziej efektywne i opłacalne.

Ruchy w magazynie wysokiego składowania ewidencjonowane są za pomocą dokumentów:

 1. Przyjęcia zewnętrznego Pz, ;
 2. Wydania zewnętrznego Wz, ;
 3. Zmiany lokalizacji Zl, ;
 4. Rozchodu wewnętrznego Rw, ;
 5. Przychodu wewnętrznego Pw.

Dokumenty Rw i Pw dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji.

zlecenia wydania priorytet

Wydanie towaru z magazynu

Przewidziane w ewidencji wydania dokumenty:

 • Awizo wydania Aw, ;
 • Dokument Wz bufor, ;
 • Dokument Wz, ;
 • Zmiana lokalizacji Zl – przesunięcie palet z strefy składowania do strefy przyrampowej.

Awizo wydania Aw

Kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru. Informacje z awizo przepisywane są do dokumentu Wz bufor. Dla zatwierdzonego przez kontrahenta awiza zostaje nadany numer awiza oraz klucz potwierdzenia dokumentu Wz – 6-cyfrowy kod autoryzacji. W awizo zapisane zostają informacje:

 • dane kontrahenta – zapis automatyczny;
 • data rejestracji dokumentu, która jest proponowana automatycznie jako bieżąca data systemowa. Data nie jest modyfikowana;
 • termin wydania towaru;
 • miejsce dostawy;
 • rodzaj towaru;
 • ilość wydawanego towaru;
 • ilość towaru na palecie;
 • ilość towaru w kartonie;
 • algorytm wg którego ma zostać wydany towar (wg daty ważności, daty przyjęcia FiFo lub LiFo, wg wybranej daty ważności, wg numeru partii);
 • data ważności, jeśli wybrany został algorytm wydania towaru według konkretnej daty;
 • partia towaru, jeśli został wybrany algorytm wydania towaru według określonej partii.Dokument Wz bufor

Dokumenty Wz bufor mogą być rejestrowane

Dokumenty Wz bufor w SoftwareStudio

Rejestracja dokumentów Wz bufor

Dokumenty Wz bufor w programie Studio WMS.net mogą być rejestrowane na kilka sposobów, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klienta oraz różnorodności sytuacji magazynowych.

Rejestracja na podstawie awiza kontrahenta

Pierwszym sposobem rejestracji jest oparcie się na awizie zapisanym przez kontrahenta w programie. Jest to wygodna opcja, umożliwiająca szybką identyfikację i przetwarzanie zamówień.

Rejestracja na podstawie zlecenia wydania od pracownika firmy

Alternatywnie, pracownik firmy może zarejestrować dokument Wz bufor na podstawie otrzymanego zlecenia wydania od kontrahenta. Jest to praktyczne rozwiązanie, szczególnie w przypadku szybkich dostaw i pilnych potrzeb klienta.

Rejestracja na podstawie dokumentu elektronicznego

Trzecią możliwością jest rejestracja na podstawie dokumentu elektronicznego przysłanego przez kontrahenta. W tym przypadku konieczne jest podanie przez klienta struktury pliku wymiany danych. Jest to efektywna metoda, umożliwiająca automatyczną integrację systemów i eliminację błędów ludzkich.

Zapisane dane w dokumencie Wz bufor

Dokument Wz bufor zawiera szereg istotnych informacji, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania procesów magazynowych. Wśród tych danych znajdują się:

 • Dane kontrahenta, które są automatycznie zapisywane w przypadku rejestracji dokumentu bezpośrednio przez kontrahenta.
 • Data rejestracji dokumentu, proponowana automatycznie jako bieżąca data systemowa i nie modyfikowana.
 • Miejsce dostawy, określone w zależności od wymagań klienta i specyfiki zamówienia.
 • Rodzaj towaru oraz ilość wydawanego towaru, precyzyjnie określone dla zapewnienia dokładności i kompletności dostaw.
 • Algorytm wydania towaru, który może być zdefiniowany według różnych kryteriów, takich jak data ważności, FiFo, LiFo, numer partii itp.
 • Data ważności oraz partia towaru, jeśli są one istotne dla wybranego algorytmu wydania.

Generowanie dokumentów na podstawie Wz bufor

Na podstawie zarejestrowanego dokumentu Wz bufor generowane są inne dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesów magazynowych. Są to między innymi:

 • Dokumenty zmiany lokalizacji, które odzwierciedlają przesunięcia towaru między różnymi strefami magazynowymi.
 • Dokumenty Wz, które są podstawą dla kolejnych operacji magazynowych, takich jak przyjęcie towaru do magazynu czy wydanie towaru klientowi.

Widoczność dokumentów dla pracowników magazynu

Warto zaznaczyć, że pracownicy magazynu mają ograniczony dostęp do rejestru dokumentów Wz. W ramach grupy użytkowników MAGAZYN widoczne są jedynie dokumenty Wz bufor do realizacji oraz te znajdujące się w trakcie realizacji. Jest to zabezpieczenie mające na celu kontrolę i zarządzanie procesami magazynowymi w sposób efektywny i zgodny z polityką firmy.

Dzięki wyżej opisanym funkcjonalnościom, użytkownicy programu Studio WMS.net mogą efektywnie zarządzać dokumentami Wz bufor, zapewniając płynność i kontrolę w procesach magazynowych.

Zmiana lokalizacji Zl

Zarządzanie wydaniem towaru z magazynu za pomocą Studio WMS.net

Studio WMS.net to niezawodne narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie magazynem i procesami logistycznymi w firmie. Jednym z kluczowych dokumentów w tym systemie jest dokument zmiany lokalizacji, który zawiera istotne informacje dotyczące przenoszenia towaru, w tym palety towarowe wraz z ich lokalizacjami.

Algorytmy wydawania towaru

Program Studio WMS.net proponuje palety do wydania zgodnie z wybranym algorytmem, który może być dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika. Możliwe opcje obejmują:

 • Wydanie palet według kolejności rosnącej daty ważności,
 • Wydanie palet według konkretnej daty ważności,
 • Zastosowanie zasady FiFo (First in, First out) – czyli wydawanie towaru zgodnie z datą przyjęcia do magazynu,
 • Zastosowanie zasady LiFo (Last in, First out) – czyli wydawanie towaru zgodnie z datą ostatniego przyjęcia,
 • Wydanie palety z określonej partii towaru.

W przypadku wydania kartonów z palety, program sugeruje w pierwszej kolejności paletę, która nie jest w pełni załadunku.

Proces zatwierdzania dokumentu Wz

Magazynier może zatwierdzić dokument Wz po spełnieniu określonych warunków:

 • Po zatwierdzeniu powiązanego dokumentu zmiany lokalizacji,
 • Po wprowadzeniu kodu autoryzacji dokumentu Wz.

Potwierdzenie odbioru towaru wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji generowanego w programie przy zatwierdzeniu awizo wydania przez kontrahenta lub dokumentu Wz bufor, jeśli ten ostatni nie został zapisany na podstawie awizo.

Wydanie towaru i powiadomienia

Po zatwierdzeniu dokumentu Wz generowana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem wydania towaru. Wiadomość ta jest wysyłana na adres zdefiniowany w kartotece kontrahenta w polu MAIL DO KORESPONDENCJI AUTOMATYCZNEJ. Wydanie z magazynu jest realizowane w ciągu jednej zmiany, zapewniając szybką i sprawna obsługę logistyczną.

Dzięki funkcjonalnościom Studio WMS.net proces wydawania towaru staje się bardziej efektywny i kontrolowany, co przekłada się na zadowolenie klientów i poprawę efektywności działania firmy.

zlecenia wydania wydruk dokumentu 1

Stosowanie metody FIFO

Strategia kolejności rozchodu – program pozwala na wykorzystanie metody FIFO (First In First Out) ? najczęściej stosowana strategia (jako najbardziej naturalna – nie chcemy, żeby dana partia towaru zalegała w magazynie zbyt długo). Zazwyczaj stosowana wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby stosowania FEFO. Metoda ta jest zasadniczo zgodna z metodami stosowanymi w księgowości do wyceny towarów znajdujących się w magazynie, ale z punkty widzenia Operacyjnego WMS nie jest wykorzystywana.

Wydanie z magazynu

Wydanie to czynność następująca po okresie składowania. Często proces wydawania poprzedza kompletacja, która może odbywać się: – jednstopniowo; – zlecenie po zleceniu; – dwustopniowo – atrykuł po artykule; – według tras dostawy; według kolejności rozładunku. Wydanie może odbywać się w dwóch zasadniczych kierunkach: – wydanie na zewnątrz przedsiebuorstwa dokumentem Wz; – wydanie do wewnątrz przedsiębiorstwa Rw. Dokumentem Rw rozchód wewnętrzny, Dokumentem Wp wydanie na produkcje

Stosowania metody FEFO

Strategia kolejności rozchodu – program pozwala na wykorzystanie metdoty FEFO (First Expired First Out) ? zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z datą (terminem) ważności, czyli np. artykuły spożywcze, farmaceutyki itp.

Przebieg procesu związanego z przepływem ładunków w strefie składowania to przyjmowanie do przechowywania. W ramach tego procesu wykonywane są czynności pobierania ze stanowiska zdawczego i przemieszczania do gniazda regałowego zgodnie z wybraną lokalizacją na jednostce magazynowej. Strefa składowania jest podstawową i najczęściej największą przestrzenią w magazynie. Zarządzanie przestrzenią magazynową.

Dlaczego zarządzanie przestrzenią magazynową?

Zarządzanie przestrzenią magazynową, czyli Przebieg procesu związanego z przepływem ładunków w strefie składowania to przyjmowanie do przechowywania. W ramach tego procesu wykonywane są czynności pobierania ze stanowiska zdawczego i przemieszczania do gniazda regałowego zgodnie z wybraną lokalizacją na jednostce magazynowej. Strefa składowania jest podstawową i najczęściej największą przestrzenią w magazynie.

Wydanie z magazynu w programie magazynowym Studio WMS.net

Proces wydawania towarów z magazynu

Wydanie z magazynu jest kluczowym elementem zarządzania przestrzenią magazynową. SoftwareStudio, jako renomowany dostawca rozwiązań dla logistyki, oferuje system Studio WMS.net. Ten zaawansowany program magazynowy umożliwia efektywne zarządzanie procesem wydawania towarów. Dzięki wykorzystaniu dokumentów magazynowych Wz i Rw, proces ten przebiega sprawnie i bez zakłóceń.

Magazyny wysokiego składowania, które są często wybierane przez przedsiębiorstwa, wymagają szczególnego podejścia do zarządzania przestrzenią. Konstrukcja tych obiektów, zbudowana z betonowych stropów oraz stalowych kolumn i belek, zapewnia wysoką trwałość i bezpieczeństwo składowanych towarów. Z kolei regały wykonane ze stali, rozmieszczone blisko siebie, maksymalizują gęstość składowania. To pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Studio WMS.net skutecznie wspiera zarządzanie magazynem wysokiego składowania. System ten, wyposażony w funkcje dostosowane do potrzeb tak specyficznej infrastruktury, umożliwia szybkie i dokładne wydawanie towarów. Dodatkowo, dzięki regałom paletowym lub regałom na antresoli, które są standardowym wyposażeniem w tego typu magazynach, program zapewnia łatwość dostępu do składowanych produktów.

Podsumowanie

Podsumowując, wydanie z magazynu w programie magazynowym Studio WMS.net jest procesem, który charakteryzuje się wysoką efektywnością. Odpowiednie wykorzystanie dokumentów magazynowych Wz i Rw pozwala na płynne i bezbłędne przeprowadzanie wszystkich operacji magazynowych. SoftwareStudio, dzięki swojemu doświadczeniu i zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak Studio WMS.net, zapewnia przedsiębiorstwom narzędzia niezbędne do optymalizacji pracy magazynu wysokiego składowania.

Wydanie z magazynu jest kluczowym elementem zarządzania przestrzenią magazynową. SoftwareStudio, jako renomowany dostawca rozwiązań dla logistyki, oferuje system Studio WMS.net. Ten zaawansowany program magazynowy umożliwia efektywne zarządzanie procesem wydawania towarów. Dzięki wykorzystaniu dokumentów magazynowych Wz i Rw, proces ten przebiega sprawnie i bez zakłóceń.

Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania
Magazyn

Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania

Magazyny wysokiego składowania są zaprojektowane do przechowywania dużych ilości produktów lub materiałów na małej powierzchni. Są często używane w centrach produkcyjnych i dystrybucyjnych, gdzie przestrzeń jest ograniczona. W większości

Gospodarka magazynowa
Magazyn

Gospodarka magazynowa

WMS są często używane w połączeniu z systemami AS/RS, aby zapewnić kompletne rozwiązanie do magazynowania wysokiego składowania. WMS to systemy komputerowe, które służą do zarządzania przechowywaniem i pobieraniem towarów

Skanowanie numeru seryjnego
Magazyn

Skanowanie numeru seryjnego

Współczesny magazyn to miejsce, gdzie nowoczesne technologie znacząco ułatwiają zarządzanie asortymentem. SoftwareStudio, lider w tworzeniu oprogramowania dla logistyki, wprowadza innowacje również w obszarze ewidencji urządzeń. Wykorzystując system Studio WMS.net,

Nowoczesny magazyn
Magazyn

Nowoczesny magazyn

System zarządzania magazynem (WMS) jest kluczowym elementem łańcucha dostaw i służy do śledzenia zapasów, zarządzania kompletacją i wysyłką oraz kontroli operacji magazynowych. Aplikacje WMS są używane w połączeniu z

WMS i Android
Magazyn

WMS i Android

Jeśli Twoja firma rozważa zautomatyzowanie swojego magazynu wysokiego składowania, musisz pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, ważne jest, aby współpracować z renomowanym dostawcą, który ma doświadczenie we wdrażaniu i

Definicja
Magazyn Wysokiego Składowania

Definicja

System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja wspierająca codzienną pracę w magazynie. WMS pomaga kontrolować i śledzić zapasy, optymalizować przestrzeń magazynową oraz ułatwiać operacje kompletacji, pakowania i wysyłki.