Miejsca składowania towarów

Miejsca składowania towarów
WMS można wdrożyć jako samodzielny system lub jako część większego systemu ERP. W obu przypadkach ważne jest, aby wybrać system WMS, który jest elastyczny i można go łatwo skonfigurować tak, aby spełniał specyficzne potrzeby Twojej organizacji.
skanowanie
5. Rozwiązania

Motorola MC9190-G

Na rynku istnieje wiele różnych typów WMS, od prostych systemów zarządzania zapasami po złożone rozwiązania na poziomie przedsiębiorstwa. Typ WMS, który jest najlepszy dla danej firmy, będzie zależał od wielu czynników, w tym od wielkości i złożoności operacji, rodzaju przechowywanych produktów oraz poziomu integracji z innymi systemami.

zajętość magazynu
Magazyn

Programy do zarządzania magazynem

Magazyn wysokiego składowania to rodzaj obiektu magazynowego, który charakteryzuje się wysokimi sufitami i wykorzystaniem do przechowywania antresoli. Magazyny te są często wykorzystywane do przechowywania dużych ilości przedmiotów, które nie nadają się do przechowywania w konwencjonalnym magazynie. Aby w pełni wykorzystać dostępną powierzchnię, magazyny wysokiego składowania często wykorzystują zaawansowane systemy informatyczne do zarządzania składowaniem i pobieraniem towarów.

magazyn wysokiego składowania
Magazyn

WAPRO Magazyn Wysokiego Składowania

WMS oparte na chmurze są hostowane na serwerach dostawcy i są dostępne przez Internet. Ten model wdrażania jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które chcą uniknąć początkowych inwestycji w sprzęt i oprogramowanie oraz nie potrzebują takiego samego poziomu kontroli i elastyczności, jak system lokalny lub hostowany.

MIEJSCA SKŁADOWANIA TOWARÓW – W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania towarów. Przy podejmowaniu decyzji o miejscu przechowywania towarów w magazynie należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Pierwszy to rodzaj przechowywanego produktu. Produkty wrażliwe na temperaturę, takie jak żywność i leki, muszą być przechowywane w środowisku o kontrolowanej temperaturze, podczas gdy inne produkty można przechowywać w standardowym magazynie. Drugim czynnikiem jest wielkość produktu. Mniejsze przedmioty można przechowywać na półkach, podczas gdy większe przedmioty mogą wymagać przechowywania na podłodze. Trzecim czynnikiem jest częstotliwość użytkowania.

Produkty, które są często używane, należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, natomiast produkty rzadko używane można przechowywać w mniej dostępnym miejscu.

Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu. Budowane są coraz większe magazynu, w których przechowywane są coraz większe zapasy, w takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca.

miejsca składowania strefy

Oznaczenie miejsca składowania towarów ma format AA-BB-C-D, gdzie: AA – regał, BB – gniazdo, C – wysokość (poziom), D – paleta (gniazdo paletowe). Parametry miejsca adresowego podzielone zostały na kategorie: regał, gniazdo, wysokość, gniazdo paletowe, status lokalizacji i inne.

Nowe miejsce składowania towarów definiuje się w programie magazynowym WMS.net w pozycji menu NOWA LOKALIZACJA lub przez użycie funkcji DOPISZ w kartotece miejsc adresowych. Po uruchomieniu pozycji menu wyświetlony zostaje formularz dopisania miejsca składowania towarów.

W programie WMS.net z poziomu rejestru miejsc składowania towarów można wyświetlić okienko z informacją o stanach magazynowych znajdujących się w tej lokalizacji towarach. Wyświetlane jest to w okienku w postaci tabeli zawierającej informację o indeksie towarowym, nazwie, jednostce miary oraz ilościach. Dostępne są standardowe funkcje sortowania, filtrowania oraz eksportowania danych.

W programie WMS.net z poziomu rejestru miejsc składowania towarów dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów związaną z danym miejscem składowania. Wyświetlane są pozycje dokumentów magazynowych przyjęcia i wydania które powodowały zmianę stanów dla danej lokalizacji magazynowej.

miejsce składowania dodaj

System WMS

System WMS to aplikacja pozwalająca na pracę magazynu w „chmurze”.

Podczas odbioru ilościowego sprawdza się stan opakowań transportowych i zbiorczych. Między innymi monitoruje się czy przyjmowany towar został właściwie zapakowany i zabezpieczony na czas transportu i przeładunku. Podczas widocznych uszkodzeń należy skontrolować zawartość w obecności osoby, która dostarczyła towar. Aplikacje magazynowe działać mogą w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępniane użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu. Aplikacje magazynowe.

Dlaczego aplikacje magazynowe?

Aplikacje magazynowe, czyli Podczas odbioru ilościowego sprawdza się stan opakowań transportowych i zbiorczych. Między innymi monitoruje się czy przyjmowany towar został właściwie zapakowany i zabezpieczony na czas transportu i przeładunku. Podczas widocznych uszkodzeń należy skontrolować zawartość w obecności osoby, która dostarczyła towar. Aplikacje magazynowe działać mogą w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępniane użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu.


System zarządzania magazynem WMS

Przy podejmowaniu decyzji o miejscu przechowywania towarów w magazynie należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Najważniejszym czynnikiem jest zazwyczaj rodzaj przechowywanego produktu. Na przykład, jeśli przechowujesz surowce, będziesz chciał przechowywać je w sposób, który maksymalizuje przestrzeń i utrzymuje je w porządku. Jeśli przechowujesz gotowe produkty, będziesz chciał przechowywać je w taki sposób, aby były łatwo dostępne i chroniły przed uszkodzeniami.

aplikacje magazynowe,system zarządzania magazynem wms,oprogramowanie magazynowe

WMS, jaki program magazynowy?

Dostępnych jest wiele opcji przechowywania zarówno surowców, jak i gotowych produktów. W przypadku surowców opcje obejmują regały paletowe, antresole i regały wspornikowe. W przypadku produktów gotowych opcje obejmują regały, stojaki i kosze.

aplikacje magazynowe,wms, jaki program magazynowy?,program magazynowy online

SoftwareStudio system WMS prezentacja

Decydując o miejscu przechowywania towarów w magazynie, należy wziąć pod uwagę rodzaj przechowywanego produktu, dostępną przestrzeń i wymagany poziom dostępu. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, możesz zapewnić, że Twoje towary są przechowywane w najbardziej wydajny i efektywny sposób.

SoftwareStudio system WMS prezentacja

aplikacje magazynowe,softwarestudio system wms prezentacja,program magazynowy na androida

Magazyn program

System zarządzania magazynem (WMS) jest kluczowym elementem łańcucha dostaw i służy do śledzenia i zarządzania ruchem i przechowywaniem zapasów w magazynie. WMS to kompleksowe rozwiązanie, które może służyć do śledzenia stanów magazynowych, zamówień i wysyłek, a także do generowania raportów i usprawniania podejmowania decyzji.

Magazyn program

aplikacje magazynowe,magazyn program,program magazynowy na androida

Programy magazynowe on-line

Chociaż na rynku istnieje wiele różnych rozwiązań oprogramowania WMS, wszystkie mają pewne wspólne cechy. Funkcje te obejmują możliwość śledzenia poziomu zapasów, zamówień i wysyłek; do generowania raportów; usprawnienie procesu decyzyjnego; oraz zautomatyzować zadania, takie jak kompletacja i odkładanie zamówień.

Programy magazynowe on-line

aplikacje magazynowe,programy magazynowe on-line,oprogramowanie magazynowe

Warehouse management system software

Śledzenie zapasów jest główną funkcją każdego WMS. Śledzenie zapasów może służyć do śledzenia ruchu zapasów do iz magazynu, a także do śledzenia bieżącego poziomu zapasów. Informacje te można wykorzystać do generowania raportów, które mogą pomóc w usprawnieniu procesu decyzyjnego.

Warehouse management system software

aplikacje magazynowe,warehouse management system software,program do magazynu

Program do spisu z natury

Śledzenie zamówień to kolejna kluczowa funkcja WMS. Śledzenie zamówień może służyć do śledzenia postępów zamówień w magazynie, od momentu otrzymania zamówienia do jego wysyłki. Informacje te można wykorzystać do generowania raportów, które mogą pomóc w usprawnieniu procesu decyzyjnego.

Program do spisu z natury

aplikacje magazynowe,program do spisu z natury,program magazynowy na androida