Inwentaryzacja w magazynie

inwentaryzacja w magazynie
Oprogramowanie systemu zarządzania magazynem i Webordering mogą pomóc firmom zaoszczędzić czas i pieniądze. Oprogramowanie może zautomatyzować wiele zadań kierownika magazynu, w tym kontrolę zapasów, kompletację zamówień i wysyłkę. Oznacza to, że firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, nie musząc zatrudniać tylu osób do wykonywania tych zadań. Oprogramowanie może również pomóc firmom w śledzeniu poziomów zapasów i upewnieniu się, że zawsze są zaopatrzone we właściwe produkty.
Magazyn

Menu ULUBIONE

MENU ULUBIONE – Użytkownik programu magazynowego może korzystać z konfigurowalnego menu ULUBIONE pozwalającego na szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych transakcji Magazyn Wysokiego Składowania Menu ULUBIONEZakładając,

Magazyn

Wstęp

WSTĘP – program magazynowy WMS.net do obsługi magazynu wysokiego składowania. Magazyn Wysokiego Składowania KomisjonowanieMagazyny wysokiego składowania to obiekty służące do przechowywania dużych ilości towarów. Są

magazyn-wysokiego-składowania
1. O programie

Wstęp

Ważne jest rozważenie potrzeby przechowywania w kontrolowanej temperaturze, zwłaszcza jeśli towary łatwo się psują. Jeśli towary muszą być przechowywane w określonej temperaturze, magazyn musi mieć odpowiednie udogodnienia, takie jak klimatyzacja lub ogrzewanie.

INWENTARYZACJA W MAGAZYNIE – W programie magazynowym WMS.net dostępna jest opcja inwentaryzacji, gdzie wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych.

WMS jest zwykle używany do wspierania następujących działań:

  • Przyjęcie towaru do magazynu;
  • Przechowywanie towaru w magazynie;
  • Zbieranie i pakowanie towarów do wysyłki;
  • Załadunek towarów na pojazdy w celu wysyłki.

WMS może być używany do obsługi zarówno przychodzących, jak i wychodzących operacji logistycznych. Może być również wykorzystywany do wspomagania przechowywania towarów w magazynie.

WMS zazwyczaj składa się z bazy danych, aplikacji i interfejsu użytkownika. Baza danych służy do przechowywania informacji o lokalizacji towarów w magazynie, stanach magazynowych każdego towaru oraz ruchach magazynowych każdego towaru. Aplikacja służy do generowania raportów, śledzenia stanów magazynowych i generowania list kompletacyjnych. Interfejs użytkownika służy do wprowadzania danych do systemu i przeglądania raportów.

WMS jest niezbędnym narzędziem dla każdej firmy, która musi przechowywać zapasy i zarządzać nimi. Może przyczynić się do poprawy wydajności operacji magazynowych i obniżenia kosztów inwentaryzacji.

Moduł inwentaryzacja w magazynie

W programie WMS.net moduł Inwentaryzacja w magazynie z poziomu rejestru inwentur można drukować zestawienia typu SPIS Z NATURY, ARKUSZE INWENTARYZACYJNE, zestawienia nadwyżek i niedoborów. Wydruki w programie realizowane są za pomocą standardowej funkcji szablonów RDL wykorzystując SQL reporting services.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w magazynie program wylicza różnice inwentaryzacyjne, generuje dokumenty nadwyżki lub niedobory magazynowe.

Dokument inwentaryzacja w magazynie dopisywany jest przez użycie polecenia DOPISZ. W dokumencie inwentaryzacji należy zapisać datę – pole DATA. Domyślnie proponowana jest data bieżąca. Data może zostać zmieniona przez zapisanie nowej daty bezpośrednio w polu lub wybór z kalendarza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. W polu Regał/Strefa z listy rozwijanej należy podać lokalizacje, dla której ma zostać wykonany spis z natury.

Po wprowadzeniu informacji ogólnych pozycje inwentaryzacji zapisywane są przez użycie polecenia UTWÓRZ. Program automatycznie zapisuje pozycje zawierające kartoteki asortymentowe, których stan magazynowy jest większy od 0. Stan magazynowy na moment wygenerowania inwentury jest wyświetlany w polu STAN W MAGAZYNIE. W polu ILOŚĆ FAKTYCZNA zapisywana jest ilość wynikająca ze spisu z natury.

W polu NR ARKUSZA może zostać zapisany numer arkusza spisowego. Brak zapisu w polu ILOŚĆ FAKTYCZNA traktowany jest jak zapisanie ilości 0. Po zapisaniu ilości spisowych w pozycjach automatycznie zostaje obliczona i zapisana różnica inwentaryzacyjna – pole RÓŻNICA. Dokument inwentaryzacji zostaje zapisany ze statusem w trakcie realizacji, jeśli nie zostanie potwierdzone polecenie ZAMKNIJ. Dokument w trakcie realizacji oznaczony jest symbolem w polu STAN w pierwszej kolumnie rejestru.

skanowanie

System WMS

System WMS to aplikacja pozwalająca na pracę magazynu w „chmurze”.

System Android do magazynu umożliwiaja pracę programu z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w systemy Android oraz Windows Phone. System umożliwia również pracę z czytnikami kodów podłączonymi do urządzeń mobilnych lub wbudowanymi w urządzenia. Dzięki temu można rejestrować dokumenty WZ/PZ/PW/RW na tablecie. Pozycje dokumentu dodawać poprzez skanowanie kolejnych kodów asortymentowych. Moduł Android jest w pełni kompatybilny z platformą webową, dlatego możliwy jest podgląd stanów magazynowych na bieząco. System Android do magazynu.

Dlaczego system Android do magazynu?

System Android do magazynu, czyli System #Android do magazynu umożliwiaja pracę programu z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w systemy #Android oraz Windows Phone. System umożliwia również pracę z czytnikami kodów podłączonymi do urządzeń mobilnych lub wbudowanymi w urządzenia. Dzięki temu można rejestrować dokumenty WZ/PZ/PW/RW na tablecie. Pozycje dokumentu dodawać poprzez skanowanie kolejnych kodów asortymentowych. Moduł #Android jest w pełni kompatybilny z platformą webową, dlatego możliwy jest podgląd stanów magazynowych na bieząco.


Webordering

Oprogramowanie systemu zarządzania magazynem i Webordering mogą zaoszczędzić firmom czas i pieniądze.

Oprogramowanie może zautomatyzować wiele zadań kierownika magazynu, w tym kontrolę zapasów, kompletację zamówień i wysyłkę. Oznacza to, że firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, nie musząc zatrudniać tylu osób do wykonywania tych zadań. Oprogramowanie może również pomóc firmom w śledzeniu poziomów zapasów i upewnieniu się, że zawsze są zaopatrzone we właściwe produkty.

system android do magazynu,webordering,program magazynowy

Program do prowadzenia magazynu online

Webordering może pomóc firmom przyjmować zamówienia od swoich klientów online. Dzięki temu firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, eliminując konieczność drukowania i wysyłania formularzy zamówień pocztowych. Webordering może również pomóc firmom w śledzeniu zamówień klientów i śledzeniu poziomu zapasów.

Program do prowadzenia magazynu online

system android do magazynu,program do prowadzenia magazynu online,program do prowadzenia magazynu

System do magazynu SoftwareStudio

Webordering może pomóc firmom przyjmować zamówienia od swoich klientów online. Dzięki temu firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, eliminując konieczność drukowania i wysyłania formularzy zamówień pocztowych. Webordering może również pomóc firmom w śledzeniu zamówień klientów i śledzeniu poziomu zapasów.

System do magazynu SoftwareStudio

system android do magazynu,system do magazynu softwarestudio,program magazynowy

WMS demo

Oprogramowanie do zarządzania magazynem i Webordering to dwa świetne narzędzia, które mogą pomóc firmom zaoszczędzić czas i pieniądze.

system android do magazynu,wms demo,program magazynowy na androida

Program magazynowy ze skanerem

XXI wiek to wiek Internetu i komputeryzacji. W przeszłości ludzie musieli komunikować się ze sobą na papierowych dokumentach i telefonach. Dziś możemy używać Internetu do wszystkiego, od wysyłania wiadomości e-mail po czat ze znajomymi. Możemy go również wykorzystać do zarządzania naszymi biznesami.

Program magazynowy ze skanerem

system android do magazynu,program magazynowy ze skanerem,program do magazynu