Obce magazyny wysokiego składu

Obce magazyny wysokiego składu
System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja wspierająca codzienną pracę w magazynie. WMS pomaga kontrolować i śledzić stany magazynowe, optymalizować przestrzeń w magazynie i poprawiać ogólną wydajność magazynu. W magazynie wysokiego składowania do przechowywania i pobierania artykułów stosuje się zautomatyzowane systemy składowania i pobierania (AS/RS). AS/RS są kontrolowane przez WMS, który określa najbardziej efektywny sposób przechowywania i pobierania przedmiotów.

OBCE MAGAZYNY WYSOKIEGO SKŁADU – Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach w tym o prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. WMS można zintegrować z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemy zarządzania transportem (TMS). Dzięki temu firmy mogą udostępniać dane między systemem zarządzania magazynem a innymi aplikacjami biznesowymi.

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach w tym o prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. W tym wariancie gospodarka prowadzona jest w układzie ilościowym, natomiast program ewidencjonuje obroty magazynowe w ujęciu kosztowym, w celu obciążania kontrahenta za usługi składowania i magazynowania.

Wprowadzenie do zarządzania magazynem z SoftwareStudio

W dzisiejszych czasach, gdzie tempo pracy magazynowej nieustannie rośnie, niezbędne staje się wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, które wspierają codzienne operacje. SoftwareStudio, jako doświadczony dostawca oprogramowania dla logistyki, oferuje system Studio WMS.net, stanowiący odpowiedź na potrzeby nowoczesnych magazynów, w tym obcych magazynów wysokiego składu.

System WMS – serce magazynu wysokiego składowania

Kluczowym elementem w zarządzaniu magazynem wysokiego składowania jest zastosowanie systemu zarządzania magazynem (WMS). Aplikacja ta odgrywa centralną rolę w kontroli nad stanami magazynowymi, umożliwiając precyzyjne śledzenie lokalizacji i ilości poszczególnych artykułów. Dzięki temu, możliwe jest optymalizowanie przestrzeni magazynowej, co bezpośrednio przekłada się na poprawę ogólnej wydajności pracy.

Zautomatyzowane systemy składowania – nowa era logistyki

W magazynach wysokiego składowania coraz częściej stosuje się zautomatyzowane systemy składowania i pobierania (AS/RS). Te zaawansowane technologicznie rozwiązania, kontrolowane przez system WMS, pozwalają na szybkie i efektywne przechowywanie oraz pobieranie artykułów. System WMS, analizując dane, określa najbardziej efektywny sposób składowania i pobierania przedmiotów, co znacząco skraca czas potrzebny na realizację poszczególnych zleceń.

SoftwareStudio – partner w optymalizacji magazynu

SoftwareStudio, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi, dostarcza zaawansowane rozwiązania wspierające zarządzanie magazynem. Studio WMS.net to nie tylko oprogramowanie do zarządzania magazynem, ale również klucz do optymalizacji procesów logistycznych w obcych magazynach wysokiego składu. Wykorzystanie systemu WMS od SoftwareStudio pozwala na znaczące zwiększenie efektywności pracy, redukcję błędów i maksymalizację wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej.

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS) z SoftwareStudio to krok w stronę nowoczesnej logistyki, gdzie priorytetem jest szybkość, precyzja i optymalizacja procesów. Zapraszamy do współpracy z SoftwareStudio, gdzie razem zrealizujemy potencjał Waszego magazynu, wprowadzając go na nowy poziom wydajności.

Program umożliwia ewidencję towaru z dokładnością do miejsca składowania oraz jego numerów identyfikacyjnych np. numer partii produkcyjnej, numery seryjne, terminy przydatności. Program pozwala za pomocą dedykowanego modułu drukować na drukarkach kodów kreskowych np. ZEBRA etykiety logistyczne w tym etykiety zgodne ze standardem GS1 i wymaganiami sieci NETTO.
Wersja do obsługi magazynu usługowo zwykle wyposażona jest w moduł dostępu przez internet dla klientów – właścicieli magazynowego towaru.

operacje magazynowe

Usługi magazynowania i transportu towarów

Za moment wykonania usługi sprzedawca, powinien uznać moment dostawy towaru do miejsca jego przeznaczenia. Zasady wystawiania faktur są takie same jak przy usługach magazynowania towaru. Należy ją wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego lub wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem. Istnieje możliwość potraktowania usługi magazynowania i transportu jako całość, ale czy jest to usługa transportowa, czy magazynowania, nie może decydować wartość usługi. Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi magazynowania i w ramach tej usługi będą Państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę magazynowania. W takim przypadku do całości stosujemy zasady przewidziane dla usług magazynowania.

Koszty wynajmu magazynu

Developerzy zjamujący się budową i dzierżawą obiektów magazynowych konkurują ze sobą, co powoduję, że być może oferty dla klientów również będą stawały się bardziej atrakcyjne. Widać na rynku działalność mniejszych firm, które też mają do zaoferowania konkurencyjne magazyny do wynajęcia. Czynsze za wynajem powierzchni magazynowej szły w górę ze względu na rosnące koszty budowy, ziemi, co właściwie już teraz jest widoczne. Część inwestycji została wstrzymana, ale większość się buduje, a inwestycje są zabudżetowane na długo wprzód, znaczna ich część miała charakter spekulacyjny.

Wynajem magazynów

W zakresie wynajmu powierzchni magazynowych na terenie całej Polski ma to miejsce w najbardziej strategicznych punktach lokalizacyjnych kraju. Najbardziej korzystna lokalizację magazynu wraz z najlepszymi warunkami umowy najmu. Niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o stworzeniu atrakcyjnej lokalizacji dla budowy magazynów jest infrastruktura drogowa. We wszystkich miastach, które posiadają już dostęp do autostrady to właśnie okolice węzłów autostradowych stanowią najbardziej atrakcyjne miejsca budowy magazynów. Tak jest w okolicach Łodzi (Stryków), Wrocławia (Bielany Wrocławskie, Kąty), Górnego Śląska (Chorzów, Gliwice) czy Poznania (Gądki, Komorniki) Aby sprostać wymaganiom Klientów i móc dostarczać im jak najbardziej aktualną i kompleksową wiedzę, należy zdecydować się na specjalizację poszczególnych centrów w określonych regionach kraju.

zlecenia wydania wydruk dokumentu

Logistyka magazynowa

Oprócz samego składowania, usługi magazynowania obejmują najczęściej także usługi pakowania, etykietowania, konfekcjonowania, obsługę akcji promocyjnych, tzw. „co-packing” („pakowanie na zlecenie”), cross-docking – system bezpośrednich przepływów towarów od wielu nadawców do wielu odbiorców całodobową ochronę, nadzór kamer przemysłowych, pełną obsługę celną w jednym miejscu, dzięki własnemu „miejscu uznanemu”, w którym funkcjonariusz celny pomaga Klientom w załatwieniu wszelkich formalności celnych, bezpieczeństwo składowanych towarów.

Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalające na zdalny przez Internet dostęp do modułu klienta. Klient logując się do dedykowanego portalu internetowego firmy logistycznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, dokumentu i Operacje. Ponadto ma możliwość wystawienia dokumentów zleceń wydań czy awizo dostawy.

Wynajem miejsc magazynowych

Oferowany program magazynowy dedykowany jest dla firm prowadzących magazyn na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie magazynowe.

Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem magazynu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramach opłaty za składowanie towaru w magazynie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program Studio Magazyn WMS.net za pomocą którego można ewidencjonować towary wg klientów i miejsc składowania.

dostawy bezpośrednie PZB wydruk

VMI – Vendor Management Inventory

Vendor Management Inventory (VMI) polega na planowaniu przez producenta dostaw uzupełniających zapasy w magazynach dystrybutora, hurtowni lub sieci sprzedaży detalicznej – POS (points of sales). W ramach systemu magazynowego WMS udostępniany jest internetowy moduł ASP.net dla klientów zewnętrznych, którzy mogą za pomocą aplikacji przeglądarkowej www planować stany wprowadzając zlecenia dostaw.

W najprostszej formie planowanie dostaw uzupełniających może opierać się na porównaniu wielkości zapasów aktualnych i – ustalonych wcześniej pomiędzy dostawcą a klientem – co można robić ręcznie lub za pomocą arkusza kalkulacyjnego np. MS Excel.

Jednak korzystania z programu magazynowego znacznie ułatwia i przyśpiesza taką pracę. Korzyści wynikające ze stosowania systemu VMI w magazynie porównując do z tradycyjnym modelem są jednoznaczne, gdyż otrzymywane dane dotyczące faktycznej dystrybucji nie są fałszowane poprzez stany zapasów w magazynie dystrybutora. Wysokie zapasy magazynowe u producenta i dystrybutora wynikają z prób utrzymania ciągłości sprzedaży.

Gospodarka magazynowa (ang. warehouse management) to działalność przedsiębiorstwa, której celem jest właściwe przechowywanie dóbr materialnych pozwalające zabezpieczyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Oczekujesz wdrożenia magazynowego systemu na zamówienie w sytuacji, gdy standardowe dostępne na rynku aplikacje nie zdają egzaminu. Magazynowy system na zamówienie.

Dlaczego magazynowy system na zamówienie?

Magazynowy system na zamówienie, czyli Gospodarka magazynowa (ang. warehouse management) to działalność przedsiębiorstwa, której celem jest właściwe przechowywanie dóbr materialnych pozwalające zabezpieczyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Oczekujesz wdrożenia magazynowego systemu na zamówienie w sytuacji, gdy standardowe dostępne na rynku aplikacje nie zdają egzaminu.

Wprowadzenie

System zarządzania magazynem (WMS) stanowi kluczowy element efektywnego funkcjonowania każdego magazynu, zwłaszcza tych wysokiego składowania. Dzięki zastosowaniu WMS możliwe jest skuteczne kontrolowanie oraz śledzenie stanów magazynowych, co przekłada się na optymalizację przestrzeni oraz poprawę ogólnej wydajności magazynu.

Rola WMS w magazynach wysokiego składowania

Kontrola nad stanami magazynowymi

WMS pełni kluczową rolę w utrzymaniu precyzyjnej kontroli nad stanami magazynowymi. Dzięki temu, że system jest w stanie monitorować ilość i lokalizację każdego artykułu w magazynie, personel magazynowy może szybko zlokalizować potrzebne produkty i zoptymalizować procesy pobierania.

Optymalizacja przestrzeni magazynowej

W magazynach wysokiego składowania, gdzie przestrzeń jest szczególnie cenna, WMS odgrywa kluczową rolę w optymalizacji wykorzystania dostępnej powierzchni. Dzięki systemowi możliwe jest precyzyjne określenie najlepszych miejsc do przechowywania poszczególnych artykułów, co pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

Poprawa ogólnej wydajności

WMS nie tylko pomaga w kontroli nad stanami magazynowymi i optymalizacji przestrzeni, ale także przyczynia się do poprawy ogólnej wydajności magazynu. Dzięki automatyzacji procesów składowania i pobierania, system WMS eliminuje błędy ludzkie oraz minimalizuje czas potrzebny na wykonywanie poszczególnych operacji, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy magazynu.

Podsumowanie

WMS, zwłaszcza w kontekście magazynów wysokiego składowania, jest niezastąpionym narzędziem wspomagającym codzienną pracę w magazynie. Dzięki precyzyjnej kontroli nad stanami magazynowymi, optymalizacji przestrzeni oraz poprawie ogólnej wydajności, system ten przyczynia się do zwiększenia efektywności i rentowności działalności magazynowej. Wdrażając WMS, firmy mogą mieć pewność, że ich operacje magazynowe są prowadzone w sposób optymalny i zgodny z najnowszymi standardami branżowymi.

System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja wspierająca codzienną pracę w magazynie. WMS pomaga kontrolować i śledzić stany magazynowe, optymalizować przestrzeń w magazynie i poprawiać ogólną wydajność magazynu. W magazynie wysokiego składowania do przechowywania i pobierania artykułów stosuje się zautomatyzowane systemy składowania i pobierania (AS/RS). AS/RS są kontrolowane przez WMS, który określa najbardziej efektywny sposób przechowywania i pobierania przedmiotów.

Definicja Numeru Seryjnego
Magazyn Wysokiego Składowania

Definicja Numeru Seryjnego

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, identyfikacja produktów odgrywa kluczową rolę nie tylko dla producentów, ale także dla konsumentów. Jednym z narzędzi, które ułatwiają identyfikację i śledzenie produktów, jest Numer Seryjny.

Konfiguracja MENU
Magazyn Wysokiego Składowania

Konfiguracja MENU

Efektywne zarządzanie magazynem wysokiego składowania wymaga zastosowania zaawansowanych rozwiązań informatycznych, takich jak oprogramowanie Studio WMS.net od SoftwareStudio. Kluczowe znaczenie ma tutaj odpowiednia konfiguracja MENU, która pozwala na dostosowanie systemu

Zarządzanie magazynem
Magazyn

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania jest procesem wymagającym precyzji i doskonałej organizacji. SoftwareStudio, z jego innowacyjnym systemem Studio WMS.net, ułatwia ten proces, zapewniając optymalną organizację pracy magazynierów oraz obsługi klientów.

Umowa Europejska ADR
Magazyn Wysokiego Składowania

Umowa Europejska ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, znana również jako umowa ADR, jest traktatem ONZ z 1957 r., który reguluje międzynarodowy transport drogowy materiałów niebezpiecznych. Traktat obowiązuje obecnie

Wizualizacja zajętości magazynu
Magazyn

Wizualizacja zajętości magazynu

WMS jest zazwyczaj zintegrowany z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz innymi systemami informatycznymi używanymi przez organizację. Na przykład WMS może być zintegrowany z systemem zarządzania transportem (TMS), aby

Gospodarka magazynowa
Magazyn

Gospodarka magazynowa

WMS są często używane w połączeniu z systemami AS/RS, aby zapewnić kompletne rozwiązanie do magazynowania wysokiego składowania. WMS to systemy komputerowe, które służą do zarządzania przechowywaniem i pobieraniem towarów